Jatropan käytön muut vaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kysymys

Mitä muita vaikutuksia liittyy Jatropan käyttöön biopolttonesteiden tuotannossa?

Vastaus

Jatropan käyttö biodieselin raaka-aineena ei lisää EU:n alueen energiaomavaraisuutta, mikä on EU tavoite uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyen.

Perustelut

Suomen ja EU:n tavoitteena on biopolttonesteiden käytön avulla vähentää liikenteen ilmastopäästöjä, sekä lisätä energiaomavaraisuutta ja siis vähentää riippuvuutta tuonti-öljystä.[1] Jatropasta valmistetun biodieselin käyttö EU:n alueella ei lisää energiaomavaraisuutta vaan vahvistaa tuontiriippuvuutta.[2]

Katso myös

Jatropan käyttö bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Jatropa | Biopolttoaineen valmistusprosessi Jatropaöljystä

Vaikutuskaavio jatropan käytöstä bioenergian lähteenä.
Taustamuuttujat:

Jatropan mahdolliset viljelyalueet | Jatropaviljelmäalueiden käyttömahdollisuudet | Jatropan siementen saanto viljelystä | Öljyn saanto jatropan siemenistä | Biodieselin saanto jatropaöljystä | op_en:Market prices of raw materials

Tuotantomuuttujat:

Jatropan viljelyalueet | Jatropaöljyn tuotanto maailmassa | Biodieselin tuotanto jatropaöljystä

Vaikutukset:

Jatropan viljelyn ilmastovaikutukset | Jatropan viljelyn ekosysteemivaikutukset | Jatropan viljelyn sosiaaliset vaikutukset

Vaikutuskaavion ulkopuoliset:

Jatropan myrkyllisyys | Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin | Jatropan käytön muut vaikutukset

Riippuvuudet

Avainsanat

Biopolttoaineet, ilmasto, jatropa

Katso myös

Viitteet