Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön sosiaaliset vaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Minkälaisia eettisiä kysymyksiä ja sosiaalisia vaikutuksia kalanjalostuksen öljyjätteeseen bioenergian lähteenä liittyy?

Vastaus

Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön sosiaaliset vaikutukset(-)
ObsKalankasvatuksen määräKäyttötarkoitusVaikutusArvo
1EnemmänDieselinvalmistusLisätuloja viljelijälle++
2VähemmänDieselinvalmistusLisätuloja viljelijälle+
3EnemmänTurkiseläinrehunvalmistusLisätuloja viljelijälle++
4VähemmänTurkiseläinrehunvalmistusLisätuloja viljelijälle+
5EnemmänMaanparannusLisätuloja viljelijälle+
6VähemmänMaanparannusLisätuloja viljelijälle-
7Enemmän*Viljelyalan hupeneminen+
8Vähemmän*Viljelyalan hupeneminen-
9**Kalarehun raaka-aine loppuu, työttömyysuhka kalanviljelijöille+

Mikäli jäte mädätettäisiin, öljyn poistamisen vaikutus olisi positiivinen: jätteen mädätysominaisuudet paranevat öljyn puuttuessa. Jos jätteestä taas tehtäisiin eläinrehua, säilyisi rehu paremmin ilman öljyä.

Eläinperäisen biodieselin kylmäominaisuudet ovat kasviperäistä huonommat, mikä ei kuitenkaan liene ongelma lämpimissä maissa, eikä Suomen 15% korkeampi valmisteverokaan häiritse.

Perustelut

Bioenergian ympäristöystävällisyydestä on saatu paljon ristiriitaisia tuloksia. Bioenergian tuotannosta saadaan paljon tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kun kierrätetään mahdollisimman paljon eri tuotantovaiheiden- ja yksiköiden välillä.[1]

Kalaöljyn bioenergiankäytön eettiset vaikutukset kulkevat käsi kädessä kalaöljyn käytön nostamien ekosysteemikysymyksien kanssa.

Puolesta

  • Kalan hyödyntäminen biodieselin valmistuksessa on kannattavaa sen korkean öljypitoisuuden vuoksi. Biodieselin valmistuksen sivutuotteena saatava kala josta öljy on poistettu, on hyödyllistä bioenergiantuotannolle sillä normaalisti korkea rasvapitoisuus aiheuttaa ongelmia mädätyksessä.[2]
  • Eläinrasvoista valmistetun biodieselin yksi huomattava ympäristöetu on, että sillä yleisesti on matalammat typpioksidipäästöt(NOx) kuin mullla biodieseleillä[3]
  • Kun kala viedään biodieselin valmistukseen ja siitä tuleva jäte viedään bioenergiantuotantoon, on hiilijalanjälki huomattavasti pienempi kuin jos kala vietäisiin suoraan biokaasulaitokselle mädätettäväksi tai turkistarhalle rehuksi. Hiilijalanjälki on laskettu määrältään 1000 kg kalaa, ensimmäisen vaihtoehdon hiilijalanjälki on 167 – 181 kg CO2e, toisen vaihtoehdon hiilijalanjälki on 313 – 333 kg CO2e ja kolmannen vaihtoehdon hiilijalanjälki puolestaan 363 kg CO2e [2]
  • Öljytön kalajäte, joka saadaan biodieselin valmistuksen sivutuotteena, voidaan hyödyntää minkinrehuksi. Silloin se kelpaa rehuksi ympäri vuoden, sillä aikaisemmin öljypitoinen kala pystyttiin hyödyntämään rehuna vain syksyisin.[2]
  • Vähempiarvoisella kalalla on huono markkina-arvo joten sen käyttö fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisemmän polttoaineen valmistukseen voi olla kannattavampaa kuin sen käyttö ihmisravinnoksi.[2]
  • Eloperäisestä jätteestä valmistetun biokaasun käyttö vähentää kyseisistä jätteistä aiheutuvia hajuhaittoja ja korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.[4]
  • Biodieselin tuotanto kalantuotannon jätteistä voi edesauttaa akvaattisten resurssien tehokkaampaa käyttöä ja tuottaa ylimääräistä tuloa kalastajille ja kalankasvattajille. Kalastajat voivat saada taloudellista hyötyä kalastustoiminnasta ja tuottaa suhteellisen halpaa paikallista energiaa tuotannon jätteistä. Kalantuotannon jätteet voidaan myös myydä suurempiin energiantuotanolaitoksiin, joka myös tuottaa kalantuottajille lisätuloja. Jätteidenkäytöllä voi siis olla positiivinen vaikutus alueen ruoka- ja energiaturvaan.[5]

Vastaan

  • Kalaöljyn kilpailukykyä Suomessa fossiilisiin polttoaineisiin heikentää korkean valmisteveron määrä, jolloin sen valmistevero on energiasisällön perusteella laskettuna 15 % korkeampi kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tällä hetkellä sitä verotetaan samassa veroluokassa kuin rikkipitoinen mineraalipohjainen dieselöljy.[2]
  • Siitä huolimatta että tällä hetkellä eläinrasvat ovat edullisin biodieselin raaka-aine, eläinrasvoista valmistetulla biodieselillä on huonot kylmäominaisuudet kun sitä verrataan biodieseliin joka on valmistettu öljykasveista.[3]
  • Vaikka tuotannossa syntyvää kuivajätettä voidaan käyttää minkin rehuna, voidaan kyseenalaistaa turkistarhaamisen ja sen kannattamisen eettiset perusteet.

Ylikalastus

Ylikalastuksen seurauksena useiden kalalajien määrä on vähentynyt, ja paikoin kokonaan kadonnut. Science-lehden Tutkimuksen mukaan kaikki kalakannat romahtavat 50 vuodessa nykyisellä kalastustahdilla. Tämän mittakaavan ekosysteemikatastrofilla olisi mittavat seuraukset:[6]

Kalakantojen mahdollinen romahdus aiheuttaisi maailmanlaajuisen taantuman talouteen, sillä kalastus on useilla alueilla pääasiallinen elinkeino. Esimerkiksi vuonna 1992 tapahtunut turskakannan romahtaminen Kanadan Newfoundlandin alueella aiheutti 40 000 ihmisen työpaikkojen menetyksen, ja paikallisen ekosysteemin romahtamisen. Kalastusta elinkeinonaan harjoittaneet ihmiset olisivat pakotettuja työllistämään itsensä muilla keinoin. Luonnollisesti kaikki eivät työllistyisi lyhyessä ajassa, ja seurauksena olisi työttömyyttä.[7]

Talouden taantuman seurauksena olisi myös nälänhätä alueilla, joiden elinkeino on täysin riippuvainen kalastuksesta, ja valtiontalous köyhä. Tälläisiä alueita ovat esimerkiksi osa Oseanian saarivaltioista, ja tietyt Afrikan mantereen rannikkoseudut. Kala muuttuisi ylellisyystuotteeksi, ja sen huonon saatavuuden takia sen hinta nousisi rajusti. Tästä johtuen köyhillä alueilla ihmisillä ei olisi myöskään enää varaa hankkia kalaa.

Kalanviljelyn jätteen käytön sosiaaliset ongelmat

Kalanviljelyn jätteen käytön sosiaaliset ongelmat liittyvät läheisesti kalantuotannon herättämiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kalanviljely altaissa kuluttaa paljon vettä. Altaiden rakennus tarvitsee myös laajoja maa-alueita. Usein altaat rakennetaan lähelle jokia tai muita vesiväyliä, missä perinteisesti on viljelty maata. Veden ja maan sekä mahdollisesti muiden ympäristön resurssien käyttö kalankasvatukseen voi aiheuttaa konflikteja ja kilpailua paikallisten ihmisten tarpeiden kanssa. Kalankasvatuksessa käytettävät kemikaalit ja erityisesti antibiootit voivat aiheuttaa antibioottiresistanssin kasvua mikrobeissa, mikä voi johtaa sairauksien leviämiseen ihmisiin ja eläimiin[8]. Toisaalta jos kalajätteen käyttö biopolttoaineiden tuotannossa tuo alueelle lisää työpaikkoja ja vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää, voi tällä olla positiivisia vaikutuksia paikallisten ihmisten toimeentuloon ja hyvinvointiin.

Riippuvuudet

Katso myös

Kalanjalostuksen öljyjäte bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Biopolttoaineen valmistusprosessi kalaöljystä

Kalaöljyntuotantokaavio.png
Taustamuuttujat:

Kalanjalostuksen kokonaistuotanto | op_en:Market prices of raw materials | op_en:World fisheries production

Tuotanto- ja saantomuuttujat:

Kalajätteen käyttömahdollisuudet | Biodieselin saanto kalaöljystä

Vaikutukset:

Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön sosiaaliset vaikutukset | Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön ekosysteemivaikutukset | Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön ilmastovaikutukset

Avainsanat

Kalaöljy, bioenergia, ilmastonmuutos, energiantuotanto

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>