Kalanjalostuksen kokonaistuotanto

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Kuinka suuri on kalastuksen vuosittainen kokonaistuotanto maailmassa? Kuinka paljon tästä määrästä on kalajätettä, jota lähtökohtaisesti voidaan käyttää bioenergian valmistukseen?

Vastaus

Kalanjalostuksen kokonaistuotanto(Mton/a)
ObsVuosiMerikalastusSisävesiViljely
11950172NA
21960293NA
31970523NA
41980614NA
51990825NA
6200390538.9
7200890552.5
8204040 - 90540 - 60

Kalastuksen vuosittaiseksi kokonaistuotannoksi on arvioitu 141.3 miljoonaa tonnia vuodessa. Merikalastuksen kokonaistuotanto on viime vuosina pysynyt 90 miljoonassa tonnissa, kun taas viljellyn kalan tuotanto on noussut vuoden 2003 38.9 miljoonasta tonnista 52.5 miljoonaan tonniin vuonna 2008. Tämä tarkoittaa 6.2% vuosittaista kasvua kalanjalostuksessa.[1] Sisävesikalastuksen määrät vuoden 1990 jälkeen ovat ekstrapolaatioita FAO:n datan pohjalta.

  • Kalajätteen määrän on arvioitu olevan n.50% kalastuksen kokonaistuotannon määrästä. Kyseistä virallista arviota apuna käyttäen saadaan vuosittain syntyvän kalajätteen määräksi maailmassa arvioitua 70.65 miljoonaa tonnia.[2]
  • Syntyvästä kalajätteestä merkittävä koostuu ns. sivusaaliista. Sivusaalis koostuu ei-toivotuista pyyntiartikkeileista, kuten kalastettavan lajin alamittaista nuorista yksilöistä ja muista kalalajeista. Sivusaaliin osuus maailman kokonaiskalajätteestä on noin 40 prosenttia. Merkittävä osa sivusaaliina saatavasta kalasta, jopa 30 miljoonaa tonnia vuodessa, heitetään kuolleena takaisin mereen.[3]

Perustelut

Suomalaisista kalanjalostamoista on olemassa verrattaen tarkkaa tietoa syntyvän kalajätteen määrästä. Myös kyseiset luvut tukevat oletusta, että noin puolet kalasta päätyy kalajätteeksi.

Maailmanlaajuinen kalastus 1950-2005.
Suomen kalastuksen ainevirrat (ton/v)
Kalalaji Pyyntimäärä Ruuaksi Jätteeksi/Mahdolliseen tekniseen käyttöön
Kirjolohi 13 000 8 500 4 500
Siika 700 460 240
Silakka 90 400 45 000 45 000
Särki 628 314 314
Lahna 460 230 230

Teknisellä käytöllä tarkoitetaan tässä biopolttoaineeksi muuttamista, esimerkiksi biokaasuksi tai biodieseliksi. Luku ei kuitenkaan kerro, kuinka paljon biopolttoaineeksi todellisuudessa käytetään, vaan sitä, kuinka paljon syntyy jätettä, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää biopolttoaineen tuotantoon. Kalajätettä käytetään myös eläinrehuna ja kalanruokana.

Riippuvuudet

Kalan määrä vesistöissä, lainsäädäntö (esim. pyyntirajoitukset, rauhoitetut lajit).

Katso myös

Kalanjalostuksen öljyjäte bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Biopolttoaineen valmistusprosessi kalaöljystä

Kalaöljyntuotantokaavio.png
Taustamuuttujat:

Kalanjalostuksen kokonaistuotanto | op_en:Market prices of raw materials | op_en:World fisheries production

Tuotanto- ja saantomuuttujat:

Kalajätteen käyttömahdollisuudet | Biodieselin saanto kalaöljystä

Vaikutukset:

Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön sosiaaliset vaikutukset | Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön ekosysteemivaikutukset | Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön ilmastovaikutukset

Avainsanat

Kalaöljy, bioenergia, ilmastonmuutos, energiantuotanto

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>