TCDD-koe S240

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Huom. Kaksi eri koesuunnitelmaa, jotka merkitty sarjanumerolla S240. Tässä toinen nimetty S240b. Tarkka koe-eläinlista erillisella paperilla.

Kokeet

Koe S240(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS240
4NimiRehuvalinnan pika-aikavaste
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe alkoi
7Koe päättyi
8LajiRotta
9Kanta1A
10Sukupuoli1uros
11Lukumäärä113
12Luovutusnumero1220-224
13Kanta2B
14Sukupuoli2uros
15Lukumäärä219
16Luovutusnumero2235-240
17Kanta3C
18Sukupuoli3uros
19Lukumäärä324
20Luovutusnumero3244-248
21Ikä kokeen alussa8-9 vko
22Kokeen ideaTutkitaan TCDD:n syömisvaikutuksen alkamisnopeutta.
23ToimenpiteetTotutetaan rehutunneleihin, rehuseuranta. Rotat piikitetään klo 09:00, 15:00 ja 18:00. Annetaan suklaa klo 18:30. Mitataan rehun ja suklaan syönti klo 09:30 (15 tunnin syönti), jolloin koe päättyy. Vaihdetaan pellettirehu ja jatketaan porfyriinikokeena (S240b). Rehuvaste, osa 2: pv 13 mitataan juuston syönti yön yli esim. klo 15:00-09:00. Pv 19 mitataan suklaan syönti esim. 15:00-09:00.
24Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
25AineTCDD (µg/kg)
26Annos
27Ryhmä1C-1 (klo 18)
28Lukumäärä1kanta A 4, B 4, C 4
29Ryhmä2C-4 (klo 15)
30Lukumäärä2kanta A 3, B 4, C 4
31Ryhmä3C-10 (klo 09)
32Lukumäärä3kanta A 4, B 4, C 4
33Ryhmä4T-1 (klo 18)
34Lukumäärä4kanta A 4, B 5, C 4
35Ryhmä5T-4 (klo 15)
36Lukumäärä5kanta A 3, B 4, C 4
37Ryhmä6T-10 (klo 09)
38Lukumäärä6kanta A 4, B 4, C 4
Koe S240b(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS240b
4NimiPorfyriinit+rauta
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe alkoi18.8.1998
7Koe päättyi21.10.1998
8Altistuspäivä16.9.1998
9LajiRotta
10Kanta1A
11Sukupuoli1uros
12Lukumäärä113
13Kanta2B
14Sukupuoli2uros
15Lukumäärä219
16Kanta3C
17Sukupuoli3uros
18Lukumäärä324
19Kokeen ideaTutkitaan TCDD:n ja raudan vaikutusta porfyriineihin, biliverdiiniin ja bulirubiiniin. Rotat ovat samoja kuin rehuvalinnan pika-aikavasteessa.
20Toimenpiteet10.-16.8. totutus jauherehuun (yksikkötunnelit), rehun mittaus. TCDD-altistus 16.9., dekstraani+rauta 18.9. Pellettirehulle siirrytään suklaamittauksne loputtua 7.9. Painonseuranta 2 x viikossa. Lopetus pvä 35. Lopetuskaavakkeet täytetään tarvittavilta osin: hampaat, maksa.
21Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
22AineTCDD (µg/kg)
23AnnosA:100, B:100, C:10
24Ryhmä1Mö-dex
25Lukumäärä1kanta A 5, B 6, C 6
26Ryhmä2Mö-Fe
27Lukumäärä2kanta A 5, B 6, C 6
28Ryhmä3TCDD-dex
29Lukumäärä3kanta A 6, B 6, C 6
30Ryhmä4TCDD-Fe
31Lukumäärä4kanta A 6, B 7, C 6
32Näyte1Maksa I
33Säilytys1-80°C
34Määritys1BV/Porfyriini
35Näyte2Maksa II
36Säilytys2-80°C
37Määritys2 BV/Porfyriini, vara
38Näyte3Seerumi
39Säilytys3-80°C
40Määritys3Bil-tot
41Näyte4Häntä
42Säilytys4-20°C
43Määritys4DNA
44Näyte5Hampaat
45Säilytys5Form, vaindex
46Määritys5Histologia, leveys
47Näyte6Maksa
48Säilytys6Form
49Määritys6Histologia
50Näyte7Maksa
51Säilytys7-20°C
52Määritys7Jääleike

Data

Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168