Tutkimus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tutkimus on informaatio-olio, joka kuvaa sekä tutkimuksen sisältöä että sen tuloksia, eli havainnoin tai muuten tuotettua tietoa. Tutkimusmenetelmät on kuvattu tutkimuksen määritelmässä. Toisin kuin perinteisissä tutkimusartikkeleissa, tutkimussivuilla on yleensä vähän tai ei lainkaan keskustelua, koska tulosten tulkinta tpahtuu pääosin muualla, useimmiten muuttujissa, joihin kyseinen tutkimus antaa hyödyllistä tietoa. Toinen merkittävä ero muuttujaan nähden on, että tutkimuksen määritelmä ei muutu enää sen jälkeen kun tutkimussuunnitelma on valmis, tai viimeistään kun tutkimustyö on tehty, ja myöskään tutkimuksen tulos ei enää muutu sen jälkeen kun kun havainto-tai muu aineisto on hankittu. Tutkimuksen rajaus, joka kuvailee tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä, on avin keskustelulle ja mahdollisille muutoksille vielä tutkimuksen toteuttamisen jälkeenkin. Muuttujan kohdalla sen sijaan rajaus ei muutu, mutta määritelmä ja tulos muuttuvat sitä mukaa kun uutta tietoa muuttujan käsittelemään aiheeseen liittyen ilmaantuu.

Katso myös