TCDD-koe S212

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kokeet

Koe S212(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS212
4NimiNouseva toksisuussarja (WL)
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe alkoi15.4.1997
7Koe päättyi2.6.1997/14.7.?
8Altistuspäivä21.4.1997
9LajiRotta
10Kanta1WL/B, Rehuseuranta B126 B127
11Sukupuoli1uros
12Lukumäärä16
13Ikä kokeen alussa16 vko
14Kanta2WL/C, Rehuseuranta C131 C132
15Sukupuoli2uros
16Lukumäärä26
17Ikä kokeen alussa26 vko
18Kanta3WL/B, Ryhmä-RST B126-130
19Sukupuoli3naaras
20Lukumäärä313
21Ikä kokeen alussa35-6 vko
22Kanta4WL/C, Ryhmä-RST C131-134
23Sukupuoli4naaras
24Lukumäärä415
25Ikä kokeen alussa46 vko
26Kanta5WL/B, Ryhmä-RST B128
27Sukupuoli5uros
28Lukumäärä52
29Ikä kokeen alussa55 vko
30Kokeen ideaSamoille rotille annetaan 3 vkon välein nouseiva TCDD-annoksia. Seurataan useita toksisuusmuuttujia ja tutkitaan, miten ne liittyvät toisiinsa ja periytyvät. Verinäytteet vain rehuseurannassa oelvilta.
31ToimenpiteetRehuseuranta torilta (6+6) rehut joka pv. Kaikilta 1) paino joka toinen pv 2) häntäverestä ASAT, BIL 14 pv annoksesta WL/B ja C uros 6+6 3) hammasviirujen seuranta 2 x vko. Kuolleilta 1) täydellinen ruumiinavaus 2) häntä, maksa (formaliiniin).
32Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
33AineTCDD (µg/kg)
34Annos5, 50, 500
35Ryhmä15 µg/kg pv 0
36Lukumäärä1
37Ryhmä250 µg/kg pv 21
38Lukumäärä2
39Ryhmä3500 µg/kg pv 42
40Lukumäärä3
41Ryhmä4Lopetus pv 84?
42Lukumäärä4
43Näyte1Maksa
44Säilytys1Formaliini
45Määritys1Histologia
46Näyte2Maksa
47Säilytys2-80°C
48Määritys2EROD
49Näyte3Plasma
50Säilytys3-80°C
51Määritys3ASAT, Bil
52Näyte4Häntä
53Säilytys4-20°C
54Määritys4DNA-määritys
Koe S212b(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS212b
4NimiNouseva toksisuussarja (WL)
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe alkoi30.4.1997
7Koe päättyi16.6.1997/28.7.?
8Altistuspäivä5.5.1997
9LajiRotta
10Kanta1WL/A, A123, A124
11Sukupuoli1uros
12Lukumäärä17
13Kanta2WL/A, A123
14Sukupuoli2naaras
15Lukumäärä23
16Kanta3WL/C, C135
17Sukupuoli3uros
18Lukumäärä35
19Kanta4WL/C, C135
20Sukupuoli4naaras
21Lukumäärä47
22Ikä kokeen alussan. 6 vko
23Kokeen ideaKs. S212. Samoille ortille useita annoksia nousevasti. Verinäytteet vain rehuseurannassa olevilta.
24ToimenpiteetRotat ryhmähäkeissä. Paino joka toinen pv. Häntäverestä ASAT, BIL (4 pv kustakin annoksesta WL/A uros 6 kpl). Hammasviirujen seuranta 2 x vko. Kuolleilta täydellinen ruumiinavaus, häntä ja maksa formaliiniin. Rehua ei seurata paitsi WL/A uros 6 kpl.
25Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
26AineTCDD (µg/kg)
27Annos5, 50, 500, 5000?
28Ryhmä15 µg/kg pv 0
29Lukumäärä1
30Ryhmä250 µg/kg pv 21
31Lukumäärä2
32Ryhmä3500 µg/kg pv 42
33Lukumäärä3
34Ryhmä45000 µg/kg pv 63
35Lukumäärä4
36Näyte1Maksa
37Säilytys1Formaliini
38Määritys1Histologia
39Näyte2Maksa
40Säilytys2-80°C
41Määritys2EROD
42Näyte3Plasma
43Säilytys3-80°C
44Määritys3ASAT, BIL
45Näyte4Häntä
46Säilytys4-20°C
47Määritys4DNA-määritys

Data

Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168