TCDD-koe motiliteetti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
TCDD-koe motiliteetti tutki rottien, hamsterien ja marsujen liikkumiskäyttäytymistä TCDD-altistuksen jälkeen.

Arkistoluettelo(-)
ObsSarjaNimiSäilytyspaikkaJärjestysnumeroArkistoyksikköVuosiErittelyHuomautuksia
1MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillaNeulasen arkisto/YTO1ko1992-19956.03.00.09 Kirjeenvaihto
2MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillaNeulasen arkisto/YTO1ko1992-19956.05.01.02 Käyttöohjeet
3MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillaNeulasen arkisto/YTO1ko1992-19956.05.01.19 Työstöaineisto
4MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillaNeulasen arkisto/YTO1ko1992-19956.05.01.20 Työkirjat
5MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillaNeulasen arkisto/YTO1ko1992-19956.05.01.22 Alkuperäistulokset
6MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillahttp://fi.opasnet.org/fi/Tiedosto:Motiliteetti.zip2zip-tiedosto1992-19956.05.01.22 AlkuperäistuloksetKoko kokeen hakemisto zipattu.
7MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuilla\\helfs01.thl.fi\groups\arkisto_kuopio\YTO\1990-1999\Motiliteetti3hakemisto1992-19956.05.01.22 AlkuperäistuloksetSama sisältö kuin Opasnettiin zipatussa versiossa.
8MotiliteettiTCDD:n vaikutus liikkumiskäyttäytymiseen rotilla (Han/Wistar, Long-Evans) ja marsuillahttp://fi.opasnet.org/fi/TCDD-koe_motiliteetti4Opasnet-sivu1992-19956.00.00.02 TutkimussuunnitelmatTältä sivulta löytyvät tiedot sarjan arkistoinnista ja materiaalien sijainnista.

Arkistointiohje

Motiliteettitutkimuksessa eläinten liikkumista mitattiin häkin pohjalle asetetulla kosketusherkällä levyllä. Levy mittasi jännitettä levyssä 100 Hz taajuudella, ja kynnysarvon ylittävät arvot tallennettiin. Yleensä käytettiin ADC-integraatiota, jossa tulos on signaalien keskimääräinen jännitearvo (mV) integraatioajan kuluessa kerrottuna sadalla (tiedostot alkavat a-kirjaimella). Joskus mitattiin myös kynnysarvon ylittävien ajanhetkien lukumäärää integraatioajan kuluessa (tiedostot alkavat c-kirjaimella). Tiedostomuodot: a*.dat on raakadatatiedosto, jossa data binäärisenä ja kokonaislukuina; a*.fl4 on binäärimuodossa oleva tiedosto, jossa data on reaalilukuina (float 4); a*.asc on fl4-tiedosto muunnettuna ascii-tiedostoksi, jossa on 16 mittauskanavan tiedot sarakkeissa ja välilyöntejä on käytetty sarakkeiden tasaamiseen. pa*.fl4 on pakattu datatiedosto.

Pysyväisarkistointia varten fl4-muoto on muutettava asc-muotoon. Tämä tehdään kopioimalla koko Motiliteetti-hakemisto muistitikulle ja sitten muutamalla jokainen fl4-tiedosto 32-bittisellä Windows-koneella menemällä Windowsin command promptiin, ja siellä Motil-hakemistoon:

e:
cd \Motiliteetti\Motil

Sitten ajetaan jokaiselle pakkaamattomalle fl4-tiedostolle muunnoskomento (parametreiksi hakemisto ja tiedoston nimi ilman .fl4-loppua):

ASCII e:\Motiliteetti\HAMSTERI\HA0109 A1

Samaan hakemistoon pitäisi ilmestyä A1.asc-niminen tiedosto. Muuntaminen edellyttää Motil-hakemistossa tiedostot ASCII.BAT ja CONVTEXT.EXE. Ohjelma saattaa herjata jotakin dll-virhettä, mutta siihen voi vastata Ignore. Kun kaikki tiedostot on muunnettu, ne siirretään takaisin arkistohakemistoon.

Kokeet

Kokeiden S36, S40 ja S117 koesuunnitelmat puuttuvat.

Muuttujat

Data

Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

Motiliteetti