TCDD-koe S253

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kokeet

Koe S253(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3Sarja numeroS252
4Kuvaileva nimiSakkariinin juonti ja totutus
5VastuuhenkilöJouni Tuomisto
6Koesuunnitelman päiväys26.11.1998
7Koe-eläinluvan numero-
8AineTCDD (µg/kg)
9Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
10Altistuspäivä(pvä0)16.12.1998
11Annos0
12Annos10
13Koe alkaa20.8.1997
14Koe päättyy3.9.1997
15LajiRotta
16KantaLE (Long-Evans (Turku A/B))
17SukupuoliNaaras
18Lukumäärä20
19Ikä kokeen alussa (vko)11
20Luovutusnumero9840
21Ryhmät ja lkmMÖ/ei tot 5kpl, TCDD/tot 5kpl, MÖ/totutus 5kpl, TCDD/totutus 5kpl
22HäkkityyppiYksilö-RST-tunnelihäkki
23Eläimiä per häkki1
24Totutusaika (vko)
25Altistuspäivän ikä
26Altistajan nimi
27Lopetus TCDDn annosta (pvä)
28Annosteluaika (klo)
29Eläinhuone
30ValorytmiValot päällä 7.00 - 19.00
31RehuR36-jauherehu
32VesiVapaasti hanavesi
33Lämpötila21 ± 1 °C
34Kosteus50 ± 10 %
35Kokeen idea lyhyestiTutkitaan sakkariinin kulutusta TCDD:n jälkeen ja totutuksen vaikutusta siihen. Hypoteesi: TCDD aiheuttaa primääriaversion makealle, mutta aiempi miellyttävä kokemus estää tätä vaikutusta. Ei riipu energiasisällöstä.
36Toimenpiteet kokeen aikanaRyhmä-RST/jauherehu R36 1rotta/häkki. Ma-Ke veden ja rehun mittaus. Ke altistus, sen jälkeen heti sakkariini tarjolle. Sakkariinin mittaus Ke-Pe. Sakkariinille hukkaputki, johon suppilo päälle, jotta ei kuivu. Lopetus pe, ei näytteitä. Totutusryhmille sakkariini jo ma, mitataan ma-pe.
37Tarvittavat reagenssit ja niiden määrätSakkariini 0.25% hanaveteen.
38NäytekuvausMitä
39Näyte-


Muuttujat

Muuttujat(-)
ObsJärjestysTunnisteKuvausHuomautuksiaEsimerkkiarvoja
11TunnisteKokeen tunnistekoodiS261
22NroRotan koenumero1,2,3,...
33KantaRotan kantaWLA
44SPRotan sukupuoliuros tai naarasU tai N
55AnnosAnnettu TCDD määräµg/kg0.3
66TotutusOnko totutettu sakkariinilleTotutus tai Ei
77paino-7Paino 7pv ennen TCDD-annostag
88paino-2Paino 2pv ennen TCDD-annostag
99paino0Paino TCDD-annos päivänäg
1010paino2Paino 2pv TCDD-annoksen jälkeeng
1111rehu-2Syöty rehu 7pv ennen TCDD-annostag, R36 jauherehu
1212rehu-1Syöty rehu 1pv ennen TCDD-annostag, R36 jauherehu
1313rehu0Syöty rehu TCDD-annospäivänäg, R36 jauherehu
1414rehu1Syöty rehu 1pv TCDD-annoksen jälkeeng, R36 jauherehu
1515vesi-2Juotu vesi 2pv TCDD-annoksen jälkeeng
1616vesi-1Juotu vesi 1pv TCDD-annoksen jälkeeng
1717vesi0Juotu vesi TCDD-annospäivänäg
1818vesi1Juotu vesi 1pv TCDD-annoksen jälkeeng
1919sakk-2Juotu sakkariiniliuos 2pv TCDD-annoksen jälkeeng, 0.25prosentinen liuos hanaveteen
2020sakk-1Juotu sakkariiniliuos 1pv TCDD-annoksen jälkeeng, 0.25prosentinen liuos hanaveteen
2121sakk0Juotu sakkariiniliuos TCDD-annospäivänäg, 0.25prosentinen liuos hanaveteen
2222sakk1Juotu sakkariiniliuos 1pv TCDD-annoksen jälkeeng, 0.25prosentinen liuos hanaveteen

Data

Näytä tulokset


Taulukosta ilmenee kokeiden tulokset (ruumiinpaino, juodun veden määrä, juodun sokeriveden määrä).

Voit halutessasi ladata kaiken datan itsellesi käyttäen ilmaista R-ohjelmointikieltä. Asenna tietokoneellesi R-ohjelmisto ja OpasnetUtils-paketti CRAN:ista, käynnistä R ja aja seuraava koodi:

library(OpasnetUtils)
dat <- opbase.data("Op_fi5519", subset = "Data") # Page TCDD-koe S253


Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168