TCDD-koe S266

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kokeet

Koe S266(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS266
4NimiMustamaksan perfuusio
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe-eläinluvan nroSTO 90/5.2.1998
7Koe alkoi1.3.1999
8Koe päättyi5.4.1999
9Altistuspäivä1.3.1999
10LajiRotta
11Kanta1WLB
12Sukupuoli1uros
13Lukumäärä124
14Luovutusnumero19851-52
15Kokeen ideaKerätään perfusoitua mustaa maksaa biliverdiinianalytiikan raaka-aineeksi.
16ToimenpiteetRyhmähäkit, pelletti R36. ALtistus, punnitus kerran viikossa. Lopetus pv 35 tai jos rotta menee huonoon kuntoon. Lopetus: nukutus eetterillä, maksan perfusointi HEGD:illä (porttilaskimosta sisään, alaonttoalskimosta ulos). 1 iso lohko erikseen (I), loput (II) yhdistetään onnistuneista perfuusiomaksoista ja homogenoidaan.
17Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
18AineTCDD (µg/kg)
19Annos300
20Ryhmä1TCDD
21Lukumäärä124
22Näyte1Maksa I
23Säilytys1-80°C
24Määritys1Biliverdiini
25Näyte2Maksa II
26Säilytys2-80°C
27Määritys2Puulattu homogenaatti, biliverdiini


Koe S266B(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS266B
4NimiMustamaksa II
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe-eläinluvan nroSTO 90/5.2.1998
7Koe alkoi5.5.1999
8Koe päättyi11.6.1999
9Altistuspäivä7.5.1999
10LajiRotta
11Kanta1WLB
12Sukupuoli1uros
13Lukumäärä137
14Luovutusnumero19909
15Kokeen ideaKerätään mustaa maksaa väripigmentin tunnistamiseksi.
16ToimenpiteetYksilö-RST, pelletti R36. Punnitus 2 x viikossa. Lopussa nukutus eetterillä maksan perfusointi HEGD:llä (~37°C) porttilaskimon kautta. 21 g neula ja 20 ml ruisku.
17Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
18AineTCDD (µg/kg)
19Annos300
20Ryhmä1P0
21Lukumäärä16
22Ryhmä2P7
23Lukumäärä26
24Ryhmä3P21
25Lukumäärä312
26Ryhmä4P35
27Lukumäärä413
28Näyte1Maksa I
29Säilytys1-80°C
30Näyte2Maksa II
31Säilytys2-80°C

Data

Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168