TCDD-koe S229

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Huom. Täydellinen koe-eläinluettelo alkuperäisen koesuunnitelmapaperin kääntöpuolella.

Kokeet

Koe S229(-)
ObsKuvausTulos
1KirjaimistoASCII ISO-8859-1
2TiedostomuotoTXT sarkainerotettu (Tab-delimited)
3TunnisteS229
4NimiA, B, C xLE letaalisuus
5PäätutkijaJouni Tuomisto
6Koe alkoi5.1.1998/15.1.1998
7Koe päättyi16.2.1998/26.2.1998
8Altistuspäivä
9LajiRotta
10Kanta1LA
11Sukupuoli1uros
12Lukumäärä114
13Ikä kokeen alussa110 vko
14Kanta2LA
15Sukupuoli2naaras
16Lukumäärä222
17Ikä kokeen alussa210 vko
18Kanta3LB
19Sukupuoli3uros
20Lukumäärä38
21Ikä kokeen alussa310 vko
22Kanta4LB
23Sukupuoli4naaras
24Lukumäärä45
25Ikä kokeen alussa410 vko
26Kanta5LC
27Sukupuoli5uros
28Lukumäärä514
29Ikä kokeen alussa58-9 vko
30Kanta6LC
31Sukupuoli6naaras
32Lukumäärä610
33Ikä kokeen alussa68-9 vko
34Kokeen ideaTestataan, muistuttavatko LE-takaisinristeytetyt pennut herkkyydeltään LE:tä vai A-, B- ja C-kantaa.
35ToimenpiteetAltistus i.g. Täydellinen ruumiinavaus viimeistään pvänä 42 (elleivät kuole ennen). Paino 2 x viikossa. Hammasviirut 2 x viikossa.
36Antotapamaissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.)
37AineTCDD (µg/kg)
38Annos10/20/50/100/300/2000
39Ryhmä1
40Lukumäärä1LA uros 3, LA naaras 3, LC uros 2, LC naaras 2
41Ryhmä210
42Lukumäärä2LA naaras 3, LC uros 2, LC naaras 2
43Ryhmä320
44Lukumäärä3LA uros 3, LA naaras 3, LC uros 4, LC naaras 3
45Ryhmä450
46Lukumäärä4LA uros 3, LA naaras 4, LB uros 2, LB naaras 1, LC uros 4, LC naaras 3
47Ryhmä5100
48Lukumäärä5LA naaras 3, LC uros 2
49Ryhmä6300
50Lukumäärä6LA uros 3, LA naaras 3, LB uros 3, LB naaras 2
51Ryhmä72000
52Lukumäärä7LA uros 2, LA naaras 3, LB uros 3, LB naaras 2
53Näyte1Häntä
54Säilytys1-20°C
55Määritys1
56Näyte2Maksa
57Säilytys2Formaliini
58Määritys2Histologia

Data

Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168