TCDD-koe aivoleesiot ja syöminen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
TCDD-koe aivoleesiot ja syöminen tutki TCDD:n aiheuttaman näivetysoireyhtymän ja aivojen syömiskeskusten yhteyttä. Rottien hypotalamuksen tumakkeisiin tehtiin vaurioita ja seurattiin sen vaikutusta syömiseen ja painonmuutokseen.

Arkistoluettelo(-)
ObsSarjaNimiSäilytyspaikkaJärjestysnumeroArkistoyksikköVuosiErittelyHuomautuksia
1Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.00.00.02 TutkimussuunnitelmatLaatikossa lisäksi lämpöpaperigraafi
2Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.03.00.09 Kirjeenvaihto
3Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.05.01.19 Työstöaineisto 1/3
4Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.05.01.19 Työstöaineisto 2/3
5Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.05.01.19 Työstöaineisto 3/3
6Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.05.01.20 Työkirjat 1/2
7Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.05.01.20 Työkirjat 2/2
8Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessäNeulasen arkisto/YTO1la1992-19966.05.01.22 Alkuperäistulokset
9Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessähttp://fi.opasnet.org/fi/Tiedosto:Aivoleesiot_ja_sy%C3%B6minen.zip2zip-tiedosto1992-19966.05.01.22 AlkuperäistuloksetKoko kokeen hakemisto zipattu.
10Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessä\\helfs01.thl.fi\groups\arkisto_kuopio\YTO\1990-1999\Aivoleesiot ja syöminen3hakemisto1992-19966.05.01.22 AlkuperäistuloksetSama sisältö kuin Opasnettiin zipatussa versiossa.
11Aivoleesiot ja syöminenHypotalamustumakkeiden rooli TCDD:n aiheuttamassa syömiskäyttäytymisessähttp://fi.opasnet.org/fi/TCDD-koe_aivoleesiot_ja_syöminen4Opasnet-sivu1992-19966.00.00.02 TutkimussuunnitelmatTältä sivulta löytyvät tiedot sarjan arkistoinnista ja materiaalien sijainnista.

Kokeet

Kokeiden S78, S84, S106, S125, S128, S141, S144, S151, S174, S196 ja Valjakka et al. koesuunnitelmat puuttuvat.

Muuttujat

Data

Katso myös

TCDD-kokeet
Hankkeen nimi Kuvaus Kokeet
Kokeiden luettelo Luettelo TCDD-projektin tekemistä kokeista (ns. S-sarjat) löytyy englanninkielisestä Opasnetistä. Kaikki
Motiliteetti Vaikuttaako TCDD eläinten motiliteettiin eli liikkumiskäyttäytymiseen? Miten? Asiaa tutkittiin häkin pohjalla olevalla kosketusherkällä levyllä useiden vuorokausien seurannassa.

S36 · S40 · S117

Aivoleesiot ja syöminen Miten aivojen syömiskeskusten manipulointi vaikuttaa TCDD:n aiheuttamaan syömisen vähenemiseen ja näivetysoireyhtymään? Asiaa tutkittiin tekemällä pieniä vaurioita hypotalamuksen tumakkeisiin.

S78 · S84 · S106 · S125 · S128 · S141 · S144 · S151 · S174 · S196 · Valjakka et al.

Tuumoripromootio Onko TCDD initiaattori vai promoottori syövän aiheuttajana? Asiaa tutkittiin antamalla rotille maksimi-initiaatio syöpää aiheuttavia tekijöitä maksaan ja sitten seurattiin TCDD:n vaikutusta maksasyövän ilmaantumiseen 6 kk:n aikana. S186
Dioksiinien annosvaste Millaisia annosvasteita dioksiineilla on erilaisille vasteille Han/Wistar- ja Long-Evans-rottakannoilla? Ovatko eri johdokset keskenään samanlaisia toksisuusekvivalentteina mitattuna? Asiaa tutkittiin tekemällä annosvastekokeita useilla eri johdoksilla.

S62 · S64 · S83 · S87 · S137 · S149 · S192 · S217, S217b, S226, S227, S228

Suklaakokeet Miten erilaiset ruoka-aineet muokkaavat TCDD:n aiheuttamia muutoksia syömiskäyttäytymisessä? Liittyykö TCDD-vaikutus erityisesti johonkin ravintoaineeseen kuten proteiiniin, rasvaan tai hiilihydraatteihin? Asiaa tutkittiin useissa kokeissa, joissa TCDD-altistetuille rotille annettiin syötäväksi muutakin kuin perusrehua. Usein se oli suklaata, koska se kelpasi rotille ja oli helppo mitata tarkasti.

S113 · S239 · S240 · S243 · S250 · S251‎ · S252‎ · S253‎ · S254 · S261, S262, S264 · S263‎ · S269‎ · S270‎ · S273 · S276 · S278‎ · S280‎

Letkuruokinta Estääkö letkuruokinta näivetysoireyhtymää? Näin voisi olla, jos näivetysoireyhtymä on ensisijaisesti syömiskäyttäytymisen muutos ja haitat johtuvat energianpuutteesta. Asiaa tutkittiin antamalla rotille ravintoa mahaletkun kautta korvaamaan vähentynyttä syöntiä.

S37 · S41 · S49 · S88 · S109 · S118 · S124 · S131 · S188 · S191

Altistusreitin vaikutus Jos TCDD vaikuttaa keskushermostoon ruokahalua säädellen, onko vaikutus voimakkaampi suoraan aivokammioon annettuna?

S132

Leptiini Miten TCDD vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ob-hiirillä tai Zucker-rotilla, jotka ovat geneettisesti lihavia? Ob-hiiriltä puuttuu ruokahalua hillitsevä leptiinihormoni. Miten leptiini muokkaa TCDD-annosvastetta? Entä muuttaako TCDD-altistus leptiinisäätelyä L-E- tai H/W-rotilla?

S164 · S183 · S213 · ZUCKER

Risteytyskoe Han/Wistar-rotat kestävät erityisen paljon TCDD:tä johtuen kahdesta mutaatiosta, kun taas Long-Evans rotilla ei ole kumpaakaan ja ne ovat siksi herkkiä. Toinen on AH-reseptorissa ja toinen tuntemattomassa B-geenissä. Nämä muuttuneet alleelit risteytettiin kahteen uuteen A- ja B-rottakantaan. Lisäksi jalostettiin C-kanta, jossa ei ole muuttuneita alleeleja.

S187 · S201 · S206 · S209 · S212 · S215 · S216 · S223 · S229 · S230 · S236 · S238 · S242 · S248 · S260 · S275 · S284 · S392 · Risteytyskoe 1988

Biliverdiini Tutkimuksen alkusysäyksenä oli havainto, että B-kannan rotilla voi esiintyä vakavaa tumman pigmentin kertymistä maksaan. Tämä osoittautui biliverdiiniksi ja sen johdoksiksi. Miten TCDD vaikuttaa bilirubiini- ja biliverdiinimetaboliaan? Missä metaboliaketjun vaiheessa häiriö ilmenee, ja miten rottien genetiikka vaikuttaa ilmiön syntymiseen?

S256 · S266 · S271 · S279 · S311 · S324 · S325 · S326 · S349

Kestävyys ja sen kehitys Miten TCDD-kestävyys kehittyy rotanpennuilla? Entä miten se vaikuttaa sukupuolielimistöön?

S222 · S224 · S241 · S246 · S259 · S267 · S277 · S282 · S289 · S292

Insuliini ja glukoosi TCDD aiheuttaa rotilla lisääntynyttä herkkyyttä insuliinille ja hypoglykemiaa. Lisäksi glukoneogeneesi eli sokerin valmistaminen proteiineista on vähentynyt. Selittääkö tämän näivetysoireyhtymää? Insuliinin ja glukoosin roolia tutkittiin näillä kokeilla.

S72 · S172 · S178

Rasvahapot TCDD aiheuttaa rotilla näivetysoireyhtymän eli ruumiinpainon säätötaso laskee pysyvästi. Samalla rottien rasvakudos vähenee. Onko tällä ilmiöllä vaikutusta eri rasvahappojen suhteisiin eri elimissä ja onko sillä kokonaisuuden kannalta merkitystä? Näissä kokeissa mitattiin rasvahappopitoisuuksia maksasta, plasmasta ja rasvakudoksesta TCDD-herkillä ja -kestävillä rotilla.

S158 · S168

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

Aivoleesiot ja syöminen