Suomalaiset ydinvoimalat

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun




Suomessa toimii tällä hetkellä neljä ydinvoimalaa. Kaksi laitosyksikköä Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa. Viidennen yksikön rakennustyöt aloitettiin Olkiluodossa 12.8.2005, sen on arvioitu valmistuvan vasta 2012 rakennusongelmien takia. Eduskunnassa äänestettiin 1.7.2010 kahden uuden laitoksen rakentamisen puolesta.

Ideana on, että lukija pystyy ymmärtämään tuloksen sisällön perehtymällä määritelmään, keskustelusivuun ja kausaliteetti-otsikon alla listattuihin muihin sivuihin.

Kysymys

Mikä on suomalaisen ydinvoiman sähköteho ajan funktiona?

Määritelmä

Voimala 1977 - 1982 2012 2020 2025 2030 2040
Loviisa 1 ja 2 Käyttöön otto
teho yhteensä: 976MW
Suljetaan jos käyttölupaa ei jatketa Suljetaan jos käyttölupaa jatketaan 60 vuoteen
Olkiluoto 1 ja 2 Käyttöön otto
teho yhteensä: 1720MW
Suljetaan jos käyttölupaa ei jatketa Suljetaan jos käyttölupaa jatketaan 60 vuoteen
Olkiluoto 3 Tämänhetkinen arvio käyttöönoton ajankohdasta
teho: 1600MW
Olkiluoto 4 Karkea arvio käyttöönoton ajankohdasta
teho: 1000-1800MW
Fennovoima 1 Karkea arvio käyttöönoton ajankohdasta
teho: 1500-2500MW
Mahdollinen Loviisa 3 Karkea arvio käyttöönoton ajankohdasta
teho: 1000-1800MW
Lisäydinvoimaa? Karkea arvio käyttöönoton ajankohdasta
teho: 1000-3000MW
Teho yhteensä (MW) 2696 4296 5076-8596 5076-10396 4100-13396 4100-10700

Vastaus

Perustelut

Data

Keskustelu suomalaisista ydinvoimaloista

Keskustelun tiivistelmä:

 • Ympäristövaliokunta: Energiaomavaraisuuden saavuttaminen sekä uudet kestävät yksiköt.
 • Tulevaisuusvaliokunta: Suomessa varaudutaan ydinvoimalaitosten elinkaareen suunnitelmallisesti sekä teknisesti että taloudellisesti, tavoitteina ovat luotettavuus, kestävän energiantuotannon rakentaminen, taloudellisuus ja ydinasemateriaalin leviämisen estäminen.
 • Jyrki Katainen, Kokoomus: Tämän lisäksi uudempi ydinvoimakapasiteetti on vanhempaa luotettavampaa.
 • WWF Suomi: WWF:n malli voidaan toteuttaa järkeistämällä kuluttajasektorin sähkön käyttöä sekä lisäämällä bioenergian ja tuulivoiman käyttöä.
 • Greenpeace: Nykyisten neljän ydinreaktorin lisäksi rakentamassa yhtä ja suunnitellaan kolmesta neljään uutta mikä moninkertaistaisi ydinvoiman riskit. Täysin riskitöntä ydinvoimalaa ei ole olemassa, ja Olkiluoto 3 -hankkeessa kireä hinta ja aikataulu ovat saaneet laitostoimittajan toistuvasti tinkimään turvallisuudesta – näin todennäköisesti tapahtuisi myös uusissa hankkeissa. Suomalaiset ydinvoimayhtiöt valmistelevat korkea-aktiivisen ydinjätteen hautaamista Olkiluodon kallioperään Rauman lähelle. Ydinteollisuudella oli kiire löytää tapa päästä eroon ydinjätteestä, sillä ydinjätteiden riskit ovat suomalaisille tärkein syy vastustaa ydinvoimaa.
 • STUK: Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitosten turvallisuutta. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.
 • Suomen luonnonsuojeluliitto: Ydinvoimaloiden hyötysuhde on noin 35%. Loput energiasta johdetaan Suomen reaktoreissa mereen.

Ydinpolttoaine

Riittävyys
 • Nykyisin tunnetut tämän hetken hintoihin nähden taloudelliset varatkin riittävät lähes 100 vuodeksi nykykulutuksella
  • Jos aletaan vähän enemmän panostamaan vähän huonompiinkin esiintymiin (kun hinta kysynnän vuoksi nousee niin ennen kannattamattomat varat muuttuvat pikkuhiljaa kannattavemmaksi) niin uraania riittää ensi vuosituhannen puolellekin
   • Ja vaikka uraanin hinta nousisi moninkertaiseksi, vaikuttaa se sähkön lopulliseen hintaan melko vähän
 • Lisäksi jos käytetään voimaloita jotka hyödyntävät polttoainetta tehokkaammin jolloin uraanin riittävyys ei ole relevanttia asetetuissa aikarajoissa

Kausaliteetti

Vaikutukset

Yksikkö

MW sähkötehoa

Laskentakaava

<anacode> index j:= ['Käynnistyy','Suljetaan','Sähköteho (MW)','Käynnistymisen todennäköisyys']; index i:= ['Olkiluoto 1','Olkiluoto 2','Loviisa 1','Loviisa 2','Olkiluoto 3','Olkiluoto 4','Fennovoima 1','Loviisa 3','Ydinvoimala 9']; var a:= array(i,j,[[1980,2040,500,1], [1980,2040,500,1], [1980,2040,860,1], [1980,2040,860,1], [2012,2080,1600,0.99], [2020,2080,1600,0.9], [2020,2080,1600,0.9], [2025,2090,1600,0.5], [2030,2100,1600,0.2]]); index t:= 1980..2100; a:= if a[@j=1]<=t and a[@j=2]>t then a[@j=3]*bernoulli(a[@j=4]) else 0 </anacode>

Tulos

Näytä tulokset

Laitos Käynnistyy Suljetaan Sähköteho (MW) Käynnistymisen todennäköisyys
Olkiluoto 1 n. 1980 n. 2040 488 1
Olkiluoto 2 n. 1980 n. 2040 488 1
Loviisa 1 n. 1980 n. 2040 860 1
Loviisa 2 n. 1980 n. 2040 860 1
Olkiluoto 3 n. 2012 n. 2080 n. 1600 0.99
Olkiluoto 4 n. 2020 n. 2080 n. 1000-1800 0.9
Fennovoima 1 n. 2020 n. 2080 n. 1500-2500 0.9
Loviisa 3 n. 2025 n. 2090 n. 1000-1800 0.5
Ydinvoimala 9 n. 2030 n. 2090  ? 0.2

Katso myös

Syykaavio energiantuotannon kokonaisvaikutuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Tämä sivu on osa Suomen ydinvoimaan liittyvää arviointia. Arvioinnin tarkoitus on tarkastella ja punnita ydinvoiman haittoja ja hyötyjä Suomen kansanterveyden, -talouden ja muiden seikkojen kannalta. Toisin sanoen kysymys kuuluu: kannattaako Suomeen rakentaa ydinvoimaa?

Arviointiin voi kuka tahansa osallistua. Sivun alalaidassa voit kommentoida sivun sisältöä kirjautumatta sisään. Jos kirjaudut sivustolle, voit osallistua sivun omaan keskustelu-osioon, jonne pääset klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Keskustelu-linkkiä. Voit myös muokata itse sivua jos sinulla on jotain olennaista lisättävää. Isoista muutoksista on aina ensin käytävä keskustelu.

Tarkempi kuvaus arvioinnista: katso Hyöty-riskiarviointi ydinvoimasta Suomessa. Ydinvoimaan liittyviä sivuja.

Ydinvoimaan liittyy myös neljä adressia (osa puolesta, osa vastaan), joihin parhaillaan kerätään nimiä. Voit allekirjoittaa näitä adressit.com-sivustolla: Ei Pyhäjoen ydinvoimalalle, Vältä ydinsähköä, Ydinvapaa Eurooppa, Lisää ydinvoimaa Suomeen.

 • Fennovoiman ydinvoimahankkeen mahdollinen uudelleen arviointi [1]

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Teemu Rintala, Minna-Mari Hämäläinen, Noora Koponen, Jouni T. Tuomisto: Suomalaiset ydinvoimalat. Muuttuja. Opasnet 2010. Viitattu 21.02.2020.