Energiantuotannon kansantaloudelliset vaikutukset Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Mitkä ovat energiantuotantomuotojen erilaiset kansantaloudelliset vaikutukset Suomessa?

Määritelmä

Data

 • Energiaintensiivisen teollisuuden ylläpitämiseen tarvitaan riittävää ja kohtuuhintaista sähköä
  • Nämä vaatimukset täyttää parhaiten ydinvoima

Keskustelu energiantuotannon kansantaloudellisista vaikutuksista

Keskustelun tiivistelmä:

 • Talousvaliokunta: Talousvaliokunta toteaa, että energian kohtuullinen hinta, riittävyys ja saatavuus ovat tärkeitä talouskasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä. Sähkön toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta antavat hyvän pohjan kotimaisille ja ulkomaisille investoinneille ja sijoituksille Suomeen ja tätä kautta yrittäjyydelle, työllisyyden kasvulle ja kansalaistemme hyvinvoinnin lisääntymiselle. Bruttokansantuotteen arvioidaan pidemmällä aikavälillä kasvavan noin puolella prosentilla investointien ja sähkön alhaisemman hinnan vaikutuksesta. Työllisyyden kasvu lisää kansantaloutta ja yksityistä kulutusta.
 • Ympäristövaliokunta: Valiokunta katsoo, että Suomessa katsotaan olevan hyvät edellytykset toimia tämän teknologian kehitysalustana, joten ilmasto- ja energiapoliittisten ratkaisujen tulee edistää tällaisten kestävien teknologiaratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista. Suomi korkean teknologian maana voisi olla maailman johtava ekologisen, elinkaarimallilla toimivan infrastruktuurin kehittämisen, rakentamisen ja ylläpidon edelläkävijä.
 • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Kohtuuhintaisen sähkön saatavuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden toimintaedellytyksistä, joka vahvistaa Suomen teollista kilpailukykyä. Periaatepäätösten mukaan rakentamisvaiheessa kymmenien tuhansien henkilötyövuosien suuruiset työllisyysvaikutukset ovat aluetalouden kannalta merkittävät ja käytönaikaiset taloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat sijoituspaikkakunnalle ja ympäröivälle seutukunnalle merkittävät.
 • Tulevaisuusvaliokunta: Ydinvoiman keskeisiä hyviä puolia on myös vakaa ja ennustettava sähkön hinta. Tämä antaa perustaa monialaiselle tuotannolle ja investoinnille Suomeen ja sitä kautta osaltaan edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja hyvinvointia.
 • Jyrki Katainen, Kokoomus: Neljässä vuosikymmenessä voimme luoda Suomesta lähes päästöttömän yhteiskunnan. Haluamme silti samalla säilyttää Suomen vauraana hyvinvointiyhteiskuntana. Siksi päästöttömyyden tavoittelu ei saa tuhota teollisuuttamme ja työpaikkojamme.
 • Eero Heinäluoma, SDP: Pitkän päälle veronmaksajien varoilla tuettu sähköntuotanto ei vaikuta kovin loistokkaalta keksinnöltä, jos vaihtoehtona on ilman tukea pyörivä päästötön tuotanto. Sosialidemokraatit käyttävät veroeuroja mieluummin lapsista, koulusta, terveydenhoidosta ja ikäihmisistä huolehtimiseen kuin sähkön tapaisen bulkkitavaran tuottamiseen.
 • WWF Suomi: WWF:ltä kestävä ja kustannustehokas vaihtoehto kuudennelle ydinvoimalalle. "Jos Suomi rakentaisi kuudennen ydinvoimalan, yli puolet sähköstämme tuotettaisiin ydinvoimalla. Sähköntuotantorakenteemme yksipuolistuisi merkittävästi, mikä lisäisi tuotannon haavoittuvuutta. Uusiutuvaan energiaan pohjautuvalle sähköntuotannolle ei syntyisi lisämarkkinoita.
 • Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto: Hallituksen omassa ilmasto- ja energiastrategiassa sanotaan, että ydinvoiman lisärakentamista ei sallita "sähkön pysyvää vientiä varten". Hallituksen esitys kahdesta uudesta ydinvoimalasta on ristiriidassa tämän strategian kanssa.
 • TVO Teollisuuden Voima:Sähkön saanti läheltä lisää kotimaista energiaomavaraisuutta ja vähentää ydinvoimalla tuotettuna Suomen hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti sekä pitää kuluttajat tyytyväisinä.
 • Toimi Kankaanniemi, Kristillisdemokraatit: Lisäksi näyttää siltä, että hankkeet työllistävät suomalaisia niukasti.
 • Raimo Vitsbacka, Perussuomalaiset: Perussuomalaisten mielestä Suomen kansantalouden etu on, että tuotamme mahdollisimman paljon tarvitsemastamme energiastamme omavaraisesti: kotimaisella työvoimalla ja teknologialla kotimaisista lähteistä.
 • Fennovoima Oy: Fennovoiman teollisuuden, kaupan ja palvelualan osakkaat ovat tärkeä osa suomalaista elinkeinoelämää, ja ne työllistävät ihmisiä ympäri Suomea.

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

Tulokset

Katso myös

Syykaavio energiantuotannon kokonaisvaikutuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Tämä sivu on osa Suomen ydinvoimaan liittyvää arviointia. Arvioinnin tarkoitus on tarkastella ja punnita ydinvoiman haittoja ja hyötyjä Suomen kansanterveyden, -talouden ja muiden seikkojen kannalta. Toisin sanoen kysymys kuuluu: kannattaako Suomeen rakentaa ydinvoimaa?

Arviointiin voi kuka tahansa osallistua. Sivun alalaidassa voit kommentoida sivun sisältöä kirjautumatta sisään. Jos kirjaudut sivustolle, voit osallistua sivun omaan keskustelu-osioon, jonne pääset klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Keskustelu-linkkiä. Voit myös muokata itse sivua jos sinulla on jotain olennaista lisättävää. Isoista muutoksista on aina ensin käytävä keskustelu.

Tarkempi kuvaus arvioinnista: katso Hyöty-riskiarviointi ydinvoimasta Suomessa. Ydinvoimaan liittyviä sivuja.

Ydinvoimaan liittyy myös neljä adressia (osa puolesta, osa vastaan), joihin parhaillaan kerätään nimiä. Voit allekirjoittaa näitä adressit.com-sivustolla: Ei Pyhäjoen ydinvoimalalle, Vältä ydinsähköä, Ydinvapaa Eurooppa, Lisää ydinvoimaa Suomeen.

Viitteet