Rokotesanasto

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rokotussanastoa
Suomeksi Englanniksi Selitys
Epidemiologia Epidemiology Lääketieteen ala, joka tutkii tartuntatauteja ja muita sairauksia, joista on mahdollista saada tilastollista aineistoa.
Immuunisuoja, vastustuskyky Immunity Vastustuskyky tiettyä taudinaiheuttajamikrobia vastaan.
Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde, ICER Incremental cost-effectiveness ratio Vertaa kahta vaihtoehtoa. Kertoo kuinka paljon vaikuttavammalla hoidolla/rokotteella/lääkkeellä saavutettu lisähyöty-yksikkö maksaa verrattuna vaihtoehtoon.
Invasiivinen pneumokokitauti Invasive pneumococcal desease Vakava pneumokokkitauti. Bakteeri on päässyt elimistön steriilille alueelle esim. vereen tai selkäydinnesteeseen.
Isolaatti Isolate Potilaasta eristetty puhdas mikrobikanta
Kantaja Carrier Kantajalla on bakteeri nenänielussa, mutta hän ei saa siitä oireita. Voi kuitenkin tartuttaa bakteerin eli kantajuuden muihin.
Konjugaattirokote Conjugate vaccine Rokote, jossa pneumokokin polysakkaridikapseli on yhdistetty eli konjugoitu proteiiniin.
Korvautuminen Replacement Rokotteen sisältämien serotyyppien korvautuminen bakteerikannassa niillä serotyypeillä, joita rokote ei sisällä. Rokotetussa väestössä korvautuminen on yleensä tapahtunut verrattain nopeasti rokotusohjelman aloittamisen jälkeen.
Laumavaikutus, laumasuoja Herd immunity Kun tarpeeksi moni on saanut rokotuksen, kantajuus ei pääse leviämään ja siten myös rokottamattomat ovat paremmassa suojassa kantajuudelta ja taudilta.
Mikrobilääkeherkkyys Microbial sensitivity Mikrobin herkkyys sitä vastaan käytettävälle lääkkeelle. Vastakohta mikrobilääkeresistenssille.
Mikrobilääkeresistenssi Microbial resistance Mikrobin kyky selviytyä antibioottihoidosta, joka normaalisti hävittää kyseisen mikrobin elimistöstä. Antibioottien holtiton käyttö lisää resistenssiä mikrobeissa.
Polysakkaridirokote Polysaccharide vaccine Pneumokokkibakteerien polysakkaridikuoresta johdettu rokote.
Inkrementaalinen kustannus Incremental cost Kalliimmasta rokotusohjelmasta aiheutuva kustannusten lisäys verrattuna halvempaan.
Rokotuskattavuus Vaccination coverage Kertoo, kuinka suuri osa kohdeväestöstä on saanut rokotteen.
Serotyyppi Serotype Bakteerien ja virusten luokittelussa alalajia pienempi yksikkö. Jaoittelu tehdään pinnan proteiinien perusteella.
Tautitaakka Disease burden Taudin aiheuttama kokonaishaitta, mitataan QALY:inä, joissa haittojen määrää painotetaan niiden vakavuudella ja kestolla.
Valenttisuus Valence Rokotteen sisältämien serotyyppien lukumäärä.

Katso myös

Tämä rokotehankintakeskustelu toimitettiin tiedoksi kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle 8.9.2014.

Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan
Arvioinnin osat

ROKOTEKYSELY - VASTAA TÄSTÄ · Rokotteen vertailuperusteet · Epidemiologinen malli · Taloudellinen arviointi

Englanninkieliset sivut

Tendering process for pneumococcal conjugate vaccine · Comparison criteria for vaccine · Epidemiological modelling · Economic assessment

Taustatietoa

Pneumokokki · Työjärjestys · Pneumokokkirokotevalmisteet · Kansallinen rokotusohjelma · Pneumokokkikonjugaattirokotteen vaikuttavuuden seuranta · Korvautuminen · Viitteet · Herkkyysanalyysi(Tal.arv.) · Rokotesanasto · Pneumokokkirokotteen turvallisuus

Tulosta: Koko materiaali · Pneumokokkirokotekysely