Pneumokokkirokotekysely

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysely on päättynyt. Kiitoksia kiinnostuksestanne.

*Menetetyiksi elinvuosiksi lasketaan jokainen ennenaikaisen kuoleman takia menetetty elinvuosi, sekä sairaana vietetty aika. Eri taudeilla on laskemista varten eri painokertoimia, väliltä 0 (=täysin terve) ja 1 (=kuollut). Esimerkiksi vakavan tartuntataudin kerroin on WHO:n mukaan 0,210. Aika sairaana kerrotaan kertoimella, jonka jälkeen saatuja suhteellisia aijanjaksoja lasketaan yhteen vuoden mittaiseksi pätkäksi. Tämän vuoden ei tarvitse olla yhden ihmisen yhtenäinen elinvuosi, vaan voi koostua monen ihmisen päivästä kuukausiin (tai jopa vuosiin) mittaisista sairaana vietetyistä ajanjaksoista. Tarkempi kuvaus sivulla Tautitaakka.


Kysymyksen 2 taustamateriaali

Rokottamisesta koituvat hyödyt ja kustannukset
Rokotusvaihtoehto (sairaustapausten mukaisessa järjestyksessä) Hinta Kustannus Lisäkustannus verrattuna heikompaan vaihtoehtoon Sairaustapaukset Estettävät sairaustapaukset verrattuna heikompaan vaihtoehtoon Lisäkustannus/estettävä sairaustapaus (verrataan seuraavaksi heikompaan vaihtoehtoon) eli inkrementaalinen kustannusvaikuttavuus ICER Asiantuntijoiden määrittelemä sairastamisen hinta Kokonaiskustannus
Ei rokoteta 0 120 0 60 0 2 240
A 80 70 30 30 30 30/30 = 1 210
B 130 44 24 22 8 24/8 = 3 218

Yllä olevassa taulukossa näet esimerkin tilanteesta, jossa arvioidaan hyötyjä ja kustannuksia, kun valitaan rokote A tai rokote B. Lähtökohtana on tilanne 'ei rokoteta'.

 • Ensimmäinen sarake, hinta, kertoo rokotteen hankkimiseen tarvittavan rahamäärän kultarahoina. Rokotteen A ostaminen kaikille rokotettaville maksaisi siis yhteensä 80 kultarahaa, ja rokotteen B vastaavasti 130 kultarahaa.
 • Toinen sarake, kustannus, laskee yhteen rokotteen käytöstä tai käyttämättömyydestä tulevat muut kustannukset. Siihen kuuluvat rokottamisesta huolimatta sattuvista sairaustapauksista aiheutuvat terveydenhuollon kustannukset. Joskus kustannuksiin lasketaan mukaan myös esimerkiksi työpoissaoloista aiheutuvat kustannukset.
 • Lisäkustannus, kertoo, paljonko rokotusvaihtoehdot maksavat suhteessa huonompaan vaihtoehtoon. Vaihtoehdot on järjestetty sairaustapausten määrän mukaan. Verrataan kunkin vaihtoehdon 'hinnan' ja 'kustannuksen' summia.
 • Sairaustapaukset kertoo, montako ihmistä sairastuu rokottella torjuttavaan tautiin (rokotuksista huolimatta vaihtoehdoissa A ja B, tai kokonaan ilman rokotuksia vaihtoehdossa 'ei rokoteta').
 • Estettävät sairaustapaukset kertoo, kuinka paljon vähemmän sairaustapauksia arvioidaan sattuvan rokotusten ansiosta. Tätä on verrattu kumpaakin rokotusvaihtoehtoa seuraavaksi heikompaan eli vähemmän vaikuttavaan vaihtoehtoon: rokotusvaihtoehtoa A verrataan 'ei rokoteta' -tilanteeseen, ja rokotusvaihtoehtoa B verrataan vaihtoehtoon A.
 • Lisäkustannus/estettävä sairaustapaus (ICER), kun verrataan seuraavaksi heikompaan eli vähemmaän vaikuttavaan vaihtoehtoon. Tämä suhdeluku kertoo, kuinka monta kultarahaa maksetaan rokotuksilla estetyistä lisätapauksista (verrattuna heikompaan vaihtoehtoon). [1]
 • Sairastamisen hinta kertoo siitä, kuinka ikäväksi asiantuntijat arvioivat taudin sairastamisen. Tälle sairastamiselle henkisesti ja fyysisesti kärsimiselle on annettu rahallinen arvo, tässä tapauksessa 2 kultarahaa, joka on sairastamisen hinta. Näin voidaan rahallisesti arvioida, kuinka paljon kärsimistä syntyy, kun esimerkiksi 60 ihmistä saa taudin.
 • Kokonaiskustannuksiin on laskettu yhteen hinta, kustannukset sekä sairastamisen hinta kerrottuna sairaustapausten määrällä.

Kysymys

Millainen pitäisi olla pneumokokkirokotekyselyn, jotta

 • sen avulla osallistuminen rokotehankintaprojektiin olisi helppoa,
 • siihen vastaaminen ei vaadi erityistä perehtyneisyyttä pneumokokkiin tai rokotteisiin,
 • siinä kartoitetaan erityisesti arvokysymyksiä (mm. jotta ei tarvita perehtyneisyyttä, ks. yllä),
 • siinä pyrkimyksenä on kartoittaa millaisia näkemyksiä on eikä niinkään niiden tarkkoja frekvenssejä väestössä?

Vastaus

Katso yllä toteutettu kysely.

Katso myös

Tämä rokotehankintakeskustelu toimitettiin tiedoksi kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle 8.9.2014.

Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan
Arvioinnin osat

ROKOTEKYSELY - VASTAA TÄSTÄ · Rokotteen vertailuperusteet · Epidemiologinen malli · Taloudellinen arviointi

Englanninkieliset sivut

Tendering process for pneumococcal conjugate vaccine · Comparison criteria for vaccine · Epidemiological modelling · Economic assessment

Taustatietoa

Pneumokokki · Työjärjestys · Pneumokokkirokotevalmisteet · Kansallinen rokotusohjelma · Pneumokokkikonjugaattirokotteen vaikuttavuuden seuranta · Korvautuminen · Viitteet · Herkkyysanalyysi(Tal.arv.) · Rokotesanasto · Pneumokokkirokotteen turvallisuus

Tulosta: Koko materiaali · Pneumokokkirokotekysely


Viitteet


 • Tähän voisi kerätä viitteitä eri yhteyksissä ja eri maissa käytetyistä euroa per DALY -kustannustehokkuussuhteista.