Pneumokokkirokotteen turvallisuus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on täysluonnos
Sivu on kirjoitettu kertaalleen alusta loppuun eli kaikki olennaiset sisällöt ovat jo paikoillaan. Kuitenkaan sisältöjä ei ole vielä kunnolla tarkistettu, ja esimerkiksi tärkeitä viitteitä voi puuttua.
Kysymys

Onko pneumokokkirokote turvallinen?

Millaisia haittavaikutuksia rokotteen ottamisesta voi olla?

Vastaus

Käytyjen keskustelujen perusteella on tunnistettu seuraavat kysymykset, joihin etsitään tämänhetkinen paras vastaus. Keskustelujen yksityiskohdat ovat omalla sivullaan.

Vähentääkö rokote lasten välikorvantulehduksia?
Aluksi kyllä, mutta bakteerikannat voivat korvautua toisilla. Pitkäaikaisvaikutukset nähdään vasta, kunhan rokotetta on käytetty kauemmin.
Lisääntyykö antibioottiresistenssi rokotteen takia?
Antibioottiresistenssi voi lisääntyä, jos rokote ei tepsi resistentteihin serotyyppeihin ja ne pääsevät yleistymään. Tavallisempaa on kuitenkin ollut antibioottiresistenttien pneumokokkiserotyyppien vähentyminen rokotteen laajan käytön myötä.
Ovatko rokotevalmistajat luotettavia?
Voit itse arvioida tilannetta mm. tämän sivun keskustelun perusteella.
Voiko pneumokokkirokote aiheuttaa pikkulapsella kuolemaan johtavan pneumokokkitaudin tai vakavia neurologisia haittoja?
Ei voi.

Perustelut

Rokotteiden pakkausselostusten mukaiset haittavaikutukset löytyvät keskustelusivulta.

THL:n kuvaus pneumokokkirokotteesta

Rokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on todennetusti saanut vakavan allergisen reaktion, anafylaksian, edellisen PCV-rokoteannoksen tai vastaavia aineosia sisältävän rokotteen jälkeen. Siirrä rokotusta, jos rokotettavalla on kuumetta tai kuumeinen infektio.

Pistoskohdan paikallisreaktiot ovat melko tavallisia. Ohimeneviä paikallisoireita (punoitus, kuumotus, turvotus, kipu tai ihottuma) esiintyy jopa noin neljäsosalla rokotetuista. Paikallisoireet ovat tavallisempia toisen tai kolmannen rokoteannoksen jälkeen. Paikallisreaktiot ovat useimmiten lieviä, mutta ne voivat olla myös laajoja. Lisäksi voi ilmetä ohimeneviä yleisoireita, ärtyneisyyttä ja kuumeetta.

Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia. Oireita voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeillä.[1]

Pneumokokkikonjugaattirokotteiden on osoitettu vähentävän Streptococcus pneumoniae -bakteerin aiheuttamaa tautitaakkaa. Rokotteet sekä tuottavat tarvittavan immuunisuojan rokotetuille lapsille että suojaavat tartuttavuuden vähenemisen kautta välillisesti myös rokottamattomia lapsia ja aikuisia (laumasuoja). Tällä hetkellä käytössä oleva Synflorix-rokote ei sisällä eläviä bakteereja, eikä siten voi aiheuttaa tautia.[2]

Julkisuudessa on esitetty epäilyjä pneumokokkirokotteen turvallisuudesta. THL:n haittavaikutusrekisteriin saapuneiden ilmoitusten, FinIP-rokotetutkimuksen tulosten tai sairaaloiden hoitoilmoitustietojen tarkastelun perusteella ei ole nähtävissä merkkejä esimerkiksi neurologisten tai autoimmuunisairauksien lisääntymisestä.

THL seuraa tarkasti rokotusohjelman turvallisuutta ja vaikutuksia pneumokokin aiheuttamiin tauteihin. Suomessa tähän on erinomainen mahdollisuus laadukkaiden ja lähes ainutlaatuisten kansallisten terveysrekisterien avulla.

Suomessa arviolta jopa 150 000 lasta on jo (22.4.2013) saanut rokotteen osana neuvolan rokotusohjelmaa. Maailmanlaajuisesti rokotetta on käytetty yli 100 miljoonaa annosta vuonna 2009 saadun myyntiluvan jälkeen.[3]

Julkisuudessa esitettyjä väitteitä turvallisuudesta

Vähentääkö rokote lasten välikorvantulehduksia?

Pneumokokki on yksi lasten välikorvantulehduksen aiheuttajista. Rokote vähentää niitä aluksi, mutta rokotteen torjumat pneumokokkikannat korvautuvat vähitellen toisilla, jotka voivat aiheuttaa korvatulehdusta. Pitkäaikaisvaikutukset nähdään vasta, kunhan rokotetta on käytetty kauemmin.R↻

Lisääntyykö antibioottiresistenssi rokotteen takia?

Kun joitakin pneumokokkiserotyyppejä vastaan annetaan rokote, niiden määrä vähenee, mutta muiden serotyyppien osuus väestössä lisääntyy. Tätä kutsutaan [[korvautuminen|korvautumisilmiöksi]. Antibioottiresistenssi voi lisääntyä, jos korvautumisilmiön myötä resistenttien pneumokokkiserotyyppien määrä, joita rokote ei hävitä, yleistyy. Nämä voivat olla resistentimpiä antibiooteille kuin ne, jotka hävitetään. Tällainen on mm. 19A-pneumokokki, jota vastaan nykyinen PCV10-rokote suojaa vain osittain. On myös rokotteita, joiden teho 19A-serotyyppiä vastaan on täydellisempi (PCV13-rokote). Kuitenkin turhaan annetut antibioottikuurit ovat pahin antibioottiresistenssiä aiheuttava tekijä. R↻

Ovatko rokotevalmistajat luotettavia?

Rokotevalmistajien luotettavuus kansan silmissä on tärkeää. Voit itse arvioida tilannetta mm. tämän sivun keskustelun perusteella.R↻

Voiko pneumokokkirokote aiheuttaa pikkulapsella kuolemaan johtavan pneumokokkitaudin tai vakavia neurologisia haittoja?

Rokote ei voi aiheuttaa pikkulapsella kuolemaan johtavaa pneumokokkitautia, eikä sen myös tiedetä aiheuttaneen vakavia neurologisia haittoja.R↻

Viitteet

Katso myös

Tämä rokotehankintakeskustelu toimitettiin tiedoksi kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle 8.9.2014.

Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan
Arvioinnin osat

ROKOTEKYSELY - VASTAA TÄSTÄ · Rokotteen vertailuperusteet · Epidemiologinen malli · Taloudellinen arviointi

Englanninkieliset sivut

Tendering process for pneumococcal conjugate vaccine · Comparison criteria for vaccine · Epidemiological modelling · Economic assessment

Taustatietoa

Pneumokokki · Työjärjestys · Pneumokokkirokotevalmisteet · Kansallinen rokotusohjelma · Pneumokokkikonjugaattirokotteen vaikuttavuuden seuranta · Korvautuminen · Viitteet · Herkkyysanalyysi(Tal.arv.) · Rokotesanasto · Pneumokokkirokotteen turvallisuus

Tulosta: Koko materiaali · Pneumokokkirokotekysely


Kommentoi kirjautumatta