Avoin arviointi erityistilanteessa/ryhmätyö

Kohteesta Opasnet Suomi
Versio hetkellä 24. marraskuuta 2010 kello 12.52 – tehnyt Jouni (keskustelu | muokkaukset) (Tulos: ryhmätyön Vaihe 4)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Avoin arviointi erityistilanteessa antaa ohjeita avoimeen viestintään ja tiedonkeruuseen silloin, kun syntyy jokin poikkeuksellinen terveyttä uhkaava tilanne, kuten iso tulipalo, kemikaalivuoto tai juomaveden saastuminen. Tämä ryhmätyösivu on aihetta esittelevää luentoa tukevaa materiaalia, jossa asiaan paneudutaan pienryhmissä.

Rajaus

Millainen on hyvä ryhmätyö, jossa avointa arviointia tuntemattomalle yleisölle havainnollistetaan, kuinka voi tehdä avointa viestintää verkkotyökalu Opasnetin avulla. Ryhmätyöhön on varattu aikaa 1 h 45 min ja ryhmätyön purkuun 1 h 15 min.

Perustelut

Ihmisten pitäisi päästä itse tekemään asioita, mutta niin, että tekniseen säätämiseen (miten minä luon käyttäjätunnuksen) ei mene kohtuuttomasti aikaa. Ryhmätyön pitäisi myös keskittyä viestinnän dynamiikkaan eikä wikialustan käytön harjoitteluun.

Ratkaisevaa on, onko mahdollista käyttää tietokoneita niin, että esim. kolmen hengen ryhmillä olisi jatkuvasti tietokone käytössä. Tämä tarkoittaisi ehkä seitsemää konetta.

Tulos

Tapausesimerkki: vatsatautiepidemia leirikeskuksessa. Paluu ryhmätyön pääsivulle

(Ryhmätyöhön on varattu aikaa 1 h 45 min ensimmäisenä päivänä.)

Valmistautuminen ryhmätyöhön.

Osallistujat jaetaan ryhmiin ja ryhmille jaetaan roolit, joissa he tekevät omaa työtään vesiepidemian selvittelyssä.

Lisäksi on yksi yhteinen sivu, johon kirjataan näkemyksiä siitä, miten verkkotyötilat yleensä tai Opasnet erityisesti voisi toimia erityistilanteessa: Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa.

VAIHE 1: Lähtötilanteen kuvaus. (30 min)

 • Seurakunnan ylläpitämä leirikeskuskohde.
 • Noin 50 asiakasta kerrallaan leirikeskuksessa.
 • Vatsatautiepidemian ilmeneminen kesän ensimmäisen ryhmän saapuessa ennen juhannusta. Lähes puolet leiriläisistä sairastuu.


Toiminta ryhmässä.

 • Roolissasi kuulet, että leirikeskuksessa X on liikkeellä vatsataudin oireita. On viitteitä siitä, että nyt on kyseessä jokin tavanomaista isompi juttu. Mieti, mikä on oma ensisijainen intressisi tai tavoitteesi tässä tilanteessa.
 • Tee toimintasuunnitelma itsellesi. Miten lähdet edistämään tuota tavoitettasi? Keneen otat yhteyttä? Mitä sanot tai kysyt? Mistä etsit lisätietoja?
 • Mikä on arvauksesi ongelman syystä? Voit esittää useampia vaihtoehtoja, mielellään todennäköisyysjärjestyksessä.
 • Kirjoita vastauksesi oman roolisi mukaiselle sivulle Opasnetiin ja talleta sivu. Tee tämä jokaisen vaiheen lopuksi niin, että tiedot ovat tallennettuna ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.


VAIHE 2: Ongelmaan ei puututa. (15 min)

 • Epidemia toistuu toisen ja myös kolmannen ryhmän kohdalla kuukauden aikana.
 • Sairastapaukset ilmenevät 1-2 vrk kuluessa leiriläisten saavuttua leirikeskukseen.
 • Sairastuvuus 40-60% leiriläisistä.
 • Taudinkesto 1-2 vrk.
 • Henkilökunta sairastaa ensimmäisen ryhmän kanssa, muttei enää myöhemmin.
 • Keskuksen jätevesien käsittely: kaikki likavedet johdetaan sakokaivoon. Imeytyskenttä on leirikeskuksen alueella.
 • Juomavesi otetaan omasta kaivosta joka on leirikeskuksen lähellä.


Toiminta ryhmässä.

 • Mieti mitä tilanteen kannalta hyödyllistä tietoa sinulla itselläsi on. Kenelle siitä olisi hyötyä? Miten saisit sen välitettyä oikeaan paikkaan?
 • Mitä keinoja sinulla on tilanteen seuraamiseksi? Ovatko ne riittäviä sinun oman tavoitteesi kannalta. Miksi? Miten tilannetta voisi parantaa?
 • Esitä uusi arvio ongelman syistä uuden tiedon perusteella.
 • Mitä asialle pitäisi mielestäsi tehdä?


VAIHE 3: epidemian selvittely (15 min)

Selvitysten avulla käy ilmi että:

 • Elintarvikkeet vaihtuvat ryhmien vaihtuessa eli eivät ole syy epidemiaan.
 • Kukaan vieras ei ole ollut sairas tulessaan leirikeskukseen.
 • Pohjavesi otetaan hiekkamontussa olevasta kuilukaivosta, kaivo sijaitsee jätevesien imeytysalueen alapuolella.
  • Pohjavedenpinta n. 2 metriä maanpinnan alapuolella.
  • Huono kaivon rakenne, pintavalunnat mahdollisia kaivoon.
  • Vesilaitoksen toiminnasta vastaava henkilökunta on yksi laitosmies, joka vastaa koko leirikeskuksen kaikesta teknisestä toiminnasta ja joka ei ole vakinaisessa työsuhteessa leirikeskukseen.
 • Noroviruksia löytyy potilaiden ulosteista ja myöhemmin noroviruksia löytyy myös kaivovedestä.
 • Sairastuvuus suurinta niiden joukossa jotka käyttävät talousvettä sellaisenaan, hyvin vähän sairastuneita niiden joukossa, jotka eivät käyttäneet kaivovettä sellaisenaan juomavetenä.
 • Jätevesijärjestelmän asentanut taho on vakuuttanut jätevesijärjestelmä- systeemin toimivan 100% ilman hoitamista.
 • Epidemian jatkuminen johtaa siihen että leirikeskuksen johtaja ottaa yhteyttä terveysvalvontaan ja pyytää apua ongelman hoitamiseksi.
 • Terveysvalvonnan mielestä kyseessä on talousvesivälitteinen epidemia

Toiminta ryhmässä

 • Käy läpi vaiheiden 1 ja 2 kysymykset ja päivitä vastauksiasi niihin uuden tiedon perusteella.


VAIHE 4: verkkotyötilan hyödyntäminen epidemiassa. (45 min)

 • Tutustu tässä listattuihin Opasnetin sivuihin, joissa kuvataan joitakin verkkotyötilan toiminnallisuuksia. Voisivatko nämä toiminnallisuudet auttaa sinua sinun omassa tilanteessasi tämän vatsatautiepidemian suhteen? Onko tämä jotain, jota voisit itse tehdä, vai onko se jotain, jota jonkun muun pitäisi tehdä, jotta sinä saisit siitä hyötyä? Kenestä asia riippuu?
 • Mieti Opasnetin käyttöä erityistilanteissa. Tee swot-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat).
 • Mieti, mitä teknisiä, kulttuurisia, tai organisaatioihin liityviä muutoksia tarvittaisiin, jotta edella tunnistettuja heikkouksia ja uhkia saataisiin torjuttua.
 • Kirjoita pohdintasi ryhmäsi sivulle Opasnetiin. Yleiset, verkkotyötiloja tai avoimuutta koskevat asiat pistetään yhteiselle sivulle Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa.
 • Valmistaudu esittelemään oman ryhmäsi tulokset seuraavana päivänä koko kurssille. Tarkistakaa oma sivunne vielä aamulla, koska muut ovat saattaneet lisätä omia kommenttejaan sinne.
 • Katsokaa muiden ryhmien sivut läpi ja keskustelkaa niistä. Lisätkää omia kommenttejanne ja näkemyksiänne toisten sivuille, varsinkin jos olette eri mieltä. Käyttäkää nappulapalkin punaista nuolinappulaa vastustamaan, vihreää puolustamaan asioita ja sinistä kommentoimaan asioita. Sijoittakaa oma kommenttinne suoraan kyseisen asian alapuolelle.


Tehtävien purku (1 h 15 min)

Ryhmätöiden tulokset esitellään seuraavana aamuna koko kurssille. Tätä ennen kouluttajat ja muut ryhmät käyvät läpi ryhmien tuotoksia ja kommentoivat niitä.

Varsinainen purku käydään läpi varsin nopeassa tahdissa. Ryhmä esittelee asian omalta paikaltaan, ja esitysmateriaalina käytetään vain ryhmän kirjoittamaa sivua Opasnetissä. Kouluttaja hoitaa tietokonetta, jotta tekniikkaan ei mene ylimääräistä aikaa. Aikataulu on joka ryhmän osalta seuraava (yhteensä 42 min):

 1. Omien tulosten esittely 3 min
 2. Muiden ryhmien kommenttien esittely 1 min
 3. Keskustelu kyseisestä roolista 2 min

Loppuaika (33 min) käytetään yleiskeskusteluun. Aiheina ovat mm.

Lisätietoja

YMPÄRISTÖTERVEYDEN ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN -KURSSI PELASTUSOPISTOLLA 29. - 30.11.2010

Maanantai 29.11.2010

Ilmoittautuminen ja majoitus Opintotoimisto Opintosihteeri Mari Kiminki

9.30 alkaen Kahvia koulutustilassa

09.55 – 10.05 Kurssin avaus tavoitteet, järjestelyt, esittely Yliopettaja Taina Rautio, Pelastusopisto

10.05 – 11.15 Ympäristöterveyden erityistilanteet -oppaan keskeinen sisältö ja keskeiset muutokset Lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

11.15 – 12.00 Johtaminen muuttuvassa hallinnossa Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 13.45 Erityistilanteisiin varautuminen talousvettä toimittavilla laitoksilla Ylitarkastaja Jaana Vaitomaa, Valvira

13.45 – 14.15 Päiväkahvi

14.15 – 16.00 Ryhmätyöt Erikoistutkija Jouni Tuomisto, THL

16.00 – 16.45 Päivällinen

Tiistai 30.11.2010

08.00 – 08.30 Aamiainen ja huoneiden luovutus

08.30 – 09.45 Ryhmätöiden purku Jouni Tuomisto

09.45 – 10.15 Kahvi

10.15 – 11.15 Ulkoilman kautta välittyvät kansalliset uhkatilanteet Erikoistutkija Raimo Salonen, THL

11.15 – 12.00 THL:n valmiudet kohdata Nokian vesikriisin kaltaiset onnettomuudet Erikoistutkija Ilkka Miettinen, THL

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 13.45 Sisäilman erityiset vaaratilanteet Tutkimusprofessori Aino Nevalainen, THL

13.45 – 14.30 Ruokamyrkytykset ja zoonoosit sekä epidemian selvittäminen Hygieenikkoeläinlääkäri Maria Sjöman, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

14.30 – 15.00 Loppukeskustelu ja päätös Kurssikahvi

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>