Avoin arviointi erityistilanteessa/Lehdistön edustaja

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ryhmätyö aiheesta vatsatautiepidemia seurakunnan leirikeskuksessa. Katso tarkempi kuvaus ryhmätyön tarkoituksesta (sisältää vain tilannekuvauksen alun) tai tapauksen koko tilannekuvaus.

VAIHEET 1-2:

Ensisijainen intressi

 • saada paljon lukijoita
 • välittää tietoa kansalaisille

Miten lähdet edistämään tavoitetta

 • mennään paikan päälle
 • haastatellaan lapsia ja heidän vanhempiaan sekä leirikeskuksen omistajia ja henkilökuntaa

Mitä kysytään

 • ketkä ovat sairastuneet ja montako heitä on?
 • onko vakavasti sairastuneita, onko vaatinut sairaalahoitoa
 • onko osallisilla arviota syystä?

Mistä etsitään lisätietoa

 • vanhat uutiset

Mieti mitä tilanteen kannalta hyödyllistä tietoa sinulla itselläsi on.

 • haastattelussa saatuja tietoja

Kenelle siitä olisi hyötyä?

 • terveysviranomaisille
 • leirikeskuksen asiakkaille

Miten saisit sen välitettyä oikeaan paikkaan?

 • soita viranomaiselle tai kunnan keskukseen

Mitä keinoja sinulla on tilanteen seuraamiseksi?

 • soittaa viranomaiselle
 • soittaa henkilökunnalle ja uusille sairastuneille

Ovatko ne riittäviä sinun oman tavoitteesi kannalta. Miksi? Miten tilannetta voisi parantaa?

 • riippuu haastateltavista
 • lahjonta, uhkailu ja kiristys

Esitä uusi arvio ongelman syistä uuden tiedon perusteella.

 • viranomaisten lepsuilu
 • vesi ja elintarvikkeet

Mitä asialle pitäisi mielestäsi tehdä?

 • panna terveystarkastaja viralta
 • lautakunta patistamaan viranhaltijoita


VAIHE 3:

MIKSI?????

 • ei kaivovettä ole tutkittu aikaisemmin?
 • miksi terveysviranomaiset eivät ole selvittäneet asiaa (terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto)?
 • kuka vastaa kaivon huonosta sijoituksesta?
 • miksi jätevesijärjestelmän on vakuutettu toimivan ilman huoltoa?
 • miksi leirikeskuksen asiakkaita ei ole varoitettu epidemiasta?
 • miksi leirejä on jatkettu?

Taustojen ja yleisten toimintatapojen selvittäminen

 • Mitä lainsäädäntö vaatii

Voisivatko nämä Opasnetin toiminnallisuudet auttaa sinua sinun omassa tilanteessasi tämän vatsatautiepidemian suhteen?

 • Riippuu ketkä keskustelee: voi heittää kysymyksiä, tai onkia tietoa
 • Etsiä samantapaisia tapauksia


Ryhmän swot-analyysi Opasnetistä löytyy sivulta Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa#Swot-analyysi.