Avoin arviointi erityistilanteessa/Kunnan teknisen puolen edustaja

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ryhmätyö aiheesta vatsatautiepidemia seurakunnan leirikeskuksessa. Katso tarkempi kuvaus ryhmätyön tarkoituksesta (sisältää vain tilannekuvauksen alun) tai tapauksen koko tilannekuvaus.


Vaihe 1.

Teknisen toimen edustajana ensimmäisenä intressinä on selvittää, onko seurakunnan leirikeskuksessa mitä teknisen toimen vastuulla olevia tomintoja. Ensisijaisesti mielenkiinto kohdistuu talousveden toimittamiseen, onko leirikeskuksessa kunnan verkostovesi tai kunnan vastuulla olevan muun vedenottamon (kaivo) vesi. Muuna kiinnostuksen kohteena on käytössä oleva jätevesijärjestelmä ja sen kunto, jätehuollon järjestäminen ja uimarannan veden laatu.

Ensisijaisesti otetaan yhteyttä terveysvalvontaan, (vesihuoltolaitokseen, jos ulkoistettu) ja seurakunnan leirikeskuksesta vastaavaan työntekijään. Samalla varaudutaan puhtaan veden vaihtoehtoiseen toimittamiseen.

Lisätietoja halutaan siitä, onko terveysvalvontaan tullut ilmoituksia vatsatautiepidemiasta (seurakuntakeskuksesta/laajemmalta), onko seurakuntakeskuksen talousvesi tutkittu, onko toimenpiteisiin ryhdytty ja onko alustavia epäilyjä aiheuttajasta/lähteestä. Millaista yhteistyötä ja toimia tekniseltä toimelta odotetaan.


Vaihe 2.

Teknisellä toimella on tiedossa seurakuntakeskuksen talousvesikaivon, sakokaivon ja imeytyskentän sijainnit, mahdollisesti kaivon ja jätevesijärjestelmän kunto ja huoltotoimet. Lisäksi teknisellä toimella on tieto talousvesikaivon aikaisemmista vesinäytetuloksista ja jätevesijärjestelmän toimivuudesta (historiatieto).


Vaihe 3.

Ei päivitetty


Ryhmän swot-analyysi Opasnetistä löytyy sivulta Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa#Swot-analyysi.