Avoin arviointi erityistilanteessa/ryhmätyö

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Avoin arviointi erityistilanteessa antaa ohjeita avoimeen viestintään ja tiedonkeruuseen silloin, kun syntyy jokin poikkeuksellinen terveyttä uhkaava tilanne, kuten iso tulipalo, kemikaalivuoto tai juomaveden saastuminen. Tämä ryhmätyösivu on aihetta esittelevää luentoa tukevaa materiaalia, jossa asiaan paneudutaan pienryhmissä. Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa sisältää mm. ryhmätyössä tehdyt swot-analyysin.

Kysymys

Millainen on hyvä ryhmätyö, jossa avointa arviointia tuntemattomalle yleisölle havainnollistetaan, kuinka voi tehdä avointa viestintää verkkotyökalu Opasnetin avulla? Ryhmätyöhön on varattu aikaa 1 h 45 min ja ryhmätyön purkuun 1 h 15 min.

Vastaus

Tapausesimerkki: vatsatautiepidemia leirikeskuksessa. Paluu ryhmätyön pääsivulle

Erityistilanteen tiedotussivu: Avoin arviointi erityistilanteessa/Vatsatautiepidemia leirikeskuksessa

(Ryhmätyöhön on varattu aikaa 1 h 45 min ensimmäisenä päivänä.)

Valmistautuminen ryhmätyöhön. (30 min)

Yleisesittely aiheeseen: diasarja Tiedosto:Avoin arviointi erityistilanteessa.ppt.

Osallistujat jaetaan ryhmiin ja ryhmille jaetaan roolit, joissa he tekevät omaa työtään vesiepidemian selvittelyssä.

Lisäksi on yksi yhteinen sivu, johon kirjataan näkemyksiä siitä, miten verkkotyötilat yleensä tai Opasnet erityisesti voisi toimia erityistilanteessa: Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa.

VAIHE 1: Lähtötilanne. (30 min)

 • Seurakunnan ylläpitämä leirikeskuskohde.
 • Noin 50 asiakasta kerrallaan leirikeskuksessa.
 • Vatsatautiepidemian ilmeneminen kesän ensimmäisen ryhmän saapuessa ennen juhannusta. Lähes puolet leiriläisistä sairastuu.
 • Epidemia toistuu toisen ja myös kolmannen ryhmän kohdalla kuukauden aikana.
 • Sairastapaukset ilmenevät 1-2 vrk kuluessa leiriläisten saavuttua leirikeskukseen.
 • Sairastuvuus 40-60% leiriläisistä.
 • Taudinkesto 1-2 vrk.
 • Henkilökunta sairastaa ensimmäisen ryhmän kanssa, muttei enää myöhemmin.
 • Keskuksen jätevesien käsittely: kaikki likavedet johdetaan sakokaivoon. Imeytyskenttä on leirikeskuksen alueella.
 • Juomavesi otetaan omasta kaivosta joka on leirikeskuksen lähellä.


Toiminta ryhmässä.

 • Roolissasi kuulet, että leirikeskuksessa X on liikkeellä vatsataudin oireita. Perehdyt asiaan ja saat selville yllä olevat tiedot. On viitteitä siitä, että nyt on kyseessä jokin tavanomaista isompi juttu.
 • Tehtävänänne on omassa roolissanne osallistua erityistilannetta käsittelevän avoimen Opasnet-sivun muokkaamiseen: Vastatautiepidemia leirikeskuksessa.
 • Tämän työn tekemiseksi miettikää seuraavia asioita:
  • Mieti, mikä on oma ensisijainen intressisi tai tavoitteesi tässä tilanteessa.
  • Tee toimintasuunnitelma itsellesi. Miten lähdet edistämään tuota tavoitettasi? Keneen otat yhteyttä? Mitä sanot tai kysyt? Mistä etsit lisätietoja?
  • Mikä on arvauksesi ongelman syystä? Voit esittää useampia vaihtoehtoja, mielellään todennäköisyysjärjestyksessä.
  • Kirjoita vastauksesi oman roolisi mukaiselle sivulle Opasnetiin ja talleta sivu. Tee tämä jokaisen vaiheen lopuksi niin, että tiedot ovat tallennettuna ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
  • Mieti mitä tilanteen kannalta hyödyllistä tietoa sinulla itselläsi on. Kenelle siitä olisi hyötyä? Miten saisit sen välitettyä oikeaan paikkaan?
  • Mitä keinoja sinulla on tilanteen seuraamiseksi? Ovatko ne riittäviä sinun oman tavoitteesi kannalta. Miksi? Miten tilannetta voisi parantaa?
  • Mitä asialle pitäisi mielestäsi tehdä?


VAIHE 2: epidemian selvittely (20 min)

Selvitysten avulla käy ilmi uusia asioita. Nämä asiat ilmestyvät joko roolisi omalle sivulle tai vaihtoehtoisesti erityistilanteen sivulle. ÄLÄ lue muiden roolien sivuja, joska ne asiat eivät ole sinun tiedossasi.

Toiminta ryhmässä

 • Käy läpi vaiheen 1 kysymykset ja päivitä vastauksiasi niihin uuden tiedon perusteella. Osallistu myös erityistilannesivun päivittämiseen niiden tietojen ja mielipiteiden perusteella, mitä sinulla roolissasi on.


VAIHE 3: verkkotyötilan hyödyntäminen epidemiassa. (25 min)

 • Mieti Opasnetin toiminnallisuuksia ja toimintatapoja, joita sinä tai joku muu on käyttänyt erityistilanteessa. Kirjoita oman roolisi sivulle pohdintasi tuloksia.
 • Tutustu tässä listattuihin Opasnetin sivuihin, joissa kuvataan joitakin verkkotyötilan toiminnallisuuksia. Voisivatko nämä toiminnallisuudet auttaa sinua sinun omassa tilanteessasi tämän vatsatautiepidemian suhteen? Onko tämä jotain, jota voisit itse tehdä, vai onko se jotain, jota jonkun muun pitäisi tehdä, jotta sinä saisit siitä hyötyä? Kenestä asia riippuu?
 • Mieti Opasnetin käyttöä erityistilanteissa. Tee swot-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat).
 • Mieti, mitä teknisiä, kulttuurisia, tai organisaatioihin liityviä muutoksia tarvittaisiin, jotta edella tunnistettuja heikkouksia ja uhkia saataisiin torjuttua.
 • Kirjoita pohdintasi ryhmäsi sivulle Opasnetiin. Yleiset, verkkotyötiloja tai avoimuutta koskevat asiat pistetään yhteiselle sivulle Keskustelu:Avoin arviointi erityistilanteessa.
 • Valmistaudu esittelemään oman ryhmäsi tulokset seuraavana päivänä koko kurssille. Tarkistakaa oma sivunne vielä aamulla, koska muut ovat saattaneet lisätä omia kommenttejaan sinne.
 • Katsokaa muiden ryhmien sivut läpi ja keskustelkaa niistä. Lisätkää omia kommenttejanne ja näkemyksiänne toisten sivuille, varsinkin jos olette eri mieltä. Käyttäkää nappulapalkin punaista nuolinappulaa vastustamaan, vihreää puolustamaan asioita ja sinistä kommentoimaan asioita. Sijoittakaa oma kommenttinne suoraan kyseisen asian alapuolelle.


Tehtävien purku (1 h 15 min)

Ryhmätöiden tulokset esitellään seuraavana aamuna koko kurssille. Tätä ennen kouluttajat ja muut ryhmät käyvät läpi ryhmien tuotoksia ja kommentoivat niitä.

Varsinainen purku käydään läpi varsin nopeassa tahdissa. Ryhmä esittelee asian omalta paikaltaan, ja esitysmateriaalina käytetään vain ryhmän kirjoittamaa sivua Opasnetissä. Kouluttaja hoitaa tietokonetta, jotta tekniikkaan ei mene ylimääräistä aikaa. Aikataulu on joka ryhmän osalta seuraava (yhteensä 40 min):

 1. Omien tulosten esittely ja kytkentä erityistilannesivuun 3 min
 2. Keskustelu kyseisestä roolista 2 min

Loppuaika (35 min) käytetään yleiskeskusteluun. Aiheina ovat mm.

Perustelut

Ihmisten pitäisi päästä itse tekemään asioita, mutta niin, että tekniseen säätämiseen (miten minä luon käyttäjätunnuksen) ei mene kohtuuttomasti aikaa. Ryhmätyön pitäisi myös keskittyä viestinnän dynamiikkaan eikä wikialustan käytön harjoitteluun.

Ratkaisevaa on, onko mahdollista käyttää tietokoneita niin, että esim. kolmen hengen ryhmillä olisi jatkuvasti tietokone käytössä. Tämä tarkoittaisi ehkä kahdeksaa konetta.

Lisätietoja

YMPÄRISTÖTERVEYDEN ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN -KURSSI PELASTUSOPISTOLLA 1. - 2.11.2011

TIISTAI 1.11.2011

Ilmoittautuminen ja majoitus Opintotoimisto Opintosihteeri Mari Kiminki

9.30 alkaen Kahvia koulutustilassa

09.55 – 10.05 Kurssin avaus tavoitteet, järjestelyt, esittely Yliopettaja Taina Rautio, Pelastusopisto

10.05 – 11.15 Ympäristöterveyden erityistilanteet -oppaan keskeinen sisältö ja keskeiset muutokset Lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

11.15 – 12.00 Johtaminen muuttuvassa hallinnossa Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 13.45 Erityistilanteisiin varautuminen talousvettä toimittavilla laitoksilla Ylitarkastaja Jaana Vaitomaa, Valvira

13.45 – 14.15 Päiväkahvi

14.15 – 16.00 Ryhmätyöt Erikoistutkija Jouni Tuomisto, THL

16.00 – 16.45 Päivällinen


KESKIVIIKKO 2.11.2011

08.00 – 08.30 Aamiainen ja huoneiden luovutus

08.30 – 09.45 Ryhmätöiden purku Jouni Tuomisto

09.45 – 10.15 Kahvi

Teema: Säteilyturvallisuus / Säteilyasiat

10.15 – 11.15 Laaja-alainen säteilytilanne ja Säteilyturvakeskuksen rooli Johtava asiantuntija Kyllikki Aakko, STUK

11.15 – 12.00 Ympäristöterveydenhuollon rooli yhteistyökumppanina Mikko Paunio

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 13.30 Valviran rooli viranomaisena Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen, Valvira

13.30 – 14.15 AVIen rooli laaja-alaisessa säteilytilanteessa Aluehallintoylilääkäri Helena Mussalo-Rauhamaa, Etelä-Suomen AVI

14.15 – 14.45 Loppukeskustelu ja päätös Kurssikahvi

Katso myös

Avainsanat

Erityistilanne

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>