Hyvinvointi kestävän kasvun perustana

Kohteesta Opasnet Suomi
(Ohjattu sivulta HKKP)
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tämä sivu sisältää pohdintaa, joka on toteutettu 2014 yhteiskehittämällä Opasnetissä, eikä se ole osa THL:n virallista työtä tai valmistelua.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana on sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima ministeriöiden ja THL:n yhteistyöhanke, jossa edistetään terveysnäkökulman huomioimista kaikissa politiikoissa ja hyvinvoinnin roolia yhteiskunnan päätöksenteossa. Yksi sen tärkeistä välietapeista oli Siikarannan työpaja III 13.-14.11.2014. Hankkeessa tuotetaan valmistelumateriaalia ministeriöiden ja tulevan hallituksen työskentelyyn.

Osa-alueet

Kehittämistarpeet

Työskentelyssä on tunnistettu seuraavat kehittämistarpeet. Sulkeissa oleva kirjain ja numero viittavat osa-alueeseen ja työryhmään, johon kehittämistarve liittyy ja joka työskenteli Siikarannan työpajassa.

 1. Kehittämistarve 1 (A1-A5, D2): Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämien sekä eriarvoisuuden vähentäminen, lisätietoja antavat Marjo Lavikainen, STM, ja Marjaana Pelkonen, STM
 2. Kehittämistarve 2 (B2, B4): Ihminen on niin työkykyinen kuin ympäristö antaa hänelle mahdollisuuden, lisätietoja antaa Eveliina Pöyhönen, STM
 3. Kehittämistarve 3 (B3, D3): Vaihtelevat työurat, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM
 4. Kehittämistarve 4 (B1, B2, D8): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työpaikoilla, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM
 5. Kehittämistarve 5 (B3, B5): Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM
 6. Kehittämistarve 6 (C1): Ilmastonmuutos ja terveys, lisätietoja antavat Timo Saarinen, YM, ja Jari Keinänen, STM
 7. Kehittämistarve 7 (C5): Rakennettu ympäristö ja terveys, lisätietoja antavat Timo Saarinen, YM, ja Jari Keinänen, STM
 8. Kehittämistarve 8 (C3, C6): Yhdyskuntasuunnittelu, hyvinvointi ja terveys, lisätietoja antavat Timo Saarinen, YM, ja Jari Keinänen, STM
 9. Kehittämistarve 9 (C7): Ympäristöterveysvaikutusten arviointi, lisätietoja antaa Jouni Tuomisto, THL
 10. Kehittämistarve 10 (C2, C4): Riskien hallinta, lisätietoja antavat Timo Saarinen, YM, ja Jari Keinänen, STM
 11. Kehittämistarve 11 (D5, D9): Hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja tukevat kannustimet, lisätietoja antavat Meri Larivaara, STM, Kristiina Poikajärvi, STM, ja Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, STM
 12. Kehittämistarve 12 (D7): Eriarvoistavat mekanismit eri hallinnonaloilla, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM
 13. Kehittämistarve 13 (D6): Ravitsemussuositusten toteutumisen edistäminen, lisätietoja antaa Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, STM
 14. Kehittämistarve 14 (D1): Terveellisestä ja turvallisesta ruoasta vientivaltti, lisätietoja antavat Anna-Leena Miettinen, MMM, Minna Huttunen, MMM, ja Petri Koskela, MMM
 15. Kehittämistarve 15 (D5): Palvelujen sähköistyminen ja esteettömyys, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM

Toimintaohjeet

Hyvä asiantuntija,

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana -työskentely on edennyt siihen vaiheeseen, että Siikarannan työryhmät B-D ovat kirjoittaneet tunnistetuista kehitystarpeista (joita kertyi 15 kaikkiaan) lyhyet tekstit, joiden kommentointi ja jatkotyöstö on juuri alkanut tai alkamassa. Koska aikataulu on tiukka ja kansanterveyden neuvottelukunnan laajennettuun kokoukseen 12.2. mennessä tekstit pitää saada kommentoitua, korjattua ja yhdenmukaistettua, annamme tässä lyhyet ohjeet työn etenemisestä.

 • Toivomme tekstien noudattavan samanlaista rakennetta, jotta kokonaisuudesta tulee yhdenmukainen ja helposti luettava. Rakenteessa on kolme pääotsikkoa: Tausta, Mitä tulisi tehdä, ja Vaikuttavuusarviointi.
  • Tausta on ytimekäs kuvaus ja auttaa ymmärtämään kehityskohteen merkityksen ja miksi seuraavassa kohdassa olevat toimenpiteet ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta.
  • Mitä tulisi tehdä sisältää taulukon, jossa on kuvattu tavoite, toimenpiteet, toimijat ja aikataulu kehittämiskohteeseen liittyvistä asioista. Siinä voi olla taulukon lisäksi myös suorasanaista tekstiä. Tähän taulukkoon voidaan liittää myös vaikuttavuusarviointia kuvaavat toimenpiteet ja mittarit esimerkiksi toimenpiteen ”vaikutusten/vaikuttavuuden arviointi” yhteyteen.
  • Vaikuttavuusarviointi sisältää lyhyen kuvauksen siitä, mitä hyötyä kansalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle tai yhteiskunnalliselle päätöksenteolle tehdyistä toimenpiteistä oletetaan olevan tai mitä muuta merkittävää hyötyä toimenpiteistä seuraa. Sen tulisi sisältää myös lyhyt suorasanainen kuvaus ”miten maailma on parempi, kun nämä toimet tehdään.”
 • Tekstien uusimmat versiot päivitetään viran puolesta Opasnet-verkkotyötilaan ( http://fi.opasnet.org/fi/HKKP ). Sieltä siis jatkuvasti voitte nähdä mitä muut ryhmät ovat kirjoittaneet, mitä niistä on kommentoitu ja voitte kommentoida sinne myös itse. Jokaisella työryhmällä on oma sivunsa.
 • Omien tekstien uudet versiot ja muiden tekstien kommentit voi toimittaa minulle (meri.larivaara@stm.fi) tai suoraan Jouni Tuomistolle (jouni.tuomisto.at.thl.fi), joka moderoi Opasnet-sivuja. Päivitykset sivuille tehdään viran puolesta. Jos haluatte, voitte myös hankkia tunnukset Opasnettiin ja päivittää itse tekstiänne suoraan sivulle.
 • Aikataulu on tiukka, ja siksi tällä toimintatavalla pyrimme vähentämään viiveitä tiedonkulussa ja varmistamaan, että kaikilla on mahdollisimman tuoreet tiedot koko ajan käytettävissään.
 • Työryhmän A osalta työskentelymentelmä on hieman toisenlainen. Yhteistä paperia valmistellaan erityisesti 29.1. järjestettävässä yhteistyökokouksessa ”Lapsi-, nuoriso- ja perheasioiden koordinaatio valtioneuvostossa.” Kokouksesta saa tarkempia tietoja Marjaana Pelkoselta (marjaana.pelkonen.at.stm.fi) ja Marjo Lavikaiselta (marjo.lavikainen.at.stm.fi).

Yhdyshenkilöt

Hyvinvoinnin ja teveyden edistämisen yhteyshenkilöt ministeriöittäin:

 • VNK Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen
 • TEM Ylitarkastaja Patrik Tötterman
 • OKM Opetusneuvos Erja Heikkinen
 • LVM Erikoistutkija Mikael Åkermarck
 • OM Neuvotteleva virkamies Marianne Mäki
 • YM Ympäristöneuvos Timo Saarinen
 • PLM Ylitarkastaja Janne Torvinen
 • MMM Elintarvikeylitarkastaja Minna Huttunen
 • SM Kehittämisneuvos Harri Martikainen
 • UM Kaupallinen sihteeri Niina Blomberg
 • VM Budjettineuvos Jouko Narikka

Katso myös

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana
Hankkeen sivut Katso myös

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

Kommentoi sisältöä

Voit kommentoida tekstien sisältöä neljällä varsinaisella sisältösivulla. Katso linkit kohdasta Katso myös.