Energiantuotannon terveysvaikutukset Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Suomen energiantuotannon terveysvaikutuksista on parhaillaan työn alla arviointi sivulla Suomen energiantuotannon terveysvaikutusten arviointi. Arvioinnissa on tällä hetkellä kapeampi rajaus kuin tässä muuttujassa; tällä sivulla on tarkoitus käsitellä tätä aihetta monipuolisemmin. Arvioinnin tulokset linkitetään tälle sivulle. Myöhemmin sivut voitaisiin yhdistää.

Kysymys

Mitkä ovat eri energiapolitiikan vaihtoehtojen kansanterveydelliset vaikutukset?

Määritelmä

Data

Keskustelu energiantuotannon terveysvaikutuksista

Keskustelun tiivistelmä:

  • Talousvaliokunta: Ydinvoimaloiden terveyshaittojen on osoitettu olevan pienempiä kuin fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat haitat. Normaalikäytössä ydinvoimalaitos on terveyden kannalta lähes riskitön. Merkittävät riskit liittyvät mahdolliseen ydinvoimaonnettomuuteen. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että ydinvoimapaikkakuntien turvallisuus- ja pelastustoimen resurssien riittävyys eri turvatilanteissa varmistetaan ja tarvittaessa täydennetään.
  • Ympäristövaliokunta: Ydinvoiman terveyshaitat ovat pieniä, kun niitä verrataan fossiilisten polttoaineiden tai puun polton riskeihin taikka säteilyn tai keskeisten ympäristöaltisteiden aiheuttamiin riskeihin. Ydinenergialain 6 §:n mukaisesti ydinenergian käytön on oltava turvallista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
  • Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Normaalikäytössä ydinvoimalaitos on terveyden kannalta lähes riskitön. Uraanin louhintatavat ovat viime vuosina kehittyneet, mikä on merkinnyt louhintaan liittyvien terveysriskien, erityisesti säteilyaltistuksen, vähentymistä. Polttoaineen valmistuksesta ei aiheudu merkittäviä radioaktiivisuuspäästöjä. Valiokunta korostaa kuitenkin myös ylisukupolvisten terveysvaikutusten arvioinnin merkitystä.

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

Tulokset

Katso myös

Syykaavio energiantuotannon kokonaisvaikutuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Tämä sivu on osa Suomen ydinvoimaan liittyvää arviointia. Arvioinnin tarkoitus on tarkastella ja punnita ydinvoiman haittoja ja hyötyjä Suomen kansanterveyden, -talouden ja muiden seikkojen kannalta. Toisin sanoen kysymys kuuluu: kannattaako Suomeen rakentaa ydinvoimaa?

Arviointiin voi kuka tahansa osallistua. Sivun alalaidassa voit kommentoida sivun sisältöä kirjautumatta sisään. Jos kirjaudut sivustolle, voit osallistua sivun omaan keskustelu-osioon, jonne pääset klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Keskustelu-linkkiä. Voit myös muokata itse sivua jos sinulla on jotain olennaista lisättävää. Isoista muutoksista on aina ensin käytävä keskustelu.

Tarkempi kuvaus arvioinnista: katso Hyöty-riskiarviointi ydinvoimasta Suomessa. Ydinvoimaan liittyviä sivuja.

Ydinvoimaan liittyy myös neljä adressia (osa puolesta, osa vastaan), joihin parhaillaan kerätään nimiä. Voit allekirjoittaa näitä adressit.com-sivustolla: Ei Pyhäjoen ydinvoimalalle, Vältä ydinsähköä, Ydinvapaa Eurooppa, Lisää ydinvoimaa Suomeen.

Viitteet