Tervetuloa Opasnetiin

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Mikä Opasnet on?

Opasnet on wiki-pohjainen verkkosivusto, jonka tarkoituksena on antaa tukea päätöksentekoon ihmisten terveyttä ja niihin vaikuttaviin ympäristötekijöihin liittyvissä asioissa. Sivustoa käytetään ihmisten arvojen ja tieteellisen tiedon keräämiseen, koostamiseen ja viestintään. Uskomme, että älykäs päätöksenteko perustuu sekä ilmaistuihin arvoihin asioiden tärkeydestä ja niiden merkityksellisyydestä että ymmärrykseen siitä kuinka erilaiset päätökset kyseisiin asioihin vaikuttavat. Tämän vuoksi tarvitaan sekä arvoja että tiedettä.

Opasnetiä ylläpitää THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Ympäristöterveyden osastolla on motto:

Ihmisen on voitava hengittää, juoda ja syödä, käyttää kuluttajille myytäviä tuotteita ja liikkua ympäristössään luottaen siihen, ettei hänen terveytensä ole uhattuna. Tämä on sekä yksilöllinen kansalaisoikeus että edellytys toimivalle yhteiskunnalle ja taloudelle.

Tämä on vaativa haaste. Ensinnäkin, meidän on pyrittävä varmistamaan että ympäristö on yleisesti ottaen turvallinen. Toiseksi, meidän on tarjottava ihmisille keinot välttää ympäristöstä välittyviä riskitekijöitä. Kolmanneksi, meidän on oltava valmiita tunnistamaan uusia vaaratekijöitä ja oltava valmiina reagoimaan kun tarve vaatii. Lisäksi, kun kaikki edellä oleva on tehty, meidän on myös kyettävä viestimään ihmisille, että heidän ei tarvitse kantaa tarpeetonta huolta.

Tämän sivuston avulla toivomme voivamme tarjota ymmärrystä ja opastusta ympäristöterveyden kysymyksiin ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Ympäristöterveyden kysymykset ovat usein erittäin monitahoisia ja ne tapaavat ulottua yli hallinnollisten, maantieteellisten ja tieteenalojen rajojen. Näin ollen monelta eri alalta tuleva tieto ja osallistuminen on tarpeen. Tämä sivusto on rakennettu siten, että se toivottavasti tekee helpoksi kenen tahansa liittää tietojaan ja arvojaan osaksi kokonaisuutta. Se on myös rakennettu siten, että se mukailee todellisuuden olemusta. Sivustolla olevat sivut kuvaavat asioita, jotka useimmiten ovat todellisia ja määrällisesti mitattavia. Ja jos jokin asia vaikuttaa toiseen, näiden asioiden tulisi olla linkattuja myös tällä sivustolla. On haasteellista yrittää kuvata edes kaikein keskeisimpiä ihmisten terveyteen vaikuttavia asioita, mutta se on juuri sitä mihin tämä sivusto tähtää. Olemme aloittaneet tämän työn tekemällä käytännöllisiä tapaustutkimuksia tehdäksemme työn jollain lailla hallittavaksi.

Kuinka Opasnet toimii?

todennäköiseti ilmeisin vertailukohta Opasnetille on Wikipedia, vapaa tietosanakirja, jota kuka tahansa voi muokata. Kummatkin ovat verkko-pohjaisia tietovarastoja, jotka rakentuvat joukkoyhteistyön avulla. Merkittävin ero Opasnetin ja Wikipedian välillä on, että Wikipedia on tietosanakirja, eli varsin vapaamuotoista mihin tarkoitukseen luotua tietoa sisältävä tietovarasto, kun taas Opasnetin tarkoituksena on tarjota järjestelmällisen analyysin avulla tutettua tietoa nimenomaisesti päätöksenteon tueksi. Tästä erosta johtuen sekä Opasnetin sisältö että sen käyttö on jossain määrin jäsentyneempää ja ohjattua. Tarkempi tarkastelu Opasnetin ja Wikipedian eroista ja samankaltaisuuksista löytyy englanninkielisestä Opasnetistä.

Opasnetiä voi käyttää useilla eri tavoilla:

  1. Lue Opasnetiä. Selaile sivuja ja hanki itseäsi kiinnostavaa tietoa. Hyvä tapa päästä alkuun on seurata etusivulla olevia linkkejä. Voit myös tehdä sanahakuja vasemman reunan valikossa olevan tekstikentän avulla. Opasnet on avoimessa internetissä ja sen selailu ja lukeminen on täysin rajoittamatonta.
  2. Kommentoi Opasnetin sisältöä. Kullakin Opasnetin sivulla on oma keskustelusivunsa. Voidaksesi kirjoittaa Opasnetiin sinun tulee kuitenkin kirjautua sisään. Luo käyttäjätunnus ja seuraa keskustelu linkkiä sen sivun ylälaidassa, jonka sisältöä haluat kommentoida. Sitten seuraa muokkaa linkkiä keskustelusivun ylälaidassa ja kirjoita kommenttisi avautuvaan muokkauskenttään. Katso Ohje:Ohje saadaksesi opastusta kuinka Opasnetiin kirjoitetaan. Opasnetissä suositellaan muodollista argumentaatiota käytettäväksi keskustelun rakenteena, mutta myös vapaasti muotoillut kommentit ovat sallittuja. Ota kuitenkin huomioon, että joku muu käyttäjä saattaa muokata vapaat kommentit myöhemmin argumentaatiorakenteen mukaiseen muotoon.
  3. Osallistu kyselyihin. Kyselyt ovat nopea ja vaivaton tapa kerätä palautetta tai muuta syötettä käyttäjiltä. Joillain Opasnetin sivuilla on kyselyjä tietyistä kysymyksistä, joihin voit osallistua yksinkertaisesti valitsemalla sen vaihtoehdon tai syöttämällä tiedon, joka parhaiten vastaa mielipiteitäsi. Kyselyihin osallistuminen ei edellytä järjestelmään kirjautumista.
  4. Muokkaa Opasnetin sivuja. Ollessasi sisäänkirjautuneena myös varsinaiset Opasnetin sisältösivut ovat muokattavissa. Ota kuitenkin huomioon, että toisinaan on suositeltavampaa ensin kommentoida sisältöä keskustelusivulle kuin tehdä muutoksia suoraan varsinaisen sivun sisältöön. Jos kuitenkin olet vakuuttunut siitä, että tiedät mitä teet, anna mennä vain. Opasnet tallentaa kunkin sivun historian täydellisenä, joten ei kannata turhaan pelätä tekevänsä muutoksia, joita ei vois tarvittaessa jälkikäteen peruuttaa.
  5. Luo uusia sivuja Opasnetiin. Sivun vasemman reunan valikossa on luo uusia sivuja -linkki, joka vie sivulle, jolla voi antaa nimen ja valita luokan luotavalle uudelle sivulle. On suositeltavaa perehtyä opasnetin erilaisiin sivutyyppeihin ja [Avoin arviointi|avoimen arvioinnin]] menetelmään ja periaatteisiin ennen uusien sivujen luomista.
  6. Käytä Opasnetissä luotua ja sieltä saatua tietoa hyödyksesi. Opasnetin tarkoituksena on tarjota tukea päätöksentekoon ja siten ohjata hyvää toimintaa.

Hyödyllistä lisätietoa Opasnetistä ja sen käytöstä löytyy myös mm. etusivulla olevasta tietolaatikosta kuinka voit osallistua? sekä alla olevasta tietolaatikosta.

Ohjeita Opasnetin käyttöön
Mikä Opasnet on?: Mikä on Opasnet? · Tervetuloa Opasnetiin · Avoin arviointi · Opasnetin ylläpito
Ohjeita osallistumiseen: Miten Opasnetissa keskustellaan · Avoimen arvioinnin mentetelmä
Ohjeita sivujen muokkaamiseen: Yleinen ohje alkuun · Wiki-muokkauksen perusteet · Tiivistelmätaulukko muotoiluohjeista · Wiki-muokkauksen edistyneempiä taitoja
Englanniksi: Welcome to Opasnet · Help · Contributing to Opasnet · Open assessment