Ohje:Opasnetin ylläpito

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Opasnetin ylläpito

Kuka ylläpitää Opasnet-järjestelmää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kuka saa kirjoittaa?

Kaikki. Kirjoittajalla tulee olla kiinnostusta, mielipiteitä tai tietoa kirjoitettavasta asiasta.

Kuinka laatua ylläpidetään?

Kirjoittajien tulee käyttää harkintaa kirjoittaessaan Opasnettiin. Lukijat voivat arvostella sivujen tieteellistä sisältöä ja hyödyllisyyttä arvostelupalkilla (rating bar). THL myös tarkastaa joidenkin sivujen sisällön joko omien työntekijöiden voimin tai tuntityönä.

Kuitenkaan THL ei ota vastuuta sivujen sisällöstä eikä oikeellisuudesta (ellei näin nimenomaisesti sanota kyseisellä sivulla, jolloin sivu yleensä myös on muokkaussuojattu). Sisällöstä vastaa jokainen kirjoittaja oman tekstinsä osalta.

On tärkeää ymmärtää, että kenelläkään yksittäisellä henkilöllä tai organisaatiolla ei ole valtaa päättää Opasnetin sisällöstä. Sisältö määräytyy sen perusteella, mitä kirjoittajat ovat kiinnostuneita sinne kirjoittamaan. Sivuja kuitenkin muokataan, ja muokkaaminen tapahtuu muokkaussääntöjen mukaisesti.

Viime kädessä ratkaisee se, mikä teksti on sivun tarkoituksen kannalta relevanttia ja mikä teksti voidaan todeta paikkansapitämättömäksi joko havaintojen tai päättelyn avulla. (Myös tekijänoikeuksia rikkovat tekstit poistetaan, mutta sisällönhän voi aina kirjoittaa omin sanoin.) On syytä myös huomata, että epärelevantit tekstit poistetaan, mutta virheelliset tiedot jätetään näkyviin ja merkitään virheellisiksi. Yleensä tämä tapahtuu siirtämällä virheellinen tieto osaksi keskustelusivulla olevaa keskustelua, jossa tietoa vastaan menestyksellisesti hyökätään. Tämän tarkoituksena on varmistaa se, että samoja virheellisiä tietoja ei jatkuvasti nosteta uudelleen esille, ja että virheellisessä käsityksessä olevat ihmiset voivat löytää perustelut paremmalle tiedolle. Ja tietenkin on mahdollista se, että syyt virheellisenä pitämiseen osoittautuvatkin itse virheellisiksi, jolloin tietoa aletaan taas pitää pätevänä.

Lisätietoja Opasnet-menetelmästä:

Keskustelut

Millä perusteella THL valitsee ylläpidettävät sivut?

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Faktakeskustelu: .
Aloitusväite: Millä perusteella THL valitsee ylläpidettävät sivut?

Lopetusväite: keskustelun alla (muokataan lopputuloksen löytyessä)

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:
THL valitsee sivuja jotka käsittelevät THL:n omaa toimialaa ja kiinnostuksen kohteita, sekä sivuja, jotka käsittelevät suosittuja ja tärkeitä aiheita.

Millä perusteella THL palkkaa ylläpitäjät?

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Faktakeskustelu: .
Aloitusväite: Millä perusteella THL palkkaa ylläpitäjät?

Lopetusväite: keskustelun alla (muokataan lopputuloksen löytyessä)

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:
THL palkkaa työhön sitoutuneita ja Opasnetistä kiinnostuneita henkilöitä.

Mikä on vapaaehtoisen ylläpidon rooli?

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Faktakeskustelu: .
Aloitusväite: Mikä on vapaaehtoisen ylläpidon rooli?

Lopetusväite: keskustelun alla (muokataan lopputuloksen löytyessä)

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:
Vapaaehtoiset ylläpitäjät tuovat Opasnettiin uutta tietotaitoa ja tuoreita näkökulmia.

Mikä on palkallista työtä ja mikä ei?

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Faktakeskustelu: .
Aloitusväite: Tulisiko tehtävän opiskelusta maksaa palkkaa, vai tuleeko opiskelu hoitaa omalla ajalla.

Lopetusväite: keskustelun alla (muokataan lopputuloksen löytyessä)

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:
Opiskelusta voitaisiin maksaa puolet normaalista palkasta ja täyttä palkkaa maksettaisiin vasta tehdystä työstä.


Katso myös

Ohjeita Opasnetin käyttöön
Mikä Opasnet on?: Mikä on Opasnet? · Tervetuloa Opasnetiin · Avoin arviointi · Opasnetin ylläpito
Ohjeita osallistumiseen: Miten Opasnetissa keskustellaan · Avoimen arvioinnin mentetelmä
Ohjeita sivujen muokkaamiseen: Yleinen ohje alkuun · Wiki-muokkauksen perusteet · Tiivistelmätaulukko muotoiluohjeista · Wiki-muokkauksen edistyneempiä taitoja
Englanniksi: Welcome to Opasnet · Help · Contributing to Opasnet · Open assessment