Ohje:Avoimen arvioinnin menetelmä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Avoimen arvioinnin menetelmä

Sivutyypit

Uusia sivuja saat luotua vasemman palkin Luo uusia sivuja-työkalun avulla.

Muuttuja

Muuttuja on todellisuuden tietyn osan kuvaus. Se voi kuvata fyysistä ilmiötä, tai se voi kuvata erilaisia arvoja ja niistä johdettuja päätelmiä. Myös arvointiin sisältyvät päätökset kuvataan muuttujilla. Muuttujat kehittyvät ajan myötä kun niistä oleva tiedon määrä lisääntyy. Muuttujia ei siis ole sidottu vain yhteen arvioitiin, vaan niitä voidaan käyttää useissa eri arvioinnissa.

Arviointi

Arviointi on tietyn todellisuuden osan kuvailua, jonka tarkoituksena on täyttää tiedontarve päätöstä tehdessä. Sana arviointi voi myös tarkoittaa tämän prosessin lopputulosta. Usein tekstistä selviää tarkoitetaanko tekstin tekemistä vai tekstiä itsessään.

Metodi

Metodi on tiedon käsittelyyn liittyä toimenpide jota tarvitaan osana arviointia. Metodi. Metodia käytetään arvointityön kuvailuun, eikä se kuvaa todellisuutta. Käytännössä metodit ovat ohjeita tiedon tuottamiseen, keräämiseen, analysointiin tai yhdistelyyn arviointityössä. Metodit voivat myös käsitellä muiden metodien käsittelyä.

Ensyklopedia-sivu

Ensyklopedia artikkelit ovat sivuja, jotka eivät ole varsinaisia arvioinnin kohteita, eivätkä myöskään tiedonmuruja. Ensyklopedia artikkeleiden muoto on vapaa ja ne muistuttavat luonteeltaan Wikipedia -muotoista tietoa.

Tutkimus

Tutkimus kuvaa jotain tutkimusta ja sen tuloksia.

Hyvien kysymysten koostaminen

Hyvä kysymys aiheuttaa keskustelua ja juuri se on opasnetin idea. Kysymys pitäisi muodostaa niin, että kaikki ymmärtävät kysymyksen pääpointin.

Esimerkiksi "Mitä Suomen hallitusohjelmaan pitäisi kirjata huhtikuun 2011 eduskuntavaalien jälkeen?" on melko ytimekäs kysymys, joka herättää lukijassa mielenkiintoa ja ajatuksia.

Järjestäytynyt väittely: keskustelu, hyökkäys, puolustus, kommentti, mitätöinti.

Tieteellisen keskusteluun kuuluu olennaisesti järjestäytynyt väittely, jossa tuodaan esille omia mielipiteitä ja esitetään vastaväitteitä muiden väitteille.

Keskustelu

Väittelyyn kuuluu keskustelu kyseisestä asiasta. Keskustelun aikana on helppo tuoda esille omia väitteitään. Keskusteluun kuuluu myös omien väitteiden puolustus sekä vastapuolen väitteiden vastustaminen sekä kommentointi. Opasnetin sivulle keskustelun saa lisättyä muokkausruudun Lisää uusi keskustelu-napista (K).

{{keskustelu
|Väittämät=Kirjoita tähän kiistan aihe
|Ratkaisu= keskustelun alla (muokataan lopputuloksen löytyessä)
|Argumentaatio =
Lisää tähän väittelyyn liittyvää argumentaatiota käyttäen yläreunasta löytyviä vastusta-, puolusta- ja kommentti -kuvakkeita
}}

Hyökkäys

Kun väittämät ovat selvillä voidaan hyökätä vastapuolen väitteitä vastaan käyttämällä todisteita ja järjestelmällistä argumentaatiota. Todisteiden tulee olla luotettavista lähteistä (lähdetiedot?) ja niiden tarkoitus on osoittaa vastapuolen väitteet vääriksi. Hyökkäävän argumentin saat lisättyä keskusteluun painamalla muokkausruudun vastusta väitettä-napista.

{{vastusta|#: |Kirjoita tähän vastustava kommenttisi|--~~~~}}

Puolustus

Omien väitteiden puolustukseen voi käyttää luotettavista lähteistä saatuja todisteita ja muita perusteltuja argumentteja. Onnistuneen puolustusargumentin jälkeen voi myös yrittää vastahyökkäystä ja esittää hyökkääviä argumentteja. Puolustavan argumentun voi lisätä keskusteluun painamalla muokkausruudun puolusta väitettä-nappia.

{{puolusta|#: |Kirjoita tähän puolustava kommenttisi|--~~~~}}

Kommentti

Kommentti ei itsessään ole väite, vaan se kommentoi jo olemassa olevaa väitettä. Kommentin saat lisättyä painamalla muokkausruudun Lisää kommentti-nappia.

{{kommentti|#:|Kirjoita kommenttisi tähän|--~~~~}}

Datan lataaminen Opasnettiin

Opasnettiin lisätään jatkuvasti uutta dataa. Kuka tahansa pystyy lataamaan dataa käyttäen yksinkertaisia Wiki-muokkaus ohjeita: Ohje:Wiki-muokkaus

t2b, t2b-csv

Kasto myös

Ohjeita Opasnetin käyttöön
Mikä Opasnet on?: Mikä on Opasnet? · Tervetuloa Opasnetiin · Avoin arviointi · Opasnetin ylläpito
Ohjeita osallistumiseen: Miten Opasnetissa keskustellaan · Avoimen arvioinnin mentetelmä
Ohjeita sivujen muokkaamiseen: Yleinen ohje alkuun · Wiki-muokkauksen perusteet · Tiivistelmätaulukko muotoiluohjeista · Wiki-muokkauksen edistyneempiä taitoja
Englanniksi: Welcome to Opasnet · Help · Contributing to Opasnet · Open assessment