Pienhiukkaspäästöt Raumalla

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on täysluonnos
Sivu on kirjoitettu kertaalleen alusta loppuun eli kaikki olennaiset sisällöt ovat jo paikoillaan. Kuitenkaan sisältöjä ei ole vielä kunnolla tarkistettu, ja esimerkiksi tärkeitä viitteitä voi puuttua.


Kysymys

Kuinka suuret ovat pienhiukkaspäästöt Raumalla, ja mitä terveysvaikutuksia niillä on?

Erityisesti kiinnostavat satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt.

Vastaus

Malliajo

Ylimääräisiä kuolemantapauksia vuodessa
Vaihtoehto Tulos
Rakennemalli 1 2.83
Rakennemalli 2 2.28
Rakennemalli 3 2.79

Yleiskaavan rakennemallien tarkemmat kuvaukset ovat sivulla Rauman sataman laajennuksen vaikutus terveyteen.

Perustelut

#: Käytetty leviämis- ja altistumalli on tarkkuudeltaan vain yksi kilometri. Kilometriresoluutio on riittämätön. Malli antaa vain karkeita arvioita ja luultavasti vähättelee vaihtoehtojen eroja ja kokonaisvaikutuksia. --Jouni Tuomisto 25. lokakuuta 2012 kello 00.24 (EEST)

#: Totta on, että malli vähättelee muutaman sadan metrin säteellä päästölähteestä tapahtuvaa altistumista. Kuitenkin virheen suunta on tiedossa, ja tässä tapauksessa se vähättelee erityisesti rakennemallin 1 ja 3 terveyshaittoja, jotka sisältävät enemmän liikennettä keskustassa. Tälläkin tarkkuudella haitat osoittautuivat suuremmiksi kuin rakenennemallissa 2. Niinpä malli täyttää tehtävänsä kysymyksessä, onko rakennemallien välillä todennäköisesti eroja terveyshaitassa. Näyttäisi olevan. --Jouni Tuomisto 25. lokakuuta 2012 kello 11.26 (EEST)

Laskenta

HUOM! Tällä hetkellä malli laskee ainoastaan pienhiukkaspäästön leviämisen 10-15 km:n säteellä olevaan väestöön. Mallia päivitetään jatkuvasti.

Oletusajon koodi: BJ9p0oAwwPRGJ2sg (1000 iteraatiota 4 min 20 s)

Iteraatioiden määrä:

Näytä välivaiheet?:

+ Näytä koodi

Ovariablet:

 • Terveysvaikutukset: syötteenä Altistuminen * erf * bg.mort
  • erf: vakio, annetaan koodissa
  • bg.mort: vakio, annetaan koodissa
  • Altistuminen: syötteenä Pitoisuus, LO, LA
   • Käytetään funktiota GIS.Exposure(Pitoisuus, LO, LA, ...)
   • LO ja LA: saadaan muuttujan Pitoisuus sarakkeista LO ja LA.
   • Pitoisuus: syötteenä Päästö, LO, LA.
    • LO ja LA: saadaan muuttujan Päästö sarakkeista LO ja LA.
    • Käytetään funktiota GIS.Concentration.matrix(Päästö, LO, LA, ...)
    • Päästö: syötteenä Tieliikennepäästöt (tässä kohdassa lähinnä yksikköskaalausta).

Data

Pienhiukkaspäästöt Raumalla(-)
ObsVaihtoehtoAjoneuvoAjotapaLALOUnitLiikennemääräPituusDescription
1Rakennemalli 1TäysperävaunuyhdistelmäMaantieajo 70 % kuormalla61.13163421.491318kpl-km /d26629.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
2Rakennemalli 1Sähköjuna61.13163421.491318ton-km /d69539.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
3Rakennemalli 1Dieseljuna61.13163421.491318ton-km /d69539.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
4Rakennemalli 2TäysperävaunuyhdistelmäMaantieajo 70 % kuormalla61.13163421.491318kpl-km /d12469.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
5Rakennemalli 2TäysperävaunuyhdistelmäMaantieajo 70 % kuormalla61.10669821.492348kpl-km /d165310.1Päästöpiste oletetaan valtatielle 8.
6Rakennemalli 2Sähköjuna61.09780221.492691ton-km /d277514.9Päästöpiste oletetaan eteläiselle ratalinjaukselle
7Rakennemalli 2Dieseljuna61.09780221.492691ton-km /d277514.9Päästöpiste oletetaan eteläiselle ratalinjaukselle
8Rakennemalli 2Sähköjuna61.13163421.491318ton-km /d32549.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
9Rakennemalli 2Dieseljuna61.13163421.491318ton-km /d32549.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
10Rakennemalli 3TäysperävaunuyhdistelmäMaantieajo 70 % kuormalla61.13163421.491318kpl-km /d26629.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
11Rakennemalli 3Sähköjuna61.13163421.491318ton-km /d69539.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
12Rakennemalli 3Dieseljuna61.13163421.491318ton-km /d69539.5Päästöpiste oletetaan lähelle Rauman keskustaa
13Rakennemalli 1Laiva61.12709521.407547ton /a5.7Laivojen pienhiukkaspäästöt, päästöpiste oletetaan Ruuhiluotoon
14Rakennemalli 2Laiva61.12168821.444626ton /a5.7Laivojen pienhiukkaspäästöt, päästöpiste oletetaan Järviluotoon
15Rakennemalli 3Laiva61.12709521.407547ton /a5.7Laivojen pienhiukkaspäästöt, päästöpiste oletetaan Ruuhiluotoon
 • Taulukko sisältää sen liikenteen, joka muuttuu eri rakennemallivaihtoehdoissa eli satama-alueen ja Rauman sisällä keskustan tai ohiajotien alueella. Liikennemääristä oletettiin, että Rakennemallissa 1 ja 3 liikenne vastaa suunnitelmaa Satama-Ve2 (Ruuhiluoto) ja Rakennemallissa 2 suunnitelmaa Satama-Ve3 (Järviluoto). #: Tämä oletus pitää olla näyvissä myös sivulla Rauman sataman laajennuksen vaikutus terveyteen siinä kohdassa missä rakennevaihtoehtojen, sataman sijoitusvaihtoehtojen ja tielinjausvaihtoehtojen väliset yhteydet kuvataan. --Mikko Pohjola 16. lokakuuta 2012 kello 12.39 (EEST)
 • Reittien pituudet ja oletetut päästöpisteet (jotka on valittu siten, että ne edustaisivat tyypillistä etäisyyttä väestöstä) löytyvät Google-kartasta sivulta Rauman sataman laajennuksen vaikutus terveyteen.
 • Liikennemäärät on otettu Rauman sataman laajennoksen YVA-selostuksesta[1], josta määrät on laskettu päivää kohti.
  • Junien osalta oletetaan, että puolet on sähköjunia ja puolet dieseljunia.
Päästöt ilmaan eri satamavaihtoehdoissa [2]
Laivojen päästöt väylällä ja satamassa yhteensä (t/a)
Satama-VE CO NOx PM10 PM2.5 SO2 CO2
NYKYTILA 14.8 200.7 3.1 2.5 28.9 10193.0
0 17.4 235.6 3.7 2.9 33.9 11964.3
1 (Saukot) 22.6 305.9 4.8 3.8 44.0 15538.1
2 (Ruuhiluoto) 33.9 458.9 7.2 5.7 66.0 23307.2
3 (Järviluoto) 33.9 458.9 7.2 5.7 66.0 23307.2
4 (Hanskloppi) 31.6 428.3 6.7 5.4 61.6 21753.4
Raskaan liikenteen päästöt yhteensä (t/a)
Satama-VE CO HC NOx PM SO2 CO2
NYKYTILA 2.9 1.7 34.3 0.6 0.0 4868.7
0 3.3 1.9 40.1 0.7 0.1 5680.1
1 (Saukot) 4.9 2.8 58.3 1.0 0.1 8260.3
2 (Ruuhiluoto) 7.1 4.1 85.6 1.4 0.1 12135.2
3 (Järviluoto) 7.8 4.5 93.2 1.6 0.1 13215.6
4 (Hanskloppi) 7.4 4.3 89.2 1.5 0.1 12645.8

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>