Arvoarvostelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Arvoarvostelma on kannanotto siihen, miten asioiden pitäisi olla, tai mitkä ovat tavoittelemisen arvoisia asioita. Arvoarvostelmat ovat siis moraalisia kannanottoja. Avoimessa arvioinnissa arvoarvostelman pätevyyden kriteerinä on, että joku henkilö sen ääneen ja omalla nimellään lausuu. Arvoarvostelmia voidaan myös tutkia tieteellisestiR↻, joten voidaan lausua tieteellisesti päteviä väitteitä siitä, millaisia jonkun ihmisen tai jonkin ihmisryhmän arvoarvostelmat ovat. R↻

Yhteisön arvot ovat yhteisössä yleisesti hyväksyttyjä arvoarvostelmia. Avoimessa arvioinnissa ne johdetaan suoraan yhteisön jäsenten eli yksilöiden ääneen lausumista henkilökohtaisista arvoista. Muuta perimmäistä (kuten uskonnollista) perustelua ei tarvita.R↻R↻

Arvot, välinearvot ja teot

Keskustelussa on syytä selkeästi pitää erillään teot, arvoarvostelmat (eli lyhyesti arvot) ja välinearvolliset argumentit (lyhyesti välinearvot) ja niiden erilainen suhde moraaliin. Tekojen tulee noudattaa voimassaolevia lakeja ja normeja. Sananvapauden vallitessa (kuten esimerkiksi Opasnetissä) arvoarvostelmia saa esittää vapaasti, vaikka ne olisivatkin vastoin vallitsevia normeja. Siten henkilö, joka pitää vallitsevia normeja oman moraalinsa vastaisina, saa tämän ilmaista mutta ei silti saa toimia vastoin niitä. Sen sijaan hän on vapaa toimimaan normien muuttamiseksi vallitsevien normien puitteissa. Vaikka periaate kuulostaa selkeältä, on käytännössä ongelmallista erottaa, mikä on mielipiteenilmaisua ja mikä esimerkiksi jotakin kansalaisryhmää halventava teko.

Välinearvollisilla argumenteilla perustellaan jotakin toimintaa sillä, että vaikka se itsessään on moraalisesti neutraalia, se kuitenkin edistää jonkin moraalisesti hyvän tai estää pahan lopputuloksen syntymistä. Välinearvollisten argumenttien analyysissä tieteellä on tärkeä rooli, koska suurimmat epävarmuudet yleensä koskevat syy-seuraussuhteita ja niiden voimakkuutta välinearvollisten ja itseisarvollisten ilmiöiden välillä. Jos syy-seuraussuhteet tiedetään, myös välinearvollisten ilmiöiden moraalinen arvo on suoraan pääteltävissä itseisarvollisista ilmiöistä tieteen keinoin.

Uskonnolliset argumentit

Uskonnollisten argumenttien rooli on mielenkiintoinen, koska ne ovat esittäjilleen erityisen tärkeitä ja toisaalta ne ovat ainakin pinnallisesti tarkasteltuna perustavassa ristiriidassa tieteellisen lähestymistavan kanssa.R↻ On kuitenkin mahdollista tieteellisen johdonmukaisesti tutkia yhteisön arvoja ja kytkeä niitä tietämykseen maailmasta, vaikka arvot perustuisivatkin uskontoon. Tällöin uskonnollisia arvoja kuitenkin tarkastellaan kuin mitä tahansa henkilökohtaisia arvoarvostelmia, eikä niiden uskonnollinen olemus ole lisäperustelu tai este niiden käyttämiselle.R↻R↻

Paitsi että ihmisten moraalikäsityksiä voidaan tutkia tieteellisesti[1], on mahdollista tutkia myös moraalin olemusta evolutiivisena ominaisuutena, "moraaliaistina".R↻

Katso myös

Viitteet

Keskustelua

Tällä sivulla on kaksi eri keskustelumahdollisuutta, varsinainen keskustelu ja kommentointi.

  • Varsinainen keskustelu käydään tämän sivun keskustelusivulla. Keskustelu on tarkemmin jäsentynyttä ja koskee aina yhtä, otsikon mukaista aihetta kerrallaan. Keskustelussa on myös omat sääntönsä. Lisäksi sinun on kirjauduttava, jotta voit käydä keskustelua.
  • Kommentointi onnistuu ilman kirjautumista käyttämällä sivun alalaidassa olevaa kommentointi-ikkunaa. Kuitenkin kommentit ovat arvoltaan köykäisempiä. Tämä johtuu siitä, että ne vaikuttavat sivun sisältöön vasta, kun joku on ensin sisällyttänyt kommentit johonkin varsinaiseen keskusteluun. Keskustelun tulos sitten siirretään sivun sisältöön. Kommentointi on siis helppoa, mutta silloin olet jonkun moderaattorin kiireiden armoilla. Jos haluat vaikuttaa tehokkaammin sivun sisältöön, sinun kannattaa hankkia käyttäjätunnus, opetella keskustelun säännöt, ja vaikuttaa suoraan keskustelun sisältöön.

<discussion />