Tautitaakka

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tälle sivulle rakennetaan käyttäjäystävällistä näkymää tautitaakan ja terveysvaikutusten arvioimiseen. Tähän tulisi laittaa linkit kaikkiin Opasnetissä tuotantokäytössä oleviin tautitaakkalaskureihin ja -malleihin.

Tautitaakka tarkoittaa menetettyä terveyttä ja menetettyjä elinvuosia jonkin sairautta aiheuttavan tekijän kuten infektioiden, huonojen elintapojen tai ympäristöaltisteiden takia. Tautitaakan yksikkö on haittapainotettu elinvuosi, ja se saadaan laskemalla

DALY = YLL + YLD,

jossa DALY on tautitaakka (disability-adjusted life year), YLL on ennenaikaisen kuoleman takia menetetyt elinvuodet (years lost due to mortality) ja YLD on sairauden takia vajaakuntoisena eletyt elinvuodet (years lived under disability).

Sairastavuutta kuvaava YLD ottaa huomioon sairauden keston, tapausmäärän sekä sairauden haittapainon:

YLD = n * DW * L

jossa n = uusien sairaustapausten määrä, DW = sairauskohtainen haittapainokerroin (disability weight), L = keskimääräinen sairauden kestoaika (lenght).

YLL saadaan korvaamalla ylläolevasta yhtälöstä L ennenaikaisen kuoleman johdosta menettyjen elinvuosien lukumäärällä, joka lasketaan keskimääräisen odotettavissa olevan eliniän perusteella. Kuolintapauksen haittapainokerroin on tietenkin 1.

Kysymys

Miten tautitaakka lasketaan? Mitä valmiita työkaluja tautitaakan laskemiseksi Suomessa on olemassa?

Vastaus

Perustelut

Menetelmänä tautitaakka tarjoaa mahdollisuuden vertailla sairas- ja kuolintapausten merkittävyyttä verrannollisella suureella. Otetaan esimerkiksi otsonin aiheuttamat 400 000 yskäpäivää ja passiivitupakoinnista aiheutuvat 800 astman kehittymistä yli 15 vuotiailla. Lukumäärällisesti yskäpäiviä on homattavasti enenmmän kuin uusia astmatapauksa, joten on vaikea verrata näiden kahden asian merkitsevyyttä. Tautitaakkana nämä kuitenkin ovat 77 DALY otsonin aiheuttamille sairaspäiville ja 289 DALY astmatapauksille. Näin asioiden merkitsevyyttä voidaan arvioida niiden aiheuttaman laskennallisen haitan perusteella.

DALYn sijasta tautitaakan mittarina käytetään usein QALYä (quality-adjusted life year), joka on samantapainen mutta mittaa "ansaittuja" elinvuosia (kun taas iso DALY-määrä on huono asia) ja elinvuosien laatupainotus tehdään mittaamalla toimintakykyä eikä tautikohtaista haitta-astetta.

Katso myös

Viitteet