Silakan hyöty-riskiarvio

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on täysluonnos
Sivu on kirjoitettu kertaalleen alusta loppuun eli kaikki olennaiset sisällöt ovat jo paikoillaan. Kuitenkaan sisältöjä ei ole vielä kunnolla tarkistettu, ja esimerkiksi tärkeitä viitteitä voi puuttua.
Aiheesta on kirjoitettu myös raportti Silakan hyöty-riskiarvio / raportti Eviran_tutkimuksia_1_2015_silakan_hyöty-riskiarviointi sekä luento Tiedosto:Kala ja terveys.ppt. Osa työstä sekä lisäaineistoja löytyy sivulta heande:Silakan riskiarvio. Englanniksi löytyy op_en:Benefit-risk assessment of Baltic herring ja op_en:File:BRA of Baltic herring.pptx.

Silakan hyöty-riskiarvio on tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten silakansyöntiä ja silakan sisältämien hyödyllisen ravintoaineiden hyötyjä haitallisten ympäristömyrkkyjen haittoja vastaan. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat lasten riskit. Tutkimus on kolmeosainen ja nyt ollaan menossa vaiheessa 3:

 1. Aiemman tiedon perusteella tehdään alustava arvio, jossa erityisesti yritetään tunnistaa kriittisiä kohderyhmiä kaulutuskyselyä varten.
 2. Tehdään kohdennettu kysely silakan syöntimäärien selvittämiseksi riskiryhmissä.
 3. Tehdään päivitetty riskiarvio aiempien vaikutustietojen ja altistustietojen sekä kyselystä saatujen uusien syöntitietojen perusteella.

Kysymys

 1. Millainen on suomalaisten, erityisesti riskiryhmien, altistuminen silakalle ja sen hyödyllisille ja haitallisille aineille?
 2. Kuinka suuret ovat silakan syönnin hyödyt ja haitat väestölle kokonaisuutena, eri väestöryhmille ja erityisesti eri riskiryhmille?

Vastaus

Näytä tuloksia

+ Näytä koodi

⇤--#: . Kun vastauksia tulkitaan, tulee huomata, että seuraavia tuoreita tietoja EI OLE KÄSITELTY.

Perustelut

Huomaa!
 • Koulujen ja päiväkotien ruokailut vaikuttavat myös siihen, mitä lapset syövät. Näitä pitäisi selvittää.
 • Miten selvitetään, mitä lapset oikeasti syövät pöydästä?
 • Päiväkotien ruokailut?
 • Mikä on silakan menekki koulussa, pitäisi selvittää jostain koulusta.

Tuloskuvat

26.1.2015 versiot kuvista ovat ne, jotka tulevat Eviran raporttiin. Huomaa, että kuvat saattavat päivittyä muiden hankkeiden yhteydessä senkin jälkeen, kun Silakan hyöty-riskiarvo -hanke on jo päättynyt.

Vanhoja kuvia (ajettu vanhalla malliversiolla eivätkä siis ole ajan tasalla:

Laske tulokset

Aiempia laskentaharjoituksia on arkistossa.

Syötemuuttujat käsitellään tällaisessa järjestyksessä (lopusta alkuun):

 • out ulos ovariablesta
  • out3 stepfunktiot
  • out2 lineaariset funktiot
  • out1 taustariskistä riippuvat funktiot
   • disincidence havaittu tautiriski
   • population
   • pci
    • RR yhdistelmä riskeistä
     • frexposed
     • RRor ei käytössä
      • ERF, threshold, exposure, bgexposure, BW
     • RRrhill relative Hill
      • ERF, threshold, exposure, bgexposure, BW
     • RRrr suhteellinen riski
      • ERF, threshold, exposure, bgexposure, BW
    • population

Laskee tuloksia lähtötiedoista alkaen ja tallentaa tulokset kantaan. Tämän koodin ajaminen vie yli 5 min joten kannattaa käyttää ylempää koodia valmiille tuloksille.

+ Näytä koodi


Lasketaan jokaiselle kyselyn henkilölle oma silakansyönti, ja arvotaan vasta sen jälkeen. Tämä mahdollistaa myös sen, että tehdään LOESS-regressio datasta eikä bootstrap.

Koko kyselylomakkeen tietojen jäsennyksen voisi lohkaista omaksi mallikseen siten, että LOESS ajetaan N kertaa silakkamäärälle, jossa siinä on jo yhdistettynä kyselydata ja oletukset annosko'oista. Näin saadaan parametrinen silakkamäärämalli, jota voidaan sämplätä haluttu määrä. Sen sijaan bootstrap ei sitten elegantisti toimisi, koska jo tätä preprosessointimallia ajettaessa pitäisi päättää iteraatioiden määrä ja tallentaa sämplätty määräovariable. Sen jälkeen voisi käyttää vain yhtä suuria tai pienempiä iteraatioita. Mutta tämä ei kyllä ole kummoinenkaan ongelma, jos alkuperäinen sample on riittävän iso.

Jos tehdään LOESS, pitää regressiossa olla kaikki ne parametrit, joita jatkossa käytetään. Näitä olisivat jatkuvina muuttujina Ikä, Sukupuoli, Paino ja Rannikko (neljä muuttujaa sallitaan). Sitten varsinaisessa mallissa käytetään predict.loess():ia. (Pitää opetella miten sellaisesta loess-objektista saa ovariablen.)

----#: . Tällä hetkellä kuitenkin pitäydytään nykyisessä bootstrapissä, koska raporttiversio pitää saada matkaan 4.11.2014. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 2. marraskuuta 2014 kello 10.15 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Avainmuuttujat

Avainmuuttujat(Sarake#)
ObsMuuttujaAikuinenLapsi
1Ikä3123
2Sukupuoli22
3Maakunta8080
4Paino125125
5Painokerroin9191
6Kyselyjakso126
7Kokoaikaisuus44
8Ammatti55
9Siviilisääty66
10Tienaajaammatti77
11Tienaaja88
12Ruokapäättäjä99
13Elämäntilanne1010
14Tuloluokka3030
15Koulutus4040
16Televisio6565
17Asunto7575
18Kuntakoko7676
19Kokosilakka92126
20Silakkaruoka93127
21Silakkalisuke94128
22Silakkalkm95129
23Kalapuikot109
24Tonnikala110
25Kirjolohi111
26Itämerenlohi112
27Ahven113
28Hauki114
29Kuha115
30Siika116
31Purkkitonnikala117
32Äyriäiset118
33Muikku119

Data

Malleissa käytettävät oletukset
 • Muuttuja V95 (kysymystunnus SI2): Kuinka monta silakkaa syötte kerralla, kun syötte kokonaista silakkaa (kpl)?
 • silakanpaino: yksittäisen silakkapihvin paino (kaksi silakkaa paistettuna vastakkain) (g).
 • raakaainepaino: silakan paino annosta kohti, kun sitä käytetään raaka-aineena (esim. silakkalaatikossa) (g).
 • lisukepaino: silakan paino annosta kohti, kun sitä käytetään lisukkeena (g).
 • Silakkafileen keskipaino Finelin mukaan 15-30 g.[1].
Saantioletukset(#,g /annos)
ObsMuuttujaArvoTulkintaSelite
1V95En syö silakkaa ollenkaan0
2V951-20.5-2
3V953-53-5
4V956-106-10
5V95Enemmän kuin 1010-12
6V95EOS0-4
7Koko silakan paino15-30
8Raaka-ainesilakan paino20-40
9Raaka-ainesilakan paino, lapset5-25
10Lisukesilakan paino5-10
11TEQ-puoliintumisaika2737.5t0.5: 7.5 * 365, Dioxin half-life in adults (d)
12TEQ-imeytymisosuus0.8f_ing: 0.80, Fraction of dioxin ingested that is actually absorbed
13TEQ-osuus lapseen0.1 - 0.25f_mtoc: 0.25, Fraction of mother's dioxin burden that enters the child during breast-feeding. Alaluusua et Vartiainen
14Imeväisen rasvamäärä1580BF: 0.2 * (7.692+8.141) / 2, body fat amount in the infant at six months of age (g) [[:op_en:Body weight of 0-24 months old Finnish children]].


Tausta-altistus(-)
ObsTaustaSukupuoliExposure_agentResultYksikköSelite
1KylläMiesVitamin_D11.7µg /dFinriski 12 - 0.3 silakasta
2KylläNainenVitamin_D8.5µg /dFinriski 8.7 - 0.2 silakasta
3KylläMiesEPA120mg /dFinriski 125 - 4.6 silakasta
4KylläNainenEPA96mg /dFinriski 100 - 3.9 silakasta
5KylläMiesDHA118mg /dFinriski 125 - 6.7 silakasta
6KylläNainenDHA94mg /dFinriski 100 - 5.4 silakasta
7KylläPCDDF0pg /d (TEQ)
8KylläPCB0pg /d (TEQ)
9KylläMeHg0µg /d
10KyllälogTEQ0log(pg /g)
11Ei0
Tämän silakkamallin tuottamat arviot keskimääräisestä silakan tuomasta altistuksesta. Tämä vähennetään Finriski-tutkimuksen
antamasta taustasaantiarviosta.
  Sukupuoli Exposure_agent   Result
1    Mies   Vitamin_D 0.25693803
2   Nainen   Vitamin_D 0.17339867
3    Mies      EPA 4.60868926
4   Nainen      EPA 3.87563627
5    Mies      DHA 6.74260515
6   Nainen      DHA 5.40637067
7    Mies     Omega3 15.66242617
8   Nainen     Omega3 12.95386085
9    Mies     PCDDF 9.33615627
10  Nainen     PCDDF 7.49031027
11   Mies      PCB 4.36167437
12  Nainen      PCB 3.50062804
13   Mies      TEQ 13.69783063
14  Nainen      TEQ 10.99093831
15   Mies      MeHg 0.04854054
16  Nainen      MeHg 0.03553385
Laatupainotetut elinvuodet vaikutuksille(DALY /case)
ObsTraitResponse_metricDALYLisätietoja
1CHDMortality5 - 15Oletetaan DW 1 ja D 10 U 50%
2CHD2Mortality5 - 15Oletetaan DW 1 ja D 10 U 50%
3StrokeMortality5 - 15Oletetaan DW 1 ja D 10 U 50 %
4Developmental dental defects incl. agenesisYes/No according to "Developmental Defects of Enamel Index"0 - 0.12DW 0.001 D 60 U 100 %
5CancerLifetime probability0 - 0.28DW 0.1 D 20, lisäksi eliniän lyhenemä 5 a. Tämä syntyy elinikäisellä altistuksella joten oletetaan 1/50 syntyvän vuoden altistuksella. U 100 %
6Vitamin D recommendation1 if recommendation not met0.0001 - 0.0101DW 0.001 D 1 U 101x
7Dioxin recommendation1 if not met0.0001 - 0.0101DW 0.001 D 1 U 101x
8Child's IQChange in IQ points-0.0517 (-0.03 - -0.0817)Intellectual disability, mild (IQ<70): 0.031 (0.018-0.049) From IHME. D 50 U from IHME.
9Child´s IQChange in IQ points-0.0517 (-0.03 - -0.0817)Intellectual disability, mild (IQ<70): 0.031 (0.018-0.049) From IHME. D 50 U from IHME.
10Tooth defectDevelopmental defect: caries or missing tooth0.008 (0.003 - 0.017)Periodontitis weight from IHME. D: 1. U from IHME
11Dental defectDevelopmental defect: caries or missing tooth0.008 (0.003 - 0.017)Periodontitis weight from IHME. D: 1. U from IHME
 • DW: disability weight (painokerroin: 0 ei haittaa, 1 kuolema)
 • D: duration (vaikutuksen kesto vuosina)
 • U: uncertainty (if > 100x from lower to upper, then assumes loguniform function)

Intellectual disability, mild (IQ<70): 0.031 (0.018-0.049) From GBD2010 (IHME) [3]. Assumed 50 years of condition and 30 points reduction to cause this disability weight.

Cohen ym. 2005[2] käyttivät QALY-painokertoimia julkaisusta [3]. Siinä oli kuitenkin vain 20 terveysvastetta ja kiinnostavia silakan kannalta syöpä, sydäntauti ja aivohalvaus. Näistä on käytettävissä myös DALY-painokertoimet.

Käytettävissä olevat (?), hyödylliset datat

Kouluruokailukysely ruokailuvastaaville

Tässä on kuvattu Taloustutkimuksen tekemän kouluruokakyselyn (21 ruokavastaavaa eri kunnista) tuloksia siltä osin, kuin ne ovat mallin kannalta tärkeitä. Luvut ovat vastaajien lukumääriä ja vastausten suuruuksia.

Kuinka usein silakkaa syödään?

 • Ei ollenkaan 10
 • Kerran kahdessa kuussa tai harvemmin 10
 • Kerran kuussa 1

Mitä silakkaruokia on?

 • Kokonaiset silakat (paistetut, silakkapihvit) 8
 • Silakkalaatikko ym. 6
 • Silakkaa lisukkeena 1

Keskimääräinen silakka-annos (g)?

 • Päiväkodeissa 20, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 100, 100, 100
 • Ala-asteella 20, 39, 50, 65, 70, 70, 70, 80, 100, 120
 • Yläasteella 30, 39, 50, 80, 100, 110, 120, 120, 130, 160

Kuinka monta silakkaa per henkilö (kpl)?

 • Päiväkodeissa 1, 1, 1, 2, 3
 • Ala-asteella 1, 1, 2, 2
 • Yläasteella 1, 2, 2, 2

Kuinka moni syö silakkaa?

 • Päiväkodissa kaikki 6, suurin osa 5 = (6*1+5*0.8)/11 = 91 %
 • Ala-asteella kaikki 4, suurin osa 4, puolet 1 alle puolet 1 = (4*1+4*0.8+1*0.5+1*0.3)/10 = 80 %
 • Yläasteella kaikki 2, suurin osa 4, puolet 3, harvat 1 = (2*1+4*0.8+3*0.5+1*0.2)/10 = 69 %

Päätelmät mallia varten:

 • kouluruoka: Oletetaan silakkaruokien runsaudeksi kolmessa kuukaudessa "0;0;0.8;1.6" eli jokainen listattu vaihtoehto on yhtä todennäköinen.
 • annos: Oletetaan silakka-annoksen keskimääräiseksi kooksi nuo edellä mainitut seuraavin ikäryhmin:
  • Age 1-4: päiväkodit
  • Age 5-9: ala-aste
  • Age 10-14: ala-aste
  • Age 15-19: yläaste
 • into: Oletetaan silakkaa syövien osuudeksi
  • päiväkodeissa 1-4: "1;0.8"
  • ala-asteella 5-14: "1;1;0.8;0.8;0.4"

Riippuvuudet

Vaikutusarviointimalli löytyy sivulta Silakan hyöty-riskiarvio#Laske tulokset. Se laskee ovariablet: indivrisk, pop, exposure, maara, ERF, threshold, tiedot, disincidence, totcases, maarakysely, concentration. Lähtötiedot tulevat useasta eri paikasta, ja ne on lueteltu tässä:

Vaikutusarviointimalli on hidas, ja siksi tulokset lasketaan ensin valmiiksi, ja kaikki DALY-laskennat ja kuvat lasketaan erikseen tällä koodilla: Silakan hyöty-riskiarvio#Näytä tuloksia. Tämä koodi tarvitsee ainoastaan nämä lähtötiedot:

Katso myös (ei ole käytetty tässä arvioinnissa)

Annosvasteita (englanniksi)
Ravitsemustietoa yleisesti, mutta erityisesti kalasta
Kalansyönti Suomessa
Pitoisuustietoa
Silakan ravintoainepitoisuudet
Saantitietoa
Arviointeja
Arviointimenetelmiä
Tautiriskejä

Katso myös

Aiheesta on kirjoitettu myös raportti Silakan hyöty-riskiarvio / raportti sekä luento Tiedosto:Kala ja terveys.ppt. Osa työstä sekä lisäaineistoja löytyy sivulta heande:Silakan riskiarvio.

Aiempia malliajoja ja tuloksia


 • Aiemmassa versiossa oli seuraavanlaista tietoa, mutta se arkistoitiin koska sillä ei ollut käyttöä lopullisessa arvioinnissa:
Muuta hyödyllistä

Suggested citation: EFSA Scientific Committee; Guidance on human health risk-benefit assessment of food.] EFSA Journal 2010; 8(7)1673. [41 pp.]. doi:10.2093/j.efsa.2010.1673. Available online: European Food Safety Authority, 2010 1. SCIENTIFIC OPINION. Guidance on human health risk-benefit assessment of foods. EFSA Scientific Committee2, 3. European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy.

Viitteet

 1. Fineli
 2. Cohen JT, Bellinger DC, Shaywitz BA. A quantitative analysis of prenatal methyl mercury exposure and cognitive development. Am J Prev Med. 2005 Nov;29(4):353-65. [1]
 3. Nicole Mittmann, Kostas Trakas, Nancy Risebrough, Barbara A. Liu. Utility Scores for Chronic Conditions in a Community-Dwelling Population. PharmacoEconomics April 1999, Volume 15, Issue 4, pp 369-376 [2]

Aiheeseen liittyviä tiedostoja