Sikainfluenssarokotteen terveyshaitat

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Pääviesti
Kysymys:

Mitkä kaiken kaikkiaan olivat H1N1 (sikainfluenssa) –rokotteen terveysvaikutukset Suomessa vuosina 2009-2010? Nykyisillä tiedoilla, kumpi vaihtoehdoista olisi ollut parempi, rokottaminen, kuten tapahtui, vai rokottamatta jättäminen?

Vastaus:

Nykyisillä tiedoilla, päätös väestön rokottamisesta oli parempi vaihtoehto, kuin kaikkien rokottamatta jättäminen, vaikka otetaankin huomioon ilmenneet narkolepsiatapaukset. Value of information –tutkimuksen tulokset osoittavat, että tarkempi tieto epävarmoista muuttujista (kohonnut narkolepsiariski) huomioon otettuna ei olisi muuttanut päätöstä rokottamisesta.


Tarkempaa tietoa aiheesta englanninkielisiltä sivuilta op_en:Assessment of the health impacts of H1N1 vaccination


Rajaus

Väitetään, että sikainfluenssarokote aiheuttaisi narkolepsiaa eli pakonomaista nukahtamistautia. Asiaa on tällä hetkellä epäselvä ja kiistanalainen, mutta sitä tutkitaan.

Ehdotus rokotehaittojen systemaattiseksi tutkimiseksi

Sosiaalisen median työkaluja voisi käyttää tutkimaan rokotteiden tai lääketieteellisten toimenpiteiden haittoja. Tähän ei ole toistaiseksi menty, koska ihmisten itse raportoimat oireet antavat harhaisen kuvan tilanteesta: jos avattaisiin sivusto, jonne voisi raportoida rokotuksen jälkeiset oireensa, kaikki kuumetta saaneet raportoisivat mutta oireettomat eivät. Lopputuloksena tilanne näyttäisi pahemmalta kuin se onkaan. Eli tällainen tiedonkeruu ei tuota luotettavaa tietoa.

Harhaa voisi vähentää olennaisesti yksinkertaisella konstilla: ihmiset ilmoittautuvat kiinnostuneeksi seurantaan hyvissä ajoin ennen rokotusta. Heiltä kerätään perustiedot ja yhteystiedot verkkolomakkeella. Rokotuksen jälkeen he palaavat sivustolle ja kertovat, onko oireita ollut ja millaisia ne ovat. Jos ihminen ei raportoi mitään, voidaan häneen olla tutkijoiden puolelta yhteydessä. Näin saadaan puuttuvat tiedot minimoitua.

Jäljelle jää kaksi tärkeää harhan lähdettä. Ensinnäkin tutkimukseen ilmoittautuneet eivät ehkä edusta keskimääräistä väestöä vaan ovat painottuneet jollain erityisellä tavalla. Monia asioida, kuten ikä ja sukupuoli, voidaan helposti kysyä ja vakioimalla ottaa huomioon. On kuitenkin mahdollista, että jokin rokotehaittoihin liittyvä tunnistamaton asia on vastaajien joukossa eri tavalla kuin normaaliväestössä, ja tulos antaa siksi harhaisen kuvan. Esimerkiksi allergikot voivat haluta innokkaammin tutkimukseen, koska he epäilevät oman riskinsä olevan suurempi kuin muilla. Ongelmia tutkimuksen tuloksille tulee, jos he ovat oikeassa.

Toinen mahdollinen harhan lähde on, että tutkimukseen tulevat ihmiset joko vahingossa tai tahallaan liioittelevat tai vähättelevät tutkittavia oireita. Vahingossa tapahtuvaa väärinraportointia voidaan erillisellä tutkimuksella tutkia ja saada sen suuruudesta ja suunnasta kohtalaisen hyvä kuva. Tahallaan tuloksia vedättävät ovat suurempi ongelma, koska heidän käytöstään ei voi tutkia; hehän eivät edusta mitään tunnettua joukkoa vaan ovat itsevalikoituneet tutkimukseen. Voisi kuitenkin arvella, että tällainen vedätys on melko pienen piirin kiusantekoa ja että tehokkain keino vähentää tämän harhan vaikutusta tuloksiin on kerätä riittävän suuri materiaali. Ilmiö on sama kuin vaaleissa: ääriryhmät yleensä pärjäävät vain silloin, kun äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi.

Määritelmä

Data

Sikainfluenssarokotteen terveyshaitoista sanottua

  • Sikainfluenssarokotteella on samanlaisia haittavaikutuksia kuin kausi-influenssarokoteella. Sikainfluenssarokote aiheuttaa tosin kausi-influenssarokotetta selvästi enemmän paikallisia reaktioita, kuten pistoskohdan punotusta, kuumotusta, turvotusta tai paikallista kipua. Tämä johtuu todennäköisesti tehosteaineesta: samalla kun se voimistaa elimistön puolustusreaktiota, se voi aiheuttaa ärsytystä pistoskohdassa. Lisäksi yli kymmenelle prosentille rokotetuista on ilmaantunut kuumetta, väsymystä, lihas- ja nivelkipuja tai päänsärkyä. Nämä oireet menevät ohi parissa päivässä ja niitä voi hoitaa tavallisilla kuume- ja kipulääkkeillä. Hyvin harvinaiset haitat tulevat esiin vasta kun rokotuksia on annettu laajasti. Harvinaisten haittojen odotetaan olevan samankaltaisia kuin kausi-influenssarokotusten yhteydessä raportoitujen harvinaisten haittavaikutusten. Henkeäuhkaavia tai pitkäaikaisia haittoja rokotteesta ei ole odotettavissa. [1] Rokote ei myöskään voi aiheuttaa sikainfluenssaa. [2]
  • Sikainfluenssarokotteen saaneella on havaittu Suomessa narkolepsian oireita. [3]
  • Narkolepsian syy on tuntematon, mutta yhdeksi mahdolliseksi laukaisevaksi tekijäksi tiedetään infektiot. "Jos infektio voi laukaista narkolepsian, ei ole päätön ajatus, että myös rokote voisi tehdä niin", Kilpi [rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi] pohtii. Kilven mukaan on toisaalta myös mahdollista, että sikainfluenssaepidemia itsessään olisi narkolepsian laukaissut tekijä. Kilpi kertoo, että rokotteen ja sairauden yhteyttä selvitetään vertaamalla, onko rokotetuilla ilmennyt enemmän narkolepsiaa kuin rokottamattomilla. Tiedot kerätään terveydenhuollon rekistereistä. [4]
  • Tähän mennessä Euroopassa ainakin noin 30 miljoonaa ihmistä on saanut Pandemrix-rokotteen. Euroopan lääkevalvontaviranomaisen mukaan merkittäviä turvallisuusongelmia ei ollut elokuun alkuun mennessä ilmennyt. Nyt on käynyt ilmi, että Suomessa lapsilla ja nuorilla on todettu tavallista useampia narkolepsia-tapauksia. Suomalaiset narkolepsia-asiantuntijat ja THL:n rokoteasiantuntijat selvittävät parhaillaan, onko sikainfluenssa, pandemiarokote tai joku muu tekijä voinut laukaista narkolepsian. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä kokoontuu käsittelemään lasten ja nuorten Pandemrix-rokotusten jatkamista. [5]
  • Miltei kaikki allergiset voivat ottaa sikainfluenssarokotteen. Rokote sisältää apuaineita ja jäämiä aineista, joille jotkut ihmiset saattavat olla allergisia. Näiden aineiden määrät ovat kuitenkin niin vähäisiä, että vakavan allergisen reaktion vaara on epätodennäköinen. Valmisteyhteenvedon mukaan rokotetta ei pidä antaa, jos rokotettava on aiemmin saanut anafylaktisen, eli hengenvaarallisen, reaktion jollekin rokotteen aineosalle tai jäämäaineelle. Näitä ovat kananmunan ja kananpojan proteiini, ovalbumiini, formaldehydi, gentamysiinisulfaatti ja natriumdeoksikolaatti. [6]
  • Neurologian dosentti ja unitutkija Markku Partisen mielestä yhteys lapsilla ja nuorilla todetun narkolepsiatapausten ja sikainfluenssarokotteen välillä on selvä, kertoo päivän Iltalehti. Partinen on varma, että uusia narkolepsiatapauksia tulee vielä. Nyt on tutkittavana noin 20 epäiltyä tapausta. "Uskoisin, että tapauksia varmistetaan ensi viikon puoliväliin mennessä päälle kaksikymmentä." Partinen on mukana asiantuntijaryhmässä, joka päättää tänään, pitäisikö sikainfluessarokotukset keskeyttää narkolepsiatapausten vuoksi. "Se pitäisi ehdottomasti laittaa jäihin, ennen kuin on selvitetty, onko narkolepsialla ja Pandemrixilla yhteys toisiinsa", Partinen sanoo Iltalehdelle. Partinen arvelee myös, että Pandemrix oli viime syksynä ainoa saatavilla oleva rokote markkinoilla, kun THL alkoi ostaa rokotteita. [7]
  • Rokote saattaa ehkäistä tautia tehokkaasti, vaikka tehosta ei ole toistaiseksi luotettavaa näyttöä. Turvallisuustiedon puute ei tarkoita, että rokote olisi haitallinen. Ruotsissa on annettu rokotetta yli miljoona annosta. Laajoja vakavia haittoja ei ole raportoitu. Jokainen joutuu punnitsemaan omassa tilanteessaan sikainfluenssarokotteen hyödyt ja haitat ja tautiin liittyvät riskit. Rokotteen suomenkielinen valmisteyhteenveto on hyvä apuväline, se kertoo mitä tiedetään ja mitä ei. Tämän lisäksi jokainen voi käyttää eri tahojen arvioita sekä rokotteen että taudin odotettavissa olevista seurauksista. [8]

Tulokset

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Noora Koponen, Jouni T. Tuomisto: Sikainfluenssarokotteen terveyshaitat. Opasnet 2010. Viitattu 23.01.2019.