Osallistuva kaupunkisuunnittelu - Eracedu 2011

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tervetuloa seminaariin

 • Oletko virkamies ja vastuullasi on osallistaa kaupunkilaisia päätöksentekoon?
 • Oletko kaupunkilainen joka haluaa informoida hallintoa edustamansa eturyhmän arvoista ja tavoitteista sekä osallistua asioiden suunnitteluun?
 • Oletko tutkija, jota kiinnostaa tarjota osallistamistyökaluja tai -menetelmiä?


Tervetuloa mukaan luomaan uusia käytäntöjä yhteisen kaupunkiympäristön kehittämisessä. Mukaan haetaan niin päättäjiä, kaupunkilaisia, virkamiehiä kuin tutkijoitakin. Ensimmäinen aiheeseen liittyvä koulutus- ja keskustelutapahtuma tavoittelee mukaan joukkoa, jolla on intoa viedä asioita eteenpäin omalla sarallaan. 31.10.2011 järjestettävässä koulutustapahtumassa on tarkoitus kuulla eri eturyhmien ja kiinnostuneiden ihmisten näkemyksiä ja ideoita, ja hahmottaa sitä miten niistä voidaan rakentaa käytännössä toimivaa osallistuvaa kaupunkisuunnittelukulttuuria. Pyrimme siis etsimään vastausta kysymykseen, kuinka kaupunkilaiset, eturyhmät ja hallinto voivat auttaa toisiaan kaupungin toimintojen suunnittelussa.

Voit ehdottaa mukaan omaa lyhyttä alustustasi ao. ohjelmassa mainittuihin teemoihin liittyen. Kaikille innokkaille pyritään järjestämään esiintymismahdollisuus. Voit kirjailla ajatuksesi suoraan tälle wikisivulle tai lähettää sähköpostia. Yhteystiedot ja kommenttikenttä löytyvät sivun alalaidasta.


Seminaari pähkinänkuoressa

 1. Aika: Maanantai 31.10.2011
 2. Paikka: Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus (Yliopistonkatu 2, Joensuu), seminaarisali AU205 (Aurora-rakennuksen A-rappu 2. kerros)
 3. Aihe: lähidemokratian kehittäminen kaupunkisuunnittelussa yhteisöllisen päätöksentekopelin avulla
 4. Pääesimerkki: Joensuun keskusta-alueen liikennesuunnittelu (esimerkki yleistyy helposti muihinkin kaupunkeihin)
 5. Kohdeyleisö: osallistuvasta kaupunkisuunnittelusta ja yhteisöllisestä päätöksenteosta kiinnostuneet ihmiset, virkamiehet, ELY-keskusten edustajat, ammattipäättäjät, tutkijat
 6. Ohjelma: Iltapäivän koulutus pohjautuu aamupäivällä käytettyyn aineistoon mutta sekä aamu- että iltapäivän koulutukseen voi osallistua toisistaan riippumattomasti
 7. Materiaali: Löytyy tältä sivustolta. Klikkaile linkkejä ao. ohjelmassa!


Ohjelma

Aamupäivällä halukkaat pääsevät alustamaan kaupunkisuunnitteluun ja yhteisölliseen päätöksentekoon liittyvistä visioistaan. Lyhyet alustukset nivotaan näiden teemojen ympärille. Alustusten tarkoituksena on tarjota useita näkökulmia siihen miten moninaisin tavoin kaupunkisuunnitteluun voivat eri tahot osallistua. Esimakua ja ideoita tarjoavat esimerkiksi seuraavat linkit, jotka liittyvät kokemuksellisen tiedon ja arvojen keräämiseen sekä jäsentämiseen käyttäen hyväksi pelimäistä oppimista ja mallipohjaisia suunnittelutyökaluja.

 • Arvojen kerääminen asukkailta (tämän linkin takaa löytyy erilaisia menetelmiä kaupunkilaisten kokemuksellisen tiedon ja arvojen keräämiseen ja visualisointiin. Raportissa esitettyyn kysymykseen, millä keinoin asukkaiden kokemuksellista tietoa ja arvoja elinympäristön laatutekijöistä saadaan kytkettyä suunnitteluratkaisuihin, vastataan osaksi mallipohjaisen suunnittelun kautta, osaksi päätöksenteon menetelmien avulla.)
 • Pelipedagogiikkafoorumi (täältä voit osallistua keskusteluun pelimäisten piirteiden kehittämisessä niin opetuksessa kuin päätöksenteossa ja suunnittelussakin)
 • Asukkaat mukaan kaupunkisuunnitteluun(käytännön ohjeita siihen, kuinka siirtää suunnittelu virastoista asukkaille)
 • Wikisuunnittelu (arkkitehdit kuten muutkin ammattilaiset voivat auttaa asukkaita visualisoimaan suunnitelmansa. Arkkitehdit puolestaan voivat saada apua mallipohjaisesta suunnittelusta ja simulaatiosta suunnitelmien määrällisessä arvioinnissa esim. hiilijalanjälkien tai energiatehokkuuden suhteen.)

Aamupäivän päätteeksi havainnollistetaan sitä kuinka eri edusryhmiltä kerättyjä tietoja, arvoja ja ehdotuksia voidaan hyödyntää varsinaisten suunnitelmien tekemisessä. Esimerkkinä käytetään liikennesuunnittelupeliä, jonka tarkoituksena on saada kaupunkisuunnitteluun osallistuvat tahot oppimaan ja opiskelemaan eri suunnitelmien hyviä ja huonoja puolia.

Iltapäivällä keskitytään havainnollistamaan erilaisia päätöksentekoa helpottavia tekniikoita, joiden avulla yhteisöllisesti tuotettuja suunnitelmia voidaan vertailla keskenään ja arvottaa. Iltapäivällä havainnollistetaan erityisesti, kuinka eri eturyhmiltä kerätyt arvot voidaan ottaa osaksi systemaattista päätöksentekoprosessia. Koulutuspäivän päättää moderoitu yhteiskeskustelu, jossa päivän aikana syntyneitä ideoita kytketään yhteen. Lisäksi keskustellaan seuraavista konkreetisista askeleista, millä yhteisöllistä päätöksentekoa voidaan lähitulevaisuudessa edistää. Moderaattoreina toimivat Sami Majaniemi ja Jouni Tuomisto THL:lta. Visiobasaarissa esiintymismahdollisuus pyritään järjestämään kaikille kiinnostuneille alustajille käytettävissä olevan ajan puitteissa.AAMUPÄIVÄ

 • 09.00-09.30 Aamukahvi ja johdatus päivän teemoihin
 • 09.30-10.15 Yhteisöllinen päätöksenteko: Liikennesuunnitteluesimerkki
 • Joensuun keskustan liikennemalli (täällä voit tutustua kaupunkisuunnittelupelissä käytettyyn liikennesimulaatiomalliin,
  avoimeen lähdekoodiin ja avoimeen dataan. Pelkkä napin painaminen riittää, ja voit nähdä millaisia terveys-, talous-, ja
  ympäristövaikutuksia liikennesuunnitelmallasi on.)
 • Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisut (tästä Open Access-julkaisusta voit lukea Joensuun liikennemallin 'isoveljellä'
  tuotetuista tuloksista.)
 • Liikennesuunnittelupelisivusto (tämän linkin takaa löytyvät pelin pääsivu, jolle pelitapahtumat päivittyvät, ja eturyhmäkohtaiset
  keskustelusivustot.)
 • 10.20-11.45 Visiobasaari
 • Mukaan basaariin on haastettu eri alojen ammattilaisia, joilla on tuoreita näkökulmia kaupunkisuunnitteluun, oppivaan
  osallistumiseen ja yhteisölliseen päätöksentekoon:
 • 10.20-10.40 Leikiten yhteisölliseen hyvinvointiin - pelipedagogisia näkökulmia (M. Laakso)
 • 10.40-11.00 Sähköiset tietoaineistot kaavoituksessa (S. Wallin)
 • Suunnittelussa voidaan hyödyntää julkishallinnon tietovarastoja, ks. Osallistuvan kaupunkisuunnittelun aineistoluettelot
  (täältä voit nähdä millaista julkista dataa maankäyttöön, kaavoitukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyy. Mukaan voit
  lisätä omia aineistojasi. Konkreettisia neuvoja julkisen datan avaamiseksi löydät täältä.)
 • 11.15-11.45 Yhteisölliseen päätöksentekoon liittyviä ongelmia ja ratkaisuja (S. Majaniemi)


LOUNAS

 • 12.00-13.00


ILTAPÄIVÄ

 • 13.00-14.30 Päätöksentekoon liittyvien eturyhmäkohtaisten hyötyjen ja riskien arviointi
 • Päätöksenteon apuvälineitä ja menetelmiä (täältä selviää mm. se kuinka eri eturyhmien arvot voidaan huomioida
  ja miten eri suunnitelmia voidaan vertailla keskenään)
 • Tiedosto:Avoin mallitus.ppt Katsaus erilaisiin avoimiin malleihin kuten yhdistelmäliikenteeseen, vesiriskeihin ja kaivosalueen päästöihin, ja siihen miten malleja tehdään ja ajetaan internetissä.
 • 14.30-14.50 Kahvi
 • 14.50-16.00 Yhteiskeskustelu päätöksentekokäytäntöjen kehittämisestä
 • Esimerkkikysymyksiä:
 • Mitä annettavaa itselläsi tai organisaatiollasi on yhteisölliselle kaupunkisuunnittelulle (jos olet virkamies, onko organisaatiollasi
  suunnittelussa hyödynnettävää julkishallinnon dataa joka voitaisiin avata; jos olet tutkija, oletko kiinnostunut rakentamaan
  arviointimalleja; jos edustat järjestöä, pystytkö keräämään jäsenkunnan arvoja ja/tai toimenpide-ehdotuksia, joita voidaan
  hyödyntää suunnittelussa)?
 • Miten malli- ja pelipohjaista politiikantekoa pitäsi kehittää niin että siitä tulee samalla kiinnostavaa ja uskottavaa?
 • Miten liittää yhteisölliseen päätöksentekoon liittyvät suunnittelupelit käynnissä oleviin hallinnon hankkeisiin?


Ilmoittautuminen ja osallistuminen

 • Koulutus on maksullista. Seminaaripäivän hinta on 60 euroa. Aamukahvi sisältyy hintaan, lounas ja iltapäiväkahvi ovat omakustanteisia.
 • Ilmoittautuminen onnistuu joko puhelimitse (Riitta Rouvinen p. 050 431 8556) tai täyttämällä ilmoittautumislomake (ks. linkistä löytyvän sivun alalaita).


Ota yhteyttä

Vaikka et pääsisi paikan päälle Joensuuhun, meitä tapahtuman järjestäjiä kiinnostaa kuulla ideasi liittyipä se sitten kaupunkisuunnitteluun itseensä, sähköisten työvälineiden käyttöön, eturyhmien mukaan saamiseen tai jonkin käytännön esteen raivaamiseen demokratiakehityksen tieltä. Kommentteja voi kirjailla suoraan tälle wikisivulle (vaati rekisteröitymisen, ks. ylälaidan valikko) tai alalaidasta löytyvää kommenttinappulaa painamalla (ei vaadi rekisteröitymistä). Voit myös lähettää sähköpostia Sami Majaniemelle osoitteeseen etunimi.sukunimi@thl.fi.


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

Aamupäivän materiaalit:


Iltapäivän materiaalit:

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png