Opasnetin toimintaperiaatteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millaiset ovat Opasnetissä tarvittavat keskeiset toimintaperiaatteet, joiden avulla sallitaan vapaa osallistuminen arviointeihin?

Vastaus

  1. Pysytään asiassa. Asia voidaan lähes aina kiteyttää tällaiseksi kysymykseksi: "Mitä meidän yhteisönä tai yksilöinä pitäisi tehdä tilanteessa X?" Kaikki huomio kiinnitetään tähän kysymykseen vastaamiseen, ja kaikki mikä ei sitä palvele on turhaa. Esimerkiksi haukkuiko joku toista epäisänmaalliseksi ja oliko se oikeutettua, saadaanko joku tietty edustaja johonkin ryhmään päättämään halutulla tavalla, tai onko tietyllä ehdotuksella läpimenomahdollisuuksia jossain tietyssä päätöselimessä, tämä on kaikki turhaa tai ainakin toissijaista. Vasta kun tiedetään miten pitäisi toimia, on merkitystä sillä, kuka ja miten siitä voi päättää.
  2. Faktat ja luulot pöytään. Ne tiedot joiden varassa toimitaan pitää saattaa kaikkien nähtäville ja arvioitavaksi. Samoin kaikki luulot, koska on tärkeää julkisesti osoittaa luulot vääriksi, jotta jatkossa muut eivät haksahtaisi luulemaan samoin.
  3. Mielipiteet pöytään. Jos ei ole mielipiteitä, ei millään ole mitään väliä. Ja jos päätöksenteon pohjana olevia mielipiteitä ei kerrota, pääsee syntymään päättäjien salaseura. Sitä emme halua.
  4. Faktat, luulot, ja mielipiteet jäsennetään reaaliajassa internetissä. Tarvitaan yksi verkkotyötila eli foorumi, johon kaikki tarvittava tieto kootaan ja jossa sitä yhdessä jäsennetään. Jäsentäminen tarkoittaa, että tavoitteen kannalta turhaa asiaa koko ajan poistetaan ja tärkeitä asioita täsmennetään ja niiden yhteyksiä muihin asioihin kuvataan. Eli kaikesta yhteiskunnallisesta keskustelusta kirkastetaan jatkuvasti parempaa vastausta kohdan 1 kysymykseen.
  5. Toimintaperiaatteet eivät ole poissulkevia vaan täydentäviä. Nämä toimintaperiaatteet eivät sulje pois mitään nykyistä toimintaa. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia, joita voi myös käyttää. Uudet mahdollisuudet tuovat sitä tehokkaammin lisäarvoa, mitä kattavammin päätöksetekoon liittyvä tieto on käytössä ja jalostettuna. Tämän kattavuuden eteen kannattaa tehdä paljonkin töitä, koska se parantaa päätösten laatua ja lopputulosta.

Perustelut

Oman pohdinnan perusteella.

Katso myös

Avainsanat

Avoin arviointi, toimintaperiaate

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>