Muita kemikaalialtistuksia

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Altistuminen

Mitkä ovat suomalaisten (työperäiset) altistumiset joukolle erilaisia aineita (mm. fluoridi, 1,3-butadiene, endochrine disruptors, indoor insecticides, ozone, 1,2-dichloroethane)

Joissain rajatuissa tapauksissa on käytettävissä suoraa dataa altisteen aiheuttamista sairastapauksista, eikä tarvita tietoa altistuksesta tai annosvastefunktioista. Yksi esimerkki tällaisesta tietokannasta on Finnish Register of Occupational Diseases (FROD[1]), joka tuottaa vuosittain tilastoa jonkin altisteen erilaisista aiheuttamista työperäisistä sairauksista. Tilastot sisältävät myös epäiltyjä työperäisiä sairauksia joita ei vielä tunnusteta jonkin altisteen aiheuttamiksi, mutta toisaalta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole lääkärien havainnoimia (tyypillistä aliarvioida työperäisten tautien määrää). Taulukossa esitetään kemiallisten altisteiden aiheuttamat sairastapausmäärät seitsemän vuoden aikana (1996-2002). Joissain tapauksissa taudit ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa (20-30 vuotta) pitkän latenssiajan takia (esim. asbestin). Useimmille altisteille latenssiaika on kuitenkin viittä vuotta lyhyempi ja altistus ei ole muuttunut ratkaisevasti ajan suhteen, joka tarkoittaa että näitä lukuarvoja (muunnettuna vuotuisiin tapausmääriin) voidaan käyttää suhteellisen hyvällä luottamuksella arvioimaan näiden altisteiden aiheuttamia tautitapauksia.


Terveysvaikutusten määriä

Seuraavassa on luettelona erilaisista kemikaalialtistuksista aiheutuvia terveysvaikutuksia Suomessa.

Altiste Hengityselinallergiat Ihotaudit Muut Yhteensä
asbestit (etm.)

4250 4250
lehmä 889 441 22 1352
pesuaineet 2 582 22 606
muut kemialliset tekijät (etm.) 87 243 169 499
märkä työ
370
370
vehnäjauho 257 55 11 323
likainen työ
300
300
luonnonkumi (Latex) 28 236 5 269
kumikemikaalit (etm.)
265
265
muut orgaaniset materiaalit (etm.) 107 30 121 258
koristekasvit 111 119 10 240
jauhot (etm.) 150 62 25 237
ohrajauho 175 26 4 205
nikkeli ja sen yhdisteet 4 184 6 194
formaldehydi (metanaali) 28 139 9 176
ruisjauho 141 20 3 164
bisfenoli A:n diglysidyylieetteri (oligomeeri MP 340)
131
131
elintarvikkeiden käsittely
124 1 125
orgaaniset liuotinseokset (etm.) 6 65 51 122
leikkuuöljyt 3 111 2 116
kolofonihartsi 7 99 7 113
tiuraamisulfidit (etm.)
101
101
epoksihartsit ja -muovit 7 84 3 94
kaurajauho 83 10
93
metakrylaatit (etm.) 16 68 2 86
sementti, betoni 3 74 8 85
maalin liuotin 2 15 56 73
kromi(VI)yhdisteet 1 68
69
öljyt ja voiteluaineet (etm.)
66 2 68
kromi ja sen yhdisteet (etm.) 11 45 8 64
kampaajan altisteet (etm.) 13 33 15 61
koboltti ja sen yhdisteet 9 49
58
kvartsi

57 57
voiteluöljyt, vaseliinit
51
51
hitsaushuurut 26 2 21 49
sumut, huurut, pölyt tai käryt (etm.) 11 7 30 48
leikkuunesteet 1 45
46
sika 35 5 4 44
puulajit (etm.) 20 6 16 42
isotiatsolinonin johdannaiset (mm. Kathon CG, Kathon 886 MW) 1 40 1 42
hartsit, muovit ja niiden johdannaiset (etm.) 10 21 10 41
rotta 28 9 2 39
abachi (abatsi) 34 3
37
viljat ja viljapölyt (etm.) 20 12 2 34
hitsaushuurut, ruostumaton teräs 29
4 33
liimat (etm.) 3 26 4 33
epoksimaalit 9 22 2 33
isosyanaatit (etm.) 20 6 7 33
kasvit ja kasvinosat, muut tunnetut 10 20 2 32
persulfaatit, vaalennusaineet (hiukset) 26 4 2 32
mänty 26 4 1 31
kotimaiset puulajit (etm.) 12 5 13 30
kuusi 23 5 2 30
hiusväriaineet 6 23 1 30
fenoliformaldehydihartsit ja -muovit (PF)
28 2 30
Muut kemialliset altisteet (noin 500 eri altistetta)Summa (7 vuotta) 2946 6022 5478 14446
Keskimäärin vuodessa 421 860 782 2064


Katso myös

Viitteet

  1. Recognised and suspected cases of occupational disease due to chemical exposures notified to the Finnish Register of Occupational Diseases (FROD) in 1996-2002. Source: Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)