Kysely kuntatuesta sote-uudistuksessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Thl logo.png Tämä on kaikille avoin kysely kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventamisen tuesta erityisesti liittyen sote-uudistuksen toimeenpanoon. Lue aiheesta lisää sivulta Kuntatuki sote-uudistuksen toimeenpanossa. Kysely ja sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä.

1. Vastaajan ikä:

2. Vastaajan tausta:

3. Miten kunnissa tulisi organisoida terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut sote-palveluiden siirtyessä pois kunnasta?:

Lisätietoja:

4. Miten varmistetaan sote-asiantuntemus osana kunnan terveyden ja hyvinvoinnin johtamista ja suunnittelua?:

Lisätietoja:

5. Mihin seuraavista terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen alueista kunnassa tulisi olla mahdollisuus saada tukea kunnan ulkopuolelta?:
Tiedon kokoaminen kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
Tiedon tulkinta ja johtopäätökset
Ennakkoarviointi
Toimenpiteiden valinta
Toimeenpano
Vaikuttavuusarviointi jälkikäteen
Osallisuuden toteuttaminen
Muu, mikä?

Lisätietoja:

6. Minkä tahon tulisi tarjota tukea?:

7. Mitä tukimuotoja kunnissa sote-uudistuksen toimeenpanoon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta tarvitaan (valitse korkeintaan 5 tukimuotoa)?:
Tukimateriaali kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisesta ja suunnittelusta (esim. hyvinvointikertomustyö, ennakkoarviointi, tiedon tulkinta)
Tukimateriaali terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmistä
Tukimateriaali terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksista
Alueelliset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkostot
Kansalliset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkostot
Projektissa toteutettava kehittämistyö, johon on ulkopuolinen rahoitus
Koulutus kunnan virkamiesjohdolle
Koulutus kunnan poliittisille päättäjille
Koulutus terveyden edistämisen vastuuhenkilöille
Koulutus erilaisten työvälineiden käyttöön (esim. hyvinvointikertomus, ennakkoarviointi )
Ulkopuolisen tahon toteuttama valvonta (esim. aluehallintovirasto)
Rahalliset kannusteet kunnalle terveyden edistämisestä
Muuta, mitä?

Lisätietoja:

8. Millä mittareilla kuntien toteuttamaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tulisi arvioida?:
Kunnan väestön sairastavuus
Kunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilassa saavutetut muutokset
Kunnan toteuttamat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet
Kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen käyttämä budjetti/asukkaat
Muuten, miten?

Lisätietoja: