Eracedu

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Pääviesti
Kysymys:

Mitä Eracedussa on meneillään juuri nyt?

Vastaus:

Eracedu-hanke päättyi lokakuun lopussa 2011. Tältä sivulta voit nähdä hankkeessa järjestettyä koulutusta. Katso myös Teemasivu:Riskinarviointikoulutus, joka sisältää runsaasti aiheeseen liittyvää materiaalia.


Eracedu-täydennyskoulutusta

Kaupunkisuunnittelu ja liikenneriskit

Jaettu ymmärrys - parempaa päätöksentekoa

Jaettu ymmärrys - parempaa päätöksentekoa on yksipäiväinen riskinarvioinnin täydennyskoulutus, joka käsittelee joitakin DARM-kurssin aiheita. Suunniteltu koulutus 8.9.2011 peruttiin, mutta aiheeseen liittyvää materiaali löytyy sivulta Teemasivu:Riskinarviointikoulutus.

Tiedustelut suunnittelija Saila Vaittinen, saila.vaittinen(a)uef.fi puh. 040 564 8985.
 • Kohderyhmä: Kuntien, ELY- ja AVI-keskusten ja ministeriöiden virkamiehet, ympäristö- ja terveysalojen konsultit, yritysten ympäristövastaavat.
 • Sisältö:
  • Jaettu ymmärrys ja sen merkitys tehokkaalle päätöksenteolle ja toiminnalle
  • Keinoja ja välineitä jaetun ymmärryksen tuottamiseen ja hyödyntämiseen
  • Havainnollistavia harjoituksia ja tapausesimerkkejä


Koulutuksen teesit
Turhautuminen kunnalliseen, valtiolliseen tai muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on lisääntynyt. Ongelmaa kuvataan usein siten, että "ne tekevät tyhmiä päätöksiä siten, että kansaa ei kuunnella". Ongelmia siis nähdään niin osallistumisen mahdollisuudessa ja osallisuuden tunteessa kuin tiedon paremmassa hyödyntämisessä. Jaettu ymmärrys etsii käytännöllisiä parannuksia tilanteeseen. Koulutuksessa perehdytään teoriaan, käytäntöihin ja tilannetta parantaviin työkaluihin erityisesti ympäristöterveyteen liittyvien esimerkkien kautta.
Päiväohjelma
(koskee kaikkia tilaisuuksia)
9.00 Aloitus ja tervetuloa
9.15 Jakso 1
10.00 Kahvi (sis. hintaan)
10.30 Jakso 2
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Jakso 3
14.00 Kahvi (omakustantainen)
14.30 Jakso 4
16.00 Päätös


Ohjelma:

 • Jakso 1: Jaettu ymmärrys, mitä se on, miksi sitä tarvitaan? Jaetun ymmärryksen tuottamista havainnollistava harjoitus yksin, pienryhmissä ja yhdessä. (Mikko Pohjola ja Jouni Tuomisto, THL)
 • Jakso 2: Keinoja ja välineitä jaetun ymmärryksen tuottamiseen ja hyödyntämiseen tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. (Mikko Pohjola, THL ja Minna Lakkala, Helsingin yliopisto)
 • Jakso 3: Tapausesimerkkejä: Vesiopas, Sikainfluenssamalli, Hämeenkyrön jätteenpolttolaitos, Wiki-hallitusohjelma. Jaetun ymmärryksen merkitystä tehokkaalle toiminnalle havainnollistava harjoitus/demonstraatio. (Jouni Tuomisto, THL)
 • Jakso 4: Tapausesimerkki: Avoin arviointi jatropan (ja kalajätteen) käytöstä biodieselin raaka-aineena. (Pekka Tuovinen, Neste Oil ja Jouni Tuomisto, THL)


 • Kouluttajat: Jouni Tuomisto ja Mikko Pohjola THL, Pekka Tuovinen Neste Oil, Minna Lakkala Helsingin yliopisto (?)
 • Lisätietoja: http://fi.opasnet.org/fi/Eracedu Aducate-koulutuskalenteri
 • Koulutuksen oli tarkoitus korvata aiemmin suunnitellut kolme erillistä koulutuspäivää:
  • Päätöksenteko epävarmuuden oloissa (1.9.2011)
  • Yhteisöllinen oppiminen (8.9.2011)
  • Keskustelu ja kansalaiskuuleminen päätöksenteossa: menetelmiä ja työkaluja (29.9.2011)

Päätösanalyysia ja riskinhallintaa tapausesimerkin kautta

 • Paikka ja aika: 5.5.2011, Tietoteknia, luokka 1037, Kuopio
 • Kohderyhmä: Kuntien, ELY-keskusten, AVIen ja ministeriöiden virkamiehet, ympäristö- ja terveysalojen konsultit, yritysten ympäristövastaavat.
 • Sisältö:
  • Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman 2009-2020 [1] pohjalta toteutettu johdanto päätösanalyysiin ja riskinhallinnan perusteisiin.
  • Päätöksenteon parantaminen yhteisöllisen tiedontuotannon avulla.
  • Monimutkaisten ja laaja-alaisten ongelmakenttien hallinta.
  • Modernien verkkotyökalujen esittely, erityisesti Opasnet http://fi.opasnet.org.
  • Tilaisuudessa perehdytään toisaalta ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen ja toisaalta tällaisten monimutkaisten asioiden arvioimiseen verkkotyökaluilla.
 • Aiheeseen liittyviä sivuja Opasnetissä: Kuopion energiatase, keskustelu ja data aiheesta, energiatase- ja päästölaskuri, esimerkki arvioinnista


Ohjelma:

 • Jakso 1: Esittely aiheeseen: johdatus riskinhallintaan ja päätösanalyysiin (sisältää pienen harjoituksen) Mikko Pohjola
Pääviesti
Tieto ja toiminnan kompleksisuus: ne kytkeytyvät yhteen, mikä tekee siitä erityisen vaikeaa mutta se on kuitenkin mahdollista.
 • Jakso 2: Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman (2009-2010) esittely (Erkki Pärjälä); huomioita ohjelman käytännön toteuttamisesta (Mikko Pohjola).
Pääviesti
Suunnitelmassa kytkentä suunnitellusta toiminnasta ja todellisesta vaikuttavuudesta kohtaavat huonosti. Rajoittunut näkemys. Hyvä että voidaan sopia tavoitteista mutta se ei riitä. Hyvä että ilmastotiede tuottaa ymmärrystä mutta sekään ei riitä. On myös tietoa toiminnan todellisista vaikutuksista. Mutta tarvitaan uskottava ja kattava kytkentä suunnitellusta toiminnasta tavoitteisiin, jotta se ohjaisi toimintaa.
 • Jakso 3: Tarkastelussa henkilöliikenne ja asuntojen lämmitys: kuinka paljon saavutettavissa, paljonko syntyy haittaa, ketkä päättävät? Minkä tiedon pohjalta toimitaan? Jouni Tuomisto
Pääviesti
On katsottava kokonaisenergiatasetta ja sen CO2-päästöjä ja terveys- ym. vaikutuksia, ei yksittäisiä laitoksia tai polttoaineita. Tarkastelua voidaan ja pitää tehdä joukossa, yhdessä oppien. Tätä varten on tieto ja mallit jaettava.
 • Jakso 4: Yksin tai ryhmissä etsitään ratkaisuja päivän aikana esiintyneisiin ilmastokysymyksiin: mitä konkreettisia asioita voisi edistää? Miten ilmasto-ohjelman jotain tavoitetta saadaan käytännöllisemmäksi toiminnaksi? Miten tieto saadaan hyötykäyttöön? Jouni Tuomisto
Pääviesti
Kuinka toiminta saadaan aikaiseksi? Miten suunniteltu toiminta kytketään tavoitteisiin? Miten oikeasti toteutetaan?
 • Ryhmätyön/keskustelun kysymykset:
  • Millä toimilla voidaan vähentää esim. 20 % päästöistä/kulutuksesta?
  • Millä keinoilla nuo toimet voidaan toteuttaa oikeasti? Mitä vaikeuksia? Kuinka uskottavaa on, että toteutuisi oikeasti?
  • Mitä ympäristö- ja terveysvaikutuksia toimilla olisi? (tai muita: talous, sosiaaliset ym. vaikutukset)

Katso myös

Avainsanat

Päätöksenteko, riskinarviointi, riskinhallinta, päätöksenteon tuki, yhteisöllinen tiedontuotanto, ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen hillintä, sikainfluenssa

Viitteet

 1. Kuopion kaupunki: Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. TA 2009:1, ISSN 0785-0352. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009.

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png