Keskustelu:Eracedu

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Eracedu-koulutussivusto

Ehdotus THL:n lisäpanostuksesta Eracedu-hankkeen riskinarviointikoulutukseen.

1) Vastikään päättyneiden Intarese- ja Heimtsa-projektien merkittävin tuotos oli englanninkielinen IEHIAS-verkkosivusto, joka on laaja katsaus ympäristöterveyden vaikutusarvioinnin menetelmiin, tietolähteisiin ja toteutettuihin arviointeihin. Sivusto sisältää erinomaista materiaalia myös suomalaiseen vaikutusarviointiin, mutta tiedon pitäisi olla käytettävissä suomeksi ja suomalaiseen ympäristöön muokattuna. Siitä tulisi rakentaa erityisesti loppukäyttäjille, teollisuudelle, viranomaisille ja alan konsulteille, soveltuva vaikutusarvioinnin ohjesivusto. THL voi ottaa tehtäväkseen tämän materiaalin suomentamisen ja muokkaamisen kesän ja syksyn 2011 aikana. Aineisto on laaja, ja erityisesti suomalaisin oloihin muokkaamista tulee jatkaa myös myöhemmin eli käytännössä jo Eracedun päättymisen jälkeen, mutta perusversio saadaan tuotettua Eracedun aikana. THL:llä on tarvittavat tekijänoikeudet materiaaliin.

2) Eracedu-erikoitusmisohjelmaa varten tehdään avoimet internet-sivut, jonne kerätää kurssi- ja koulutusmateriaalia. Tavoitteena on soveltuvien modulien osalta kerätä kaikki erikoistumiskoulutusta varten tarvittava materiaali yhteen paikkaan siten, että sekä kouluttajat että koulutettavat voivat käyttää sitä verkkotyötilanaan. Työ aloitetaan THL:n vastuulla olevista moduleista Riskinarviointi ja päätöksenteko (riskinhallinta) sekä Terveysriskien arviointi. Runsaasti soveltuvaa materiaalia on jo tuotettu Eracedussa: DARM-kurssin (Decision Analysis and Risk Management) sisältä on pääosin soveltuvaa materiaalia, joka joskin vaatii suomentamista ja mukauttamista. Edellä mainittu IEHIAS on myös erinomaista materiaalia tähän.

3) Syys-lokakuussa järjestetään koulutustilaisuus tai seminaari verkkotyötilan käytöstä ja mahdollisuuksista. Tilaisuus suunnataan erityisesti loppukäyttäjille ja alan täydennyskoulutuksesta kiinnostuneille (toisin kuin Valamo-kokous joka on pääasiassa tutkijoille ja jatkokoulutettaville).

Lisäbudjettiarvio edellä mainittujen kohtien toteuttamiseksi:

Post-doc tai senioritutkija koordinoimaan työtä, muokkaamaan sisältöjä ja organisoimaan koulutustilaisuutta: 6 kk * 3500 * 1.35 = 28350 € IEHIAS-sivuston käännöstyön tekijöitä 3 kpl à 2 kk * 2200 * 1.35 = 17820 € Yhteensä 46170 €


Ajatuksia täydennyskoulutuksista DARM-kurssin aiheista:

Tämän hetkisellä aihetuntemuksella minulla ei ole riittävää kompetenssia ottaa kantaa sisällöllisiin asioihin. Kohderyhmän tuntemus tieteellisen tutkimuksen menetelmistä vaihtelee huomattavasti, joten uskoisin, että konkretiaa ja yhteyttä käytännön päätöstilanteisiin tarvitaan. Uskoisin, että aihealueena päätösanalyysi ja riskien hallinta kiinnostaa suurinta osaa päättäjistä oikeiden ja riittävien työkalujen saamiseksi päätöksentekoprosesseihin.

Täydennyskoulutus: ideoita

Miten konkretisoidaan trialogiaa:

  • Ennen jouduit tilaamaan aiheeseen liittyviä raportteja, artikkeleita ja kirjoja. Tähän meni viikkoja, joskus kuukausia.
  • Internet kehittyi, nyt pystyt saamaan 50 raporttia ja tuhat sivua materiaalia aiheestasi sähkökirjaan parissa tunnissa. Helppoa ja nopeaa?
  • Ei, koska edelleen tarvitset paljon aikaa sisällön omaksumiseen. Tähän auttaa se, että raporttien sijasta toimitaan asioiden ympärillä kuten Wikipediassa. Kaikkien raporttien sijasta luet ainoastaan esimerkiksi kaksi artikkelia (jos olet kiinnostunut laadullisesta data-analyysistä): 1) Laadullinen data-analyysi ja 2) Vertailu laadullisen data-analyysin ohjelmistoista. Näiden tietojen avulla opit ymmärtämään mitä laadullinen data-analyysi on ja millä työkaluilla sinun kannattaa sitä tehdä. Kahdessa tunnissa olet jo omaksunut perusteet, asentanut avoimen lähdekoodin sovelluksen, ja olet valmis aloittamaan työt.