Elintarvikeseuranta ja terveys

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Elintarvikeseuranta ja terveys on aikasarjatutkimuksen suunnitelma elintarvikkeiden myynnin päivittäisen vaihtelun yhteydestä päivittäiseen kuolleisuuden ja sairastavuuden vaihteluun. Erityisenä painopisteenä ovat sydän- ja verisuonitaudit ja toisaalta rasvaiset elintarvikkeét ja maitotuotteet. Toistaiseksi tutkimusta ei ole käynnistetty, vaan sen sisältöä ja toteutuskelpoisuutta mietitään.

Tutkimuskysymys

Mikä on aikasarja-analyysillä nähtävä yhteys elintarvikkeiden myynnin päivittäisen vaihtelun ja päivittäisen kuolleisuuden ja sairastavuuden vaihtelun välillä?

Aineisto ja menetelmä

Terveysvaikutukset

Terveysvaikutukset saadaan kansallisista kuolleisuus- ja sairaalarekistereistä. Tiedot kerätään päivän ja kunnan tarkkuudella ja diagnoosaittain. THL vastaa tämän aineiston keräämisestä ja käsittelystä.


Elintarvikkeiden kulutus

Elintarvikkeiden myyntitiedot kerätään hajautetusti suoraan yksittäisiltä elintarvikeliikkeiltä. Opasnetiin tehdää kyslylomake, jossa kysytään perustiedot elintarvikeliikkeestä ja tarjotaan mahdollisuus ladata myyntitilastoja tiedostoina suljettuun järjestelmään. Tiedostot avataan ja uudelleenkoodataan yhdenmukaiseksi tietokannaksi Rasvasota-projektin voimin. Tiedon jakaminen projektin käyttöön on vapaaehtoista, mutta osallistuneet liikkeet mainitaan tutkimuksen kiitoksissa sekä listataan tällä sivulla (ellei liike tahdo toimia nimettömänä). Joka tapauksessa liikkeen nimeä ja liikkeen antamia tietoja ei yhdistetä julkisesti toisiinsa eikä tietoja julkaista sellaisessa muodossa, että yksittäisen liikkeen myynnistä voisi päätellä mitään.

Tätä tietojenkeruuta huomattavasti parempi järjestelmä olisi tehdä yhteistyötä suoraan kaupan keskusliikkeiden kanssa. Näillä on erittäin yksityiskohtaiset tiedot kanta-asiakkaiden ostoskäyttäytymisestä. Jos tämä tieto voitaisiin yhdistää ruokakunnan sairastuvuuteen päivittäisenä vertailuja, voisi erilaisista ruoka-aineista selvitä jotain todella uutta ja ennalta-arvaamatonta.

Keskusliikkeet tuskin antavat tietoaan noin vain käytettäväksi. Sen sijaan voisi olla mahdollista rakentaa tutkimusasetelmia siten, että toisaalta keskusliikkeiden tietokantoja varten kehitettäisiin saantilaskelmia erilaisille ruoka-aineille perustuen asiakkaan ostamiin tuotteisiin. Nämä ruoka-aineiden saannit, ei tiettyjen tuotteiden tai brändien menekki, on epidemiologisesti mielenkiintoista. Terveystilastoista voitaisiin ottaa esimerkiksi tiedot kaikista tiettyyn tautiin (esim. sydäninfarktiin) sairastuneista, ja tarkastella näiden ihmisten ruoka-aineiden saantia ajan kuluessa. Keskusliikkeet siis toimittaisivat ruoka-aineiden kulutustiedot sellaisesta osajoukosta ruokakuntia, joissa on kyseistä tautia ilmennyt.


Tilastoanalyysit

Tiedot yhdistetään toisiinsa ilmansaaste-epidemiologiasta tutulla aikasarja-analyysillä käyttäen eripituisia viiveaikoja.

Myös kuntien välisiä eroja kulutuksessa ja terveysvaikutuksissa tutkitaan. Tämä ns. ekologinen tutkimustyyppi on kuitenkin ongelmallinen sikäli, että kuntien välillä voi olla monia muitakin terveyteen vaikuttavia eroja, joista ei saada tietoja tutkimusaineistoon ja joita ei siten voida ottaa tilastoanalyyseissä huomioon. Aikasarjatutkimuksen etu on, että siinä verrataan jokaista kaupan vaikutusalueella asuvaa ihmistä itseensä aiempina päivinä. Harvat riskitekijät vaihtelevat ajassa samalla tavalla kuin tutkittava elintarvikkeiden käyttö, jolloin ne eivät myöskään haittaa tulosten tulkintaa.


Kyselylomake

 • Elintarvikeliikkeen tiedot (tähdellä * merkityt ovat pakollisia)
  • Nimi *
  • Kotikunta *
  • Salainen tunniste (keksi itsellesi tunniste. Sen avulla voit myöhemmin löytää tätä liikettä koskevat tiedot Opasnet-kannasta. Huomaa, että kuka tahansa, joka tietää tämän tunnisteen, voi saada tiedot näkyviin. Jos et anna tunnistetta, et voi itse päästä näkemään tietoja jälkeenpäin.)
  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite *
  • Markkina-alue (luettelo kunnista tai kaupunginosista, joiden alueelta pääosa asiakkaista tulee. Kirjoita alueen nimen perään prosenttiluku, joka kuvaa tämän alueen osuutta koko asiakaskunnastanne. Erota eri alueet pilkulla. Esim. Kruununhaka 40 %, Helsinki 30 %, muu 30 %.)
  • Markkinaosuus (arvio liikkeen markkinaosuudesta elintarvikkeiden kokonaismyynnistä sen omalla markkina-alueella. Alueet voivat olla eri kuin edellisessä kysymyksessä. Esim. Kruununhaka 5 %.)
  • Liikevaihto euroina/vuosi.
 • Elintarvikemyynnin tiedot. Nämä tiedot ladataan erillisenä tiedostona. Tiedoston rakenteen tulee olla taulukko, jossa on alla mainitut sarakkeet ja jokaisella rivillä on tietyn elintarvikkeen myynti yhtenä päivänä.
  • Elintarvikkeen nimi, laatu ja pakkauskoko
  • Myyntipäivä
  • Myyntimäärä (kappaletta)
  • Lisätieto. Vapaaehtoinen kenttä, johon voi kirjata kyseisen päivän myyntiä selittäviä tietoja, esim. "tarjouksessa", "mainostettu lehdessä", "tuote loppui kesken".

Tutkimus on kiinnostunut kaikkien elintarvikkeiden terveysvaikutuksista, ja niinpä kaikki myyntitieto on tervetullutta. Kuitenkin erityisesti kiinnostavat rasvaiset elintarvikkeet kuten levitteet, voi, maitotuotteet yleensä, öljyt, liha, kala.