Terveysvaikutusmalli

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Miten lasketaan terveysvaikutukset tietylle altisteelle tunnetussa väestössä?

Vastaus

Perustelut

Tarvittavat tiedot annosvasteesta.
Tekijä Selitys
Altiste Aineen tai muun altisteen nimi. Tämän avulla altistumistieto ja annosvastetieto yhdistetään mallissa.
Vaste Vaikutuksen nimi. Yhdellä altisteella saattaa olla useita erilaisia vaikutuksia. Toisaalta monet altisteet voivat aiheuttaa samaa tautia tai muuta vaikutusta.
Altistus Altistuksen kuvaus esimerkiksi altistusreitistä (hengitettynä, suun kautta, iholle) ja muista olennaisista asioista.
Altistusyksikkö Mittayksikkö, jossa altistusta mitataan. Tyypillisesti mg/d suun kautta saatuna tai µg/m3 pitkäaikaisena hengitysaltistuksena.
Annosvastefunktio Minkä muotoinen annosvastefunktio on? Tyypillisiä vaihtoehtoja RR (suhteellinen riski altistusyksikköä kohti on vakio), ERS (absoluuttinen riskinmuutos altistusyksikköä kohti on vakio), TDI (kynnysarvo, jonka alapuolella ei synny haittaa).
Skaalaus Skaalataanko altistus ruumiinpainon suhteessa vai ei?
Kynnysarvo Raja, jota pienemmällä altistuksella ei tule vaikutusta (oletusarviona 0).
Arvo Annosvasteen suuruutta kuvaava parametri lukuna.
Kuvaus Lisätietoja ja selityksiä.

Tyypillinen tapaus on, että terveysvaikutus lasketaan käyttämällä suhteellista riskiä, joka kuvaa altistuneen suhteellista riskiä saada tarkasteltava terveysvaikutus altistumattomaan verrattuna. Näin on esimerkiksi pienhiukkasten osalta. Tällöin käytetään yhtälöä ja yksiköitä:

 C = R * P * e^{log RR (D - T)},

missä

  • C = terveysvaikutuksen saaneiden tapausten määrä (kpl),
  • R = taustariski saada terveysvaikutus (tapausta/100000 henkilövuotta),
  • P = väestön koko (kpl),
  • RR = suhteellinen riski yhden yksikön suuruista altistumisen lisääntymistä kohti (1 / (µg/m3)),
  • E = altistumisen suuruus (µg/m3),
  • T = kynnysarvo eli altistustaso, jonka alapuolella ei tule vaikutusta (µg/m3).


Katso myös

  • [:op_en:Health impact assessment]]

Aiheeseen liittyviä tiedostoja