TDI-arvo

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


TDI-arvo: Tolerable Daily Intake, siedettävä päiväannos (aikaisemmin puhuttiin yleensä ADI-arvosta, acceptable daily intake). Hallinnollisessa toksikologiassa käytetty teoreettinen käsite. Se ilmoittaa suurimman kemikaalimäärän, jonka voidaan olettaa olevan turvallinen elinikäisessäkin altistuksessa. Yleensä TDI-arvot määritellään eläinkokeiden perusteella. TDI-arvot sisältävät normaalisti turvamarginaalin, joka takaa annoksen turvallisuuden siinäkin tapauksessa, että ihminen olisi herkempi kuin eläin. Turvamarginaali on usein satakertainen, mutta se voi olla suurempikin, mikäli tutkimustiedot eivät ole riittävät. Karsinogeenisen kemikaalin kohdalla (ks. karsinogeenisuus) käytetään eri maissa erilaisia menetelmiä. Jotkin maat käyttävät suurta turvallisuuskerrointa (esim. 1000-kertainen turvamarginaali) ja toiset matemaattista ekstrapolaatiota (ks. ekstrapolaatio) turvalliseksi arvioidun tason määrittämisessä (esim. enintään todennäköisyys, että yksi miljoonasta sairastuu syöpään elinikäisen kemikaalille altistumisen vuoksi). On huomattava, että TDI-arvon tarkoitus on palvella hallintoa päätöksenteossa eikä yksityisiä ihmisiä. Se ei ennusta sitä, miten todennäköisesti yksilölle aiheutuu terveysvaikutuksia, mikäli annos ylittyy. Eri maiden viranomaisten asettamat dioksiinien TDI-arvot vaihtelevat yli tuhatkertaisesti, mikä kuvaa dioksiinien riskien arvioinnin hankaluuksia. Viimeisin suositus dioksiinien ja dioksiinityyppisten PCB-yhdisteiden yhteismäärän TDI-arvoksi on 1–4 pg/kg/päivä (WHO-TEq painokiloa kohti), toisin sanoen 70-kiloiselle ihmiselle 70–280 pg päivässä. Tämä tarkoittaa siis keskimääräistä saantia pitkällä aikavälillä ja se on laskettu nimenomaan hedelmällisessä iässä oleville naisille takaamaan syntyvän lapsen turvallisuus (ks. kumuloituminen). [1]

Viitteet

  1. Jouko Tuomisto, Terttu Vartiainen, Jouni T. Tuomisto: Dioksiinit ja PCB-yhdisteet: synopsis. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; Raportti 23/2011 [1]