RUPIOH

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
RUPIOH

Sisä- ja ulkoilman ultrapienten ja pienten hiukkasten väliset suhteet ja hengityselinten terveys (RUPIOH -tutkimus)Tutkimusryhmä

 • Juha Pekkanen, LKT, tutkimusprofessori, yksikön johtaja
 • Marko Vallius, FM
 • Pekka Tiittanen, FM
 • Timo Kauppila


Yhteistyötahot:

 • Markku Kulmala, prof.
 • Kaarle Hämeri, prof.
 • Arto Puustinen, FM
 • Fysikaalisten tieteiden laitos, Helsingin yliopisto


Yhdyshenkilö:

 • Juha Pekkanen


Tausta

Vielä ei tiedetä, mitkä ilman hiukkasten fysikaaliset tai kemialliset ominaisuudet määräävät sen terveysvaikutuksia. Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä, että ultrapienet hiukkaset (<100 nanometriä) voivat olla tässä suhteessa erityisen tärkeitä. Ultrapienille hiukkasille altistumista ei ole juurikaan tutkittu.


Tavoite

 • parantaa ultrapienille hiukkasille altistumisen arviointia tutkimalla ulko- ja sisäilman hiukkaslukumäärien suhteita;
 • vertailla herkän ihmisryhmän hengityselinten terveyden suhdetta ulko- ja sisäilman ultrapienten, pienten ja karkeiden hiukkasten pitoisuuksiin


Kuvaus

Tässä monikeskustutkimuksessa neljääkymmentä tupakoimatonta, työssä käymätöntä henkilöä, joilla on astma, pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (COPD) tai muu krooninen hengitysteiden sairaus seurataan kuusi kuukautta kussakin maassa. Tänä aikana henkilöt täyttävät päivittäin kyselyä oireista, lääkkeiden käytöstä ja hiukkasaltistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Ulkoilman ultrapieniä, pieniä (<2,5 mikrometriä) ja karkeita (<10 mikrometriä) mitataan kiinteässä mittapisteessä. Kunkin tutkimushenkilön kohdalla mitataan hiukkasia viikon ajan myös sisällä heidän kotonaan sekä heti ikkunan ulkopuolella ulkoilmassa. Tämän viikon aikana he pitävät kirjaa ajankäytöstään altistumiseen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseksi. Lisäksi hengityselinten terveyttä arvioidaan keuhkomittauksilla ja kerätään virtsanäyte, josta analysoidaan keuhkojen toiminnasta kertovan bioindikaattorin pitoisuudet.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>