Pohjois-Savon Partiolaiset ry

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pohjois-Savon Partiolaiset ry on Pohjois-Savossa Kuopion ja Iisalmen ympäristössä partiotoimintaa järjestävä piiriyhdistys ja yksi Suomen 18 partiopiiristä.

PoSaPan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Hyväksytty Piirin syyskokouksessa 26.10.2008.

YLEISTÄ

Pohjois-Savon Partiolaisten tehtävänä on tukea Pohjois-Savon alueella toimivien lippukuntien toimintaa. Tämä tapahtuu aluetyön, koulutuksen, ohjelma-toiminnan ja viestinnän kautta sekä ylläpitämällä toimisto- ja kokoustilaa, joka on alueella toimivien partioyhdistysten käytössä.


ALUETYÖ

Aluetyö toteutetaan Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n aluetyön organisaation kautta. Erityisesti panostetaan alueohjaajien rekrytointiin Pohjois-Savon alueella.


KOULUTUS

Koulutus järjestetään yhteistyössä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kanssa.


OHJELMA

Ohjelma-toiminta toteutetaan yhteistyössä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kanssa. Vuoden päätapahtuma on piirileiri, Uitto 09.


VIESTINTÄ

Piirin tiedotuslehtenä toimii Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n jäsenlehti Liplatus. Partioviestintä toteutetaan yhteistyössä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kanssa.


TALOUS JA HALLINTO

Piirin toimintaa johtaa piirihallitus. Piirihallitus valitsee tarvittavat luottamushenkilöt mm. sihteerin ja taloudenhoitajan. Piirihallituksen keskeiset tehtävät vuodelle 2009 ovat seuraavat:

 • toiminnallisesta ja muusta yhteistyöstä sopiminen Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ja muiden tahojen kanssa.
 • toimisto- ja kokoustilan ylläpitäminen ja käyttöön tarjoaminen
 • piirin omaisuudesta huolehtiminen
 • arvioida täyttääkö jäsenistön suunnittelema toiminta piiritoiminnan kriteerit


Kululaji 2009 2008 Huomautuksia ja selityksiä
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
osanottomaksut 0 2220 tapahtumat JSP:n kautta
muut tuotot 0 0
tuotot yhteensä 0 2220
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
palkat 0 10700 ei palkattua henkilökuntaa
eläkekulut 0 1900
henkilösivukulut 0 800
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0 13400
VUOKRAT JA VASTIKKEET 70 4970 Kasarmik. häkkivarasto
MUUT KULUT
muut henkilöstökulut 0 50
ulkopuoliset palvelut 300 1300 kirjanpito, tilintarkastus, pankkimaksut
matkat ja majoitus 200 1200 2009: kilometrikorvaukset piirihallitukselle.
materiaali 0 500 koulutus
jäsenmaksut keskusjärjestölle 2887.5 4845 150 ykkösjäsentä à 19.25 e.
muut toimintakulut 500 2500 posti, ruuat, Pähkinä, vhf, puhelin, vakuutus
MUUT KULUT YHTEENSÄ 3887.5 10395
POISTOT 500 750 kaluston poistot
KULUT YHTEENSÄ 4457.5 29515
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -4457.5 -27295
VARAINHANKINTA
TUOTOT
jäsenmaksutuotot 3037.5 12845 2009: 1500 jäsentä à 0.1 e + SP:n jäsenmaksu
myyntituotot 0 1200 2008: 400 adventtikalenteria á 3 €
keräystuotot 0 0
lahjoitukset ja avustukset 0 0
ilmoitus- ja mainostuotot 0 0
muut varainhankinnan tuotot 0 1000
TUOTOT YHTEENSÄ 3037.5 15045
KULUT
ostokulut 0 640 2008: 400 adventtikalenteria á 1,60 € (SP:n osuus)
varaston muutos 0 0
muut kulut 0 0
KULUT YHTEENSÄ 0 640
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 3037.5 14405
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1420 -12890
RAHOITUS
TUOTOT
korkotuotot 0 0
muut rahoitustuotot 6000 10560 2009: yksiö 12*400 e, tsto+varasto 12*100 e.
TUOTOT YHTEENSÄ 6000 10560
KULUT
korkokulut 0 0
muut rahoituskulut 4944 4944 yksiö vast. 456, tsto 3048, varasto 1440
KULUT YHTEENSÄ 4944 4944
RAHOITUS YHTEENSÄ 1056 5616
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -364 -7274
SATUNNAISET ERÄT
SATUNNAISET TUOTOT 0 5000 2008: tarvikevaraston arvo (myydään J-SP:lle)
SATUNNAISET KULUT 0 0
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 0 5000
YLEISAVUSTUKSET
valtion toiminta-avustus 1500 2700 2009: 150 jäsentä à 10 e.
muut julkiset avustukset 0 0
TILIKAUDEN TULOS 1136 426
VARAUSTEN MUUTOS 1100 0 Piiritoimiston remonttirahasto
RAHASTOSIIRROT 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 36 426

Pohjoissavolaiset lippukunnat

Kaikki pohjoissavolaiset lippukunnat ja äänimäärät J-SP:ssä ja PoSaPa:ssa (tilanne 1.9.2008; äänimäärät 31.7.2007 tilanteen mukaan).
 • Alapitkän Metsämyyrät ry 1 / 1
 • Iisalmen Korventytöt ry 1 / 2
 • Iisalmen Korvenveikot ry 1 / 2
 • Juankosken Korpikulkurit ry 1 / 2
 • Järvisissit ry 2 / 3
 • Kaavin Kiehiset ry 1 / 2
 • Kallan Kontiot ry 1 / 1
 • Kallan Tiirat ry (3) / 5
 • Kallan Tytöt ry 2 / 4
 • Karttulan Kannonkiertäjät ry 2 / 3
 • Keiteleen Saukot ry 1 / 2
 • Kinahmin Kiipijät ry 1 / 2
 • Kiuru-Partio ry 1 / 1
 • Kuilun Kulkijat ry 3 / 6
 • Kuopion Eräversot ry 1 / 1
 • Kuopion Kurjenmiekat ry 2 / 3
 • Kuopion Metsäpojat ry 2 / 3
 • Kuopion opiskelijapartiolaiset ry (KUOPPA) 1 / 1
 • Lapinlahden Siniveikot ry 2 / 4
 • Leijona Tytöt ry 2 / 3
 • Lepikon Tarpojat ry 1 / 2
 • Länsirannan partiolaiset ry 1 / 2
 • Maaningan Maahiset ry (1) / 2
 • Männistön Nuotta ry 1 / 1
 • Petosen Polunetsijät ry 2 / 3
 • Puijon Pakertajat ry 3 / 6
 • Puijon Pojat  ? / ?
 • Rautalammin Rautiaiset ry 1 / 2
 • Rautavaaran Korvenkulkijat ry 1 / 1
 • Riistaveden Vaarunvartijat ry 1 / 2
 • Soisalon Samoilijat ry 2 / 3
 • Sonkapartio ry 2 / 3
 • Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry 2 / 3
 • Sutelan Hukat ry 2 / 3
 • Talaspartio ry 1 / 2
 • Tervaspartio ry (2) / 3
 • Tuusniemen Tuohiset 0 / 0
 • Vehmerin Vaeltajat ry 1 / 2
 • Vesannon Partiolaiset ry 1 / 2
Lippukunnat, jotka eivät ole J-SP:n jäseniä. Näiden osalta äänimäärä on sulkeissa ja tarkoittaa sitä määrää jonka lippukunta saisi liittyessään J-SP:hen.
 • Kallan Tiirat ry (3) / 5
 • Maaningan Maahiset ry (1) / 2
 • Tervaspartio ry (2) / 3
J-SP:hen kuulumattomien lippukuntien jäsenmäärä on 208 (11% entisestä PoSaPa:sta) ja J-SP:hen kuuluvien 1581, yhteensä 1963 (tilanne 31.7.2007).


Katso myös

Aiheesta muualla