Partio ja ateismi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tavoite

Tällä sivulla on tarkoitus käydä keskustelua partion suhteesta uskontoihin ja uskonnollisuuteen. Pitääkö partiolaisen olla uskonnollinen ihminen? Voiko mihinkään uskontoon kuulumaton tai ateisti olla mukana partiossa? Millainen suhde partiolla nykyään on uskontoihin? Millainen sen pitäisi olla?

Väite

Partiolaisen kuuluu kuulua johonkin uskontokuntaan.

Perustelut

Kysymys voidaan pilkkoa osakysymyksiin:

 • Millä perusteella päätetään, pitääkö partiolaisella olla uskonto?
 • Miten tulkitaan sitä, mikä uskonto on tai ei ole (eli mitä tarkoittaa partiolupauksen "jumalaani".
 • Miten arvioidaan sitä, onko partiolaisella uskonto?

Osakysymyksiin on esitetty tai voidaan esittää seuraavat vaihtoehdot:

Peruste päätökselle
 • BP:n kirjoitukset toimivat perustana.
 • Maailmanliittojen WOSMin ja WAGGSin päätökset voimivat perustana.
 • SP:n säännöt ja peruskirja toimivat perustana.
 • Ihminen itse päättää asiasta.
Mitä tarkoittaa partiolupauksen sana "jumalaani"?
 • Johonkin uskontokuntaan kuulumista.
 • Jonkin uskontokunnan arvoihin sitoutumista riippumatta jäsenyydestä.
 • Omakohtaista koettua uskoa johonkin korkeampaan.
 • Että ihmisellä on jokin punnittu elämänkatsomus.
 • Että ihminen sitoutuu ja edistää jotakin itselleen tärkeää asiaa (erotuksena lähimmäisestä, isänmaasta ja ihmiskunnasta, jotka koskevat suhdetta toiseen ihmiseen).
 • Ihminen itse päättää miten asian tulkitsee.
Miten arvioidaan tämän kohdan toteutumista?
 • Lippukunta ja/tai piiri ohjeistaa tai neuvoo, millainen partiolaisen pitää olla uskonnollisesti.
 • Ihminen itse huolehtii asiasta, eikä muiden siihen tule puuttua.


#: B-P Partiopojan käsikirjassa: “No man is much good unless he believes in God and obeys His laws. So every Scout should have a religion” --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 16.08 (EEST)

#: Ajattelutapa, että ihminen ei voi olla hyvä uskomatta jumalaan, on vanhentunut sadassa vuodessa. Ihminen voi sitoutua ja noudattaa kaikkia muita partion arvoja uskomatta, että on jokin korkeampi voima, paremminkin kuin siihen uskova. Partioliikkeen tulisi päivittää itseään yhteiskunnan kehittymisen myötä. --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 16.08 (EEST)

#: Suomen partiolaisten peruskirja sanoo, että partioliike on avoin kaikille. --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 16.08 (EEST)

#: Jos uskottomilta kielletään pääsy partioon, keiltä kaikilta muilta pitäisi kieltää myös? --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 23.58 (EEST)

#: "Tavoitteena on, että Suomen Partiolaiset tunnetaan laajasti avoimena ja monimuotoisuutta kunnioittavana järjestönä sekä yhdenvertaisuuden toteuttamisen hyvänä esimerkkinä Suomessa ja maailmalla." (Suomen partiolaisten monimuotoisuuslinjaus) Jos uskonnottomia ruetaan jättämään partiosta pois, miten voidaan sanoa sen olevan avoin ja monimuotoisuutta kunnioittava järjestö? --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 16.49 (EEST)

#: Partioon on vaikeaa löytää tarpeeksi jäseniä, jos aletaan karsia uskottomia. --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 23.58 (EEST)

#: Esim. johtajan uskontokuntaan kuulumattomuus ei ole ongelma, jos kuitenkin hoitaa uskontokasvatuksen ryhmäläisten uskonnon mukaan. --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 23.58 (EEST)

#: Maailmanjärjestöjen linjaus asiasta. --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 23.58 (EEST)

--#: Mikä tarkalleen on niiden linjaus? --Heta 19. toukokuuta 2013 kello 23.58 (EEST)

Voidaksemme arvioida esitettyä väitettä, meidän on otettava kantaa siihen, millä perusteella tai perusteilla asia voidaan tai ei voida ratkaista. Ainakin näitä vaihtoehtoja on esitetty (osa on omaa tulkintaani siitä, mitä joku on rivien välissä sanonut, joten täsmällisiä viitteitä keskusteluun ei usein voi antaa):

 • BP:n kirjoitukset ja sanomiset toimivat arvioinnin perustana.
 • SP:n säännöt ja peruskirja toimivat arvioinnin perustana.
 • Kansainvälisten järjestöjen WOSMin ja WAGGGSin säännöt toimivat arvioinnin perustana.
 • Partio on avoin kaikille, ja arvioinnin perustana on yhdenmukaisuus tämän periaatteen kanssa.
 • Partioliikkeen lähtökohtana on avarakatseinen humanismi, eivätkä käytännöt voi olla sen vastaisia.
 • Arvioinnissa on huomioitava se, kuinka hyväksyttäviä ratkaisut ovat nykyjäsenistön kannalta. Esimerkiksi jäsenkatoa aiheuttavia linjauksia on vältettävä.
 • Jäsenistö keskustelun kautta päätyköön johonkin tulkintaan ja suositukseen.
 • Koko uskontovaatimus on itse asiassa vain keino aiheuttaa lieviä ristiriitoja partiolaisten välille ja innostaa näitä miettimään ja keskustelemaan asiasta. Tämä on siis keino edistää elämän totuuden etsimistä, ja keskustelun lopputuloksella on merkitystä vain omakohtaisesti keskustelijoille, ei niinkään partioliikkeelle yleisesti.
 • Asiaa ei voi ratkaista siten, että yksittäinen henkilö lausuu oman mielipiteensä, vaikka se tapahtuisikin virallisessa tai arvovaltaisessa tilanteessa.
 • Jokainen voi ratkaista kysymyksen henkilökohtaisesti miettimällä haluaako olla mukana sellaisessa toiminnassa kuin partio nyt on, eikä järjestön tai muunkaan ulkopuolisen tahon tarvitse ottaa kantaa asiaan.
 • Partio on avoin kaikille, jotka ovat valmiita antamaan partiolupauksen. Tämän periaatteen täsmentämiseksi alakysymyksenä voi esittää: Mitä sanoisitte ateistille jonka pitäisi antaa partiolupaus?
  • älä anna lupausta
  • anna lupaus, koska se on vaan sanahelinää
  • anna lupaus vaikka se olisi maailmankuvasi vastainen, koska partiossa ei voi poimia rusinoita pullasta
  • vaihda harrastusta
  • anna lupaus, koska jumalan rakastamisen voi tulkita myös maallisesti tarkoittamaan hyvien ja kauniiden asioiden, elämän merkityksellisyyden tms. rakastamista, mikä ei ole ristiriidassa ateistisen maailmankuvan kanssa.

Katso myös