Onnettomuudet liikenne

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Altistuminen

Liikenne ei ole "ympäristöaltiste" sanan tavanomaisessa merkityksessä (ts. ihmisen ulkopuolinen ja tahdosta riippumaton haittatekijä), vaan toiminto, johon osallistuminen altistaa haittatapahtumalle (onnettomuudet) tietyllä riskillä.

Altisteen mittasuure ja yksikkö

Altistumisreitit ja rajaukset

Altistuneen väestön kuvaus. Arvio altistuvien lukumäärästä

  • Kaikki suomalaiset

Altistuvien keskimääräinen altistus (excelissä sarake I)

Tausta- tai kynnysaltistus (excelissä sarake J)

Altistusvastefunktiot

Tärkeimpien vaikutusten valinta

  • Liikenteessä (2006) sattuneet kuolemantapaukset Suomessa
Tapausmäärät ICD-10-luokista V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V86-V89 ja V01, V05-V06, V10, V11, V15-V18, V80-V85, V90-V99 [1]
Huom.1. Y85 "kuljetustapaturmien myöhäisvaikutukset" luetaan selvyyden vuoksi SETURI-altisteluokkaan 'muut onnettomuudet'
Huom.2. ICD-10-luokituksessa luokka V01-V99 sisältää kaikki (muut) liikennetapaturmat.
  • Ei huomioitu vammoihin johtaneita onnettomuuksia

Riskinarviointimenetelmän kuvaus

  • rekisteriperustainen (Suomen vuoden 2006 onnettomuusluvut suoraan WHO:n kuolleisuustietokannasta)

Kuvaus keskeisistä epävarmuuksista

Katso myös

  • Vertaisarviointi D↷

Viitteet