Yhtäköyttä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Miten tieto sidotaan päätöksentekoon?

Yhtäköyttä (Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa) -tutkimushankkeessa selvitetään ja kokeillaan uusia tietojohtamisen menetelmiä päätöksenteon tukemiseksi. Sen tutkimussuunnitelma on kuvattu täällä.


Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut

Tehtävä 1. tarkastelee nykyisiä toimintamalleja, menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat tiedolla johtamista (evidence-based decision making).

Tietopohjaisen päätösvalmistelun kehitystarpeet

Tehtävä 2. tarkastelee niitä kehitys- ja parannustarpeita, joita on erityisesti suomalaisessa valtionhallinnossa mutta myös muualla yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tulokset syntyvät pääasiassa tarvekartoituksen avulla.

Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut

Tehtävä 3. kehittää ja kokeilee aiemmissa kohdissa tunnistettuja toimintamalleja ja kehitystarpeita. Kokeiluja käynnistetään keväällä 2016.

Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma

Tehtävä 4. antaa suosituksia siitä, miten valtionhallinnossa pitäisi toimia tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Sisäänajosuunnitelma tehdään aiempien työaiheiden perusteella keväällä 2016.

Yhtäköyttä-hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma

Tehtävä 5. sisältää konkreettiset suunnitelmat ja toimenpiteet Yhtäköyttä-hankkeen ideoiden jalkauttamiseksi ja ketterien kokeilujen toteuttamiseksi.

Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti

Tehtävä 6. on yhteenveto ja synteesi kaikesta projektin tuottamasta tiedosta ja kokemuksesta.Palaverimuistiot


Hankekonsortio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Open Knowledge Finland

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen

Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimusrahoitus

Toimintaperiaatteita

  • Hankkeessa pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen, jotta kaikki hankkeen tuottama tieto olisi heti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.
  • Jos hankkeessa tuotetaan tai otetaan käyttöön tietotyökaluja (ohjelmia, nettisivuja tms.) ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan avoimella lähdekoodilla. Myös kirjallisuuskatsauksessa vastaan tulevista menetelmistä ja työkaluista arvioidaan, ovatko ne avointa lähdekoodia ja jos ei, mitä rajoituksia lisenssi asettaa niiden käytölle.
  • Kirjallisuuskatsauksessa ei pyritä ainoastaan löytämään erilaisia päätöstuen menetelmiä ja työkaluja vaan myös tuottamaan johdonmukainen synteesi. Siinä yhdistyisivät mahdollisimman monen aiemman innovaation hyvät puolet kokonaisuudeksi, joka olisi parempi kuin mikään aiemmista menetelmistä yksinään.

Katso myös


Yhtäköyttä-hanke
Hankkeen osa-alueet

Hankkeen pääsivu · Tehtävä 1. Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut · Tehtävä 2. Tietopohjaisen päätösvalmistelun kehitystarpeet · Tehtävä 3. Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut · Tehtävä 4. Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma · Tehtävä 5. Yhtäköyttä-hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma · Tehtävä 6. Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti

Kokeilut

Informaatiomuotoilija talossa · Yhteiskirjoittaminen · Avoin arviointi maahanmuuttajien tuomasta lisäarvosta · Turvattomuusillan keskustelun jäsentäminen

Menetelmiä ja työkaluja

Avoin päätöksentekokäytäntö · Avoin arviointi · Avoimen päätöksentekokäytännön kuntapilotti · Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi · Tekaisu-hanke · Luokka:Tekaisu

Julkaisuja ja muuta hyödyllistä

Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (julkaistu) · Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (wikiversio) · Yhtäköyttä (hankkeen esittely) · Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä · Ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskeva tieto kunnallisessa päätöksenteossa · Kaikki Yhtäköyttä-luokkaan kuuluvat sivut

Tämä sivu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Sivun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö edusta valtioneuvoston näkemystä.