Avoimen päätöksentekokäytännön koulutus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Avoimen päätöksentekokäytännön koulutus on suunnittelusivu koulutuksen sisällön tuottamiseksi.

Kysymys

Millaista koulutusta pitäisi järjestää avoimesta päätöksentekokäytännöstä ja millainen koulutuksen sisällön pitäisi olla?

Vastaus

Koulutusta pitäisi olla kahdella tasolla:

  • Yleiskoulutusta päättäjille ja virkamiehille uusien menetelmien mahdollisuuksista. Tämä olisi ajallisesti lyhyt ja tavoitteena olisi motivoida ja tutustuttaa koulutettavat aiheeseen.
  • Perusteellisempi koulutus jäsennysmestareille. Yleiskuvan ja motivoinnin lisäksi jäsennysmestarit pitää kouluttaa moniin menetelmällisiin yksityiskohtiin (katso joitakin sivulta jäsennysmestari).

Koulutus voisi koostua kahdesta kolmen päivän jaksosta, joista jokainen päivä olisi Helsingin keskustassa klo 14-18. Tämä mahdollistaa sekä työ- että vapaa-aikana tapahtuvan osallistumisen. Tällaista kurssimuotoa on jo yritetty markkinoidakin mutta huonoin tuloksin. Ei ole tietoa, oliko ongelma markkinoinnin laiskuudessa vai siinä, että kurssi on liian pitkä päättäjille tai liian lyhyt jäsennysmestareille. Todennäköisesti ongelmat ovat kohderyhmän tietoisuuden puutteessa.

Jokainen päivä alkaisi 15 min tiiviillä luennolla sen päivän aiheesta. Luento videoitaisiin ja striimattaisiin livenä sekä jaettaisiin vapaasti netissä jälkeenpäin. Tämä mahdollistaisi jonkinmoisen etäosallistumisen ja yleiskuvan saamisen ilman koko kurssin suorittamista.

Neljän tunnin koulutus avoimesta päätöksentekokäytännöstä voisi olla viidennen päivän teema. Se koostuisi seuraavista osista:

15 minuutin alkuluento esittelisi avoimen päätöksentekokäytännön perusasiat: tahdonilmaisu, toteutuksen kuusi periaatetta, seuranta ja ohjaus, vuorovaikutuksellinen asiantuntijuus.

Näihin perusasioihin pitäisi palata vielä tarkemmin, jotta osallistujat pääsevät juoneen mukaan. Tämä kuitenkin tapahtuisi pääasiassa keskustelemalla aiemmin kotilukemiseksi annetun materiaalin pohjalta:

Suurin osa ajasta kuitenkin käytettäisiin ryhmätyönä osallistujien itselleen valitsemien aiheiden kimpussa. Tarkoitus siis on, että koulutukseen tullessaan osallistujat valitsevat omasta työstään tai muuten itseään kiinnostavan aiheen, jota aikoo käytännössä edistää koulutuksen jälkeen. Erilaisia taitoja sitten harjoitellaan käytännössä työstämällä tähän aiheeseen liittyviä asioita. Pienryhmissä toteutettuna tämä siis tarkoittaisi, että kunkin ryhmän jäsenen aihetta katsotaan kerrallaan ja työstetään eteenpäin päivän teeman mukaisilla menetelmillä. Pienryhmätyö siis jakautuisi seuraavasti:

  1. Käydään läpi alussa mainitut neljä perusasiaa esittämällä jokaisesta niistä yksi yleiskysymys ja vastaamalla siihen ryhmän jäsenten oman aiheen näkökulmasta.
  2. Sitten valitaan yksi perusasia, johon syvennytään tarkemmin, ja työstetään omia aiheita sen pohjalta.
  3. Jos aikaa jää, valitaan uusi perusasia.

Perustelut

Katso myös

Viitteet