Alkoholi altistuminen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Altistuminen

Vertaisarviointi-kommentit kirjoitettu kursiivilla.

Kuolemansyytilastoihin ja epidemiologiseen dataan perustuen arvioitiin vuonna 2002 Suomessa alkoholin aiheuttamiksi 1645 kuolemantapausta. Tässä lukuarvossa on otettu huomioon alkoholin ansiosta laskennallisesti vältetyt kuolemantapaukset[1].

Ekstrapoloimalla vuoteen 2006 arvioksi tulee 2300 kuolemaa. <== Millä tavoin ekstrapolointi tehtiin? Uusi, tarkempi arvio saadaan käyttämällä vuoden 2006 kuolinsyydataa.

Toinen tietolähde: Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa alkoholikuolemat kootaan luokkaan 41, jonka nimi on alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys. Tässä luokassa peruskuolemansyynä on jokin sellainen diagnoosi, jonka mukaan tauti tai vamma on johtunut alkoholista.

Tilastokeskus (PX-Web-tietokannat) => Taulukko "Kuolleet ja ikävakioitu kuolleisuus peruskuolemansyyn ja sukupuolen mukaan 1969-2007" => Luokka 41 => Kuolleita tässä luokassa vuonna 2006 oli 2020 (miehiä 1 588, naisia 432).

Alkoholin vaikutusta sairastavuuteen (morbidity) ei ole käytettävissä.

Altisteen mittasuure ja yksikkö

Altistumisreitit ja rajaukset

Nieleminen

Altistuneen väestön kuvaus. Arvio altistuvien lukumäärästä

 • Mukana kuvaus siitä, miksi ja miten tämä ryhmä muodostettiin
Best guess =
Min =
Max =

Altistuvien keskimääräinen altistus

 • Lukuarvo ja yksikkö
Best guess =
Min =
Max =

Tausta- tai kynnysaltistus

 • Lukuarvo ja yksikkö
Best guess = 0
Min = 0
Max = 0

Altistusvastefunktiot

Tärkeimpien vaikutusten valinta

 • Myös: mitä outcomeja ei arvioitu (kuolleisuus/sairastavuus)
 • Yksikkö
 • Mahdollisesti useampia vaikutuksia:


Vaikutus 1


Vaikutus 2

Riskinarviointimenetelmän kuvaus

 • epidemiologinen, eläinkoe- tai rekisteriperustainen

RR per altistumisyksikkö

 • Mahdollisesti useampi vaikutus ja siten useampi RR


Vaikutus 1
Best guess =
Min =
Max =


Vaikutus 2
Best guess =
Min =
Max =

Altistumisen vallitsevuus kohdeväestössä

 • Lukuarvo ja yksikkö

Eläindatalle yksikköriski

 • Lukuarvo ja yksikkö

Eläindatalle altistuksen kesto

 • Lukuarvo ja yksikkö

Kausaliteetti

 • Kuinka varmaa syy-yhteyden olemassaolo on?
Suora lainaus jostain kansainvälisestä (WHO, IARC, EPA ym.) tai suomalaisesta arviosta, jossa altisteen ja terveysvaikutuksen kausaliteettia on arvioitu.

Kuvaus keskeisistä epävarmuuksista

Katso myös

 • "vertaisarviointi"-kommentit: D↷

Viitteet

 1. Poikolainen, Kari, Rehm, Jürgen, Zatoński, Witold. Alkoholin osuus kuolleisuuteen Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa vuonna 2002. [English summary: The influence of alcohol on mortality in Finland, Denmark and Sweden in 2002]. Suomen lääkärilehti 2008;63:613-618.