AIRGENE

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
AIRGENE

Ilmansaasteiden yhteys tulehdusvasteisiin sydäninfarktin sairastaneissa henkilöissä: geenien ja ympäristön yhteisvaikutukset riskiryhmässä (AIRGENE -tutkimus)Tutkimusryhmä

  • Juha Pekkanen, LKT, dosentti, yksikön johtaja;
  • Timo Lanki, FM;
  • Pekka Tiittanen, FM


Yhteistyötahot:

  • Veikko Salomaa, LKT, dosentti, Kroonisten tautien epidemiologian yksikön johtaja, Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
  • Kari Luotola, LL, Kardiologian klinikka, HYKS


Rahoittaja:

  • Euroopan komissio (QLRT-2001-02236)


Yhdyshenkilö:

  • Timo Lanki,

Tausta

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella ilmansaasteiden vaikutus sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin saattaa selittyä tulehdusreaktioiden lisääntymisen kautta. Tulehdustilan vakavuutta voidaan arvioida tiettyjen tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksien avulla. Siihen, kuinka voimakkaasti ilmansaasteet kasvattavat näitä pitoisuuksia, saattavat vaikuttaa henkilön perintötekijät.


Tavoite

  • Arvioida ilmansaasteiden, erityisesti ultrapienten hiukkasten, pitoisuuksien vaihtelun vaikutusta tulehdusvasteisiin sydäninfarktista selvinneiden joukossa 6 eurooppalaisessa kaupungissa;
  • Määrittää sydäninfarktista selvinneiden joukossa ilmansaasteille erityisen herkät ryhmät geeniperimän perusteella


Kuvaus

Monikeskustutkimuksessa rekrytoidaan kussakin kuudessa maassa 200 sydäninfarktin viimeisen 6 vuoden aikana kokenutta henkilöä. Suomessa tutkimus toteutetaan Helsingissä. Tutkittavilta otetaan klinikalla verinäytteet kuusi kertaa vajaan vuoden aikana tulehduksen biomarkkereiden määrittämiseksi. Lisäksi tutkitaan tulehdusreaktioita sääteleviä geenejä, koska nämä saattavat vaikuttaa ilmansaasteiden aiheuttaman tulehdusvasteen voimakkuuteen. Kyselykaavakkeiden avulla saadaan tietoa henkilöiden terveydentilasta, lääkityksestä ja infarktin riskitekijöistä tutkimuksen alussa, ja muutoksista tutkimuksen aikana, sekä altistumisesta ilmansaasteille. Varsinaista altistumisen arviointia varten kaasumaisia ja hiukkasmaisia ilmansaasteita, erityisesti ultrapienia hiukkasia, mitataan kiinteissä mittapisteissä Helsingissä.

Katso myös

Lisätietoja (englanniksi):

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>