Tiedeteos

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tiedeteos on tieteen menetelmin tuotettu, määriteltyä aihetta käsittelevä tieto-olio eli informaatioartefakti. Avoimen arvioinnin raportit ovat tyypillisiä tiedeteoksia. Tiedeteoksen käsite liittyy läheisesti trialogiseen oppimiskäsitykseen, jossa tiedeteos toimii sekä oppimisen välineenä että yhteisen tiedon varastoijana ja välittäjänä. Vaikka sana tiedeteos voidaan ymmärtää laajasti tarkoittamaan mitä tahansa tieteellistä julkaisua, sen varsinainen merkitys rajautuu kuitenkin tieto-olioihin, joilla on 1) tarkoin määritelty aihe (tutkimuskysymys), 2) kuvaus tällä hetkellä valideista hypoteeseista vastauksiksi, ja 3) perustelut sille miksi juuri kyseiset hypoteesit ovat valideja mutta mahdollisesti jotkin muut invalideja eli falsifioituja.