Opasnetin käyttökoulutus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Opasnetin käyttökoulutus on perehdytystä avoimen arvioinnin ja Opasnetin käyttämiseen tieteellisen tiedon lähteenä ja päätöksenteon tukena sekä arviointien tai alkuperäistutkimuksen tekemiseen. Avoin arviointi on uusi menetelmä, joka tuo päätöksenteon käytännön kysymyksiä ja tieteen tekemistä yhteen, samaan verkkotyötilaan. Koulutus tapahtuu todellisten tapausesimerkkien avulla, joissa esitellään Opasnetin eri toiminnallisuuksia. Esitykset ovat suomeksi. Käyttökoulutus soveltuu myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta Opasnetistä tai avoimesta arvioinnista.

Seuraava koulutus järjestetään 14.10.2010. Kysy tarkempia tietoja Jouni Tuomistolta.

Yleistietoa

Katso THL:n sijainti kartasta. Voit suurentaa ja pienentää karttaa painikkeista.

<googlemap width="375" zoom="11" type="map" lon="27.638855" lat="62.903976"> m62.893334, 27.679328, Kuopio 62.890603, 27.627397, THL </googlemap>

Koulutus 14.10.2010 Neulanen, kokoushuone Apila

Koulutuksen tavoite on madaltaa kynnystä käyttää wikijärjestelmiä tieteellisessä työssä. Käytännön esimerkkejä tarjotaan ja ongelmakohdista käydään keskustelua. Aamupäivä on yleisempää opetusta, iltapäivällä katsotaan aiemmin opittua tarkemmin Minera-projektin näkökulmasta. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita.

Aamupäivä klo 9.00 - n. 12.00

 • Johdanto: Avoimen arvioinnin idea (30 min, Jouni Tuomisto)
 • Wikieditoinnin perusteet (sivujen luominen, otsikointi, muotoilut) (1 h, Jouni Tuomisto)
 • M-files-tiedostohallinnan perusteet (20 min, Tommi Kauppila)
  • Kuinka käytät M-filesistä käsin
  • Kuinka käytät wikistä käsin
 • Arvioinnin teko wiki-verkkotyötilassa, esittely (1 h, Jouni Tuomisto)
  • Muuttujien käyttö arvioinnin osana
  • Wikityöskentely käytännössä
  • Kysymyksenasettelusta hahmotteluun, kuvaukseen ja lopulta mallitukseen (Analytica esimerkkinä)
  • Keskustelu ja kritisointi sisältöön liittyen

Omakustanteinen lounas n. 12-13

Iltapäivä klo 13-16.30

 • Luikonlahden tapausesimerkki, itse tehden ja kokeillen (1.5 h, Anne Kousa, Tommi Kauppinen, Virpi Kollanus)
  • Kaivoskuljetusten pölypäästön mallittaminen
  • Muuttujien hahmottelu pölypäästöstä
  • Muuttujien kuvaaminen wikiin
  • Muuttujien laskeminen Analyticassa
Kahvitauko
 • Muut tieto-oliot kuin muuttujat: arviointi, tutkimus, ensyklopedia-artikkeli (20 min, Virpi Kollanus)
 • Minera-projektin osa-alueet ja odotukset toisille alueille, työnjako ja roolitus (1 h, Tommi Kauppila)
  • Yleismallin idea: kokoelma hyödyllisiä osamalleja, jotka rakennetaan mahdollisuuksien mukaan yleiskäyttöisiksi mutta jotka eivät kuitenkaan ole kokonaisuutena suoraan sovellettavissa uuteen kaivosympäristöön.
 • Minera-työnjako ja aikataulutus (30 min, Tommi Kauppila)


Koulutussisältöä

Erityisesti voisi olla hyödyllistä miettiä erilaisia rooleja avoimen arvioinnin tietotyössä. Ihmisten on helpompi nähdä oma tehtävänsä, jos roolit ja niihin liittyvät työt on kuvattu. 14.10.2010 tilaisuudessa tätä roolijakokysymystä ei korosteta, vaikka se muissa yhteyksissä voi olla tärkeä (erityisesti jos puhutaan itseorganisoituvista joukoista arviointia tekemässä).

Organisaattori
Yleishenkilö, jolla on hyvä kokonaiskuva koko arvioinnista, sen tavoitteista ja sen eri osa-alueista. Keskittyy eri osien (muuttujien) täsmentämiseen ja työtehtävien kuvaamiseen ja jakamiseen. Rooli varsinaisessa tiedon keräämisessä tai muokkaamisessa mahdollisesti vähäinen.
Tiedon kerääjä
Keskittyy etsimään ja kokoamaan tietoa tietystä aihealueesta. Tallentaa löytyneitä raportteja ja tiedostoja M-filesiin sekä hyödyllisiä linkkejä kyseisen aiheen wiki-sivulle.
Keskustelun kerääjä
Etsii aiheesta käytyjä keskusteluja, julkilausumia, uutisia ja mielipidekirjoituksia. Koettaa kartoittaa aiheesta mahdollisimman kattavasti, mitä näkemyksiä asiasta on esitetty ja myös ketkä toimijat ovat olleet keskusteluissa keskeisiä. Keskusteluja joko linkitetään tai kopioidaan keskustelusivulle wikiin. Keskustelusta tehdään myös olennaisten näkökulmien listauksia, jossa tiivistetysti on esitetty eri näkökulmat. Tiivistelmä nostetaan pääsivulle ja linkitetään yksityiskohtaisempaan kuvaukseen keskustelusivulla.
Keskustelun jäsentäjä
Ottaa siihen mennessä kerätyn keskustelun ja jäsentää sen pragma-dialektiseksi, hierarkkiseksi argumentaatioksi eli perusteellisemmin kuin vain tiivistelmää tehtäessä. Kirjoittaa argumentaation päätelmät pääsivulle ja päivittää keskustelulinkit tilanteen mukaisiksi.
Mallittaja
Mallittaja kuvaa aihealueensa muuttujien sisältöä, linkittää muuttujia toisiinsa riippuvuuslinkeillä (syy-seuraussuhteiden mukaisesti) ja kuvaa matemaattisesti, miten muuttujan arvo lasketaan ja miten ylävirrassa olevat muuttujat vaikuttavat tämän muuttujan arvoon. Mallittaja on sikäli hämäävä nimitys, että pääosa työstä on asian sanallista kuvailua ja vasta sen jälkeen asiaa yritetään kuvata matemaattisilla malleilla.
Asiantuntija-arvuuttelija
Mallittajan osarooli, henkilö joka muuttaa senhetkisen tiedon todennäköisyysjakaumana annettavaksi vastaukseksi. Todennäköisyysjakauma voi perustua todennäköisyyslaskentaan (esim. datan perusteella ajettu hierarkkinen Bayes-malli) mutta myös asiantuntija-arvuuttelijan henkilökohtaiseen näkemykseen uskottavasta jakaumasta.
Vertaisarvioija
Vertaisarvioija lukee toisten ihmisten kirjoittamia sivuja ja arvioi niitä. Pääkriteereitä on kaksi: tieteellinen laatu ja hyödyllisyys arvioinnin kannalta. Näitä varten on olemassa valmis arviointilaatikko joka sivun oikeassa ylänurkassa, josta klikkaamalla numeroarvostelu tehdään (toimii vain Opasnetissä ja Heandessa). Kuitenkin arvioijan on tärkeää antaa myös sanallisia arviointeja erityisesti siitä, miten sivua pitäisi parantaa. Sanalliset arvioinnit kirjoitetaan keskustelusivulle Vertaisarviointi-otsikon alle ja linkataan pääsivulta.


Koulutussisältöjä:

 • Muutujarakenne eli wiki-sivun rakenne: mitä osia, mitä asioita mihinkin osaan.
 • Yhdessä tekemisen idea: vaikka jokainen toimisi itse oman palasensa kimpussa, jokaisen palasen liittyminen yhteiseen kokonaisuuteen on täsmällisesti kuvattu. (No, alussa ei niin täsmällisesti).
  • Kokonaisuuden hahmottaminen on keskeinen tehtävä ja pitäisi olla jonkun ihmisen nimenomainen tehtävä. On siis kuvattava eri osien suhteet toisiinsta. (Tämä aihe vaatinee syventymistä näiden kokonaisuusihmisten kanssa.)
 • Wikityöskentelyn perusteet: sivujen editointi; versiot ja niiden hallinta; linkkaukset sivujen välillä (miten ja miksi)
 • Muutokset työtavoissa kohti yhteisöllistä jakamista: älä tee tiedostoa vaan wikisivu; älä lähetä sähköpostia vaan pistä asia wikiin.
  • Todo-mallinteen käyttö: tehtäviä voi kirjata ao. wikisivulle ja muistutus lähtee kyseiselle ihmiselle sähköpostina (toimii vain Opasnetissä).
 • Olemassaolevien muuttujien käyttö omassa työssä. (Yleisohje: jos et tiedä miten voit hyödyntää olemassaolevia muuttujia, tee itsellesi oma muuttuja).
 • Muut tieto-oliot kuin muuttujat: mitä ne ovat, mitä niillä tehdään, miten ne eroavat muuttujasta?
  • Ensyklopedia-artikkeli, arviointi, tutkimus, metodi.
 • Tieteenfilosofiaa: falsifikaatio: Miten toimia tilanteessa, jossa on kaksi tai useampia kilpailevia hypoteeseja?

Hyödyllistä aineistoa

Pääosa aineistosta on englanniksi.

Katso myös

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Jouni T. Tuomisto, Mikko Pohjola, Juha Villman: Opasnetin käyttökoulutus. Koulutustilaisuus. Opasnet 2010. Viitattu 22.02.2024.