Kongeneeriprofiili

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kongeneeriprofiili: (kongeneerien spektri, kongeneerien profiili), eri PCB- ja PCDD/F-kongeneerien suhteellinen esiintyminen tietyssä näytteessä. Kunkin kongeneerin osuus kokonais-PCB:ssä tai kokonais-PCDD/F:ssä voi vaihdella ravintoketjun eri tasoilla, koska eri kongeneerit metaboloituvat ja käyttäytyvät ympäristössä eri tavoin, ja siksi kongeneeriprofiili ihmisissä (ks. TEq) on hyvin erilainen kuin alkuperäisessä lähteessä, esimerkiksi kaupallisessa PCB-seoksessä. Riskinarvioinnin avuksi on esitetty suhteellisen läpäisevyyden (relative intake fraction) käyttöä. Tämä tarkoittaa jonkin kongeneerin saannin vertaamista samasta lähteestä saatavan TCDD:n saantiin. Kongeneerin suhteellinen läpäisevyys voi olla 10–100 kertaa pienempi kuin TCDD:n, toisin sanoen se ei siirry lähteestä ihmisiin yhtä hyvin kuin TCDD.[1]

Viitteet

  1. Jouko Tuomisto, Terttu Vartiainen, Jouni T. Tuomisto: Dioksiinit ja PCB-yhdisteet: synopsis. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; Raportti 23/2011 [1]